GRADUATE SCHOOL OF INFORMATICS


100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARI

 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla başlatılan 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında Enformatik Enstitüsü koordinatörlüğünde aşağıda belirtilen İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanında doktora yapacak olan bursiyerler alınacaktır.

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. 

ç) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak (Yeterlik Sınavı sonrası tez önerisi vermemiş olmak)

 

Burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunan yönetmelikte verilmektedir.  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf

 

Burslara başvurmak isteyen adayların varsa doktoraya kayıtlı oldukları program ve herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olduklarını beyan eden dilekçelerini, öğrenci belgesi ve transkriptleriyle birlikte 22 Haziran 2017 saat 17:00'a kadar  Enformatik Enstitüsü sekreterliğine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.