GRADUATE SCHOOL OF INFORMATICS


Tez Savunması Deniz Seçilmiş

Sağlık Bilişimi EABD Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı öğrencisi Deniz Seçilmiş, "DETERMINISTIC MODELING AND INFERENCE OF BIOCHEMICAL NETWORKS" konulu tezini, 

14 Nisan 2017 tarihinde saat 10:00'da B-116 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.