BİLİŞSEL BİLİMLER ANA BİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ön Değerlendirme Sonuçları aşağıdaki linkte açıklanmıştır:

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=712