GRADUATE SCHOOL OF INFORMATICS


Milliyet: Popüler Üniversiteleri Kızdıracak Sıralama

Eski ODTÜ Rektörü Prof. Ural Akbulut ve arkadaşlarının hazırladığı Türkiye’deki üniversiteler sıralaması çok tartışılacak. Devlet üniversitelerinde Hacettepe, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi, vakıflarda da Bilkent, Sabancı ve Koç ilk üçü paylaştı

Dünyadaki en iyi üniversiteler sıralaması artık Türkiye’de de yapılıyor. ODTÜ’de kurulan Enformatik Enstitüsü, bundan böyle sadece Türkiye’deki üniversiteleri performanslarına göre sıralamakla kalmayacak, dünya üniversitelerini listeleyecek. Bu amaçla önümüzdeki ay gerçekleşecek Ankara’daki toplantıya, dünya üniversite sıralamalarını yapan tüm kurumların tepe yöneticileri katılacak. Bu toplantı sonrasında da Türkiye’nin gerçekleştirdiği ilk dünya sıralaması kamuoyuna duyurulacak.
ODTÜ’nün eski Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği Türkiye sıralaması, görünen o ki, tartışmaları da beraberinde getirecek. Çünkü popüler üniversitelerin pek çoğu kendilerini görmek istedikleri sıraların çok altında.
Dünyadaki sıralama kriterlerinin çok daha ötesine geçerek, daha kapsamlı bir liste hazırlayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde oluşturulan University Ranking by Academic Performance URAP’ın Türkiye genel sıralamasında ilk üçü Hacettepe, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi paylaşıyor.
Tıp fakültelerinin üniversitelere farklı bir avantaj sağlaması nedeniyle tıpsız listeler de hazırlandı. Bu sıralamada ise ilk üçte ODTÜ, İTÜ ve Gebze Yüksek Teknoloji yer aldı. Boğaziçi, bu sıralamada, Bilkent’in ardından ancak 5. olabilirdi.
Vakıf üniversitelerinde ise Bilkent, Sabancı ve Koç ilk üçü paylaştı.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde oluşturulan University Ranking by Academic Performance(URAP) laboratuvarlarında yürütülen çalışmayı, ODTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut’un koordinatörlüğünde eski rektörler Prof. Dr. Nusret Aras, Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Prof. Dr. Engin Ataç, Prof. Dr. Ülkü Bayındır, Prof. Dr. Atilla Askar, Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz yaptı.
URAP’ın yaptığı çalışmanın Türkiye’de ilk kez yapıldığını belirten Akbulut, sıralamada, YÖK, ÖSYM, ISI Web of Science, Google Scholar gibi açık, güvenilir kaynaklardan alınan ve yayın sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, atıf sayısı, kişi başına düşen atıf sayısı, Google Scholar yayın sayısı, kişi başına düşen Google Scholar yayın sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, kişi başına düşen öğrenci sayısı gibi tamamen bilimsel üretkenliğe dayanan verilerin kullanıldığını bildirdi.

6 farklı tablo
Geçen yıl Milliyet için yapılan sıralamanın bu yıl daha de genişletilerek evrensel boyutlara getirildiğini söyleyen Prof. Akbulut, bu yıl, 9 kritere göre 6 ayrı sıralama yapıldığını söyledi.2000 yılından önce kurulmuş 74 üniversite kendi içinde ve 2000’den sonra kurulan 51 üniversite de kendi içinde sıralandı.
Tıp fakültesi olan 57 ve olmayan 68 üniversite ile 96 devlet üniversitesi ve 29 vakıf üniversitesi de ayrı ayrı belirlendi. Yeni açılan üniversiteler ise sıralamaya alınmadı.

Vakıf üniversiteleri
Vakıf üniversitelerinde ilk 5’i Bilkent, Sabancı, Koç, Başkent ve Fatih üniversiteleri paylaştı. Diğer sıralama da şöyle: Çankaya, TOBB Ekonomi, Atılım, Yeditepe, Özyeğin, Işık, İstanbul Bilim, Doğuş, Kadir Has, Ufuk, İzmir Ekonomi, İzmir, Kültür, Maltepe, Bahçeşehir, Bilgi, Yaşar, İstanbul Ticaret, Okan, Beykent, Haliç, Çağ, İstanbul Aydın, Arel...

Eskilerin en iyileri
2000 yılından önce kurulan üniversiteler sıralamasında Hacettepe, ODTÜ, Ankara, İstanbul ve Ege ilk 5’i paylaştı. Diğer sıralama da şöyle:
İTÜ, Gebze Yüksek Teknoloji, Gazi, Bilkent, Bağaziçi, Sabancı, Koç, İzmir Yüksek Teknoloji, Atatürk, Başkent, Erciyes, Dokuz Eylül, Gülhane Askeri Tıp, Marmara, Çukurova, Fırat, Akdeniz, Uludağ, Selçuk, İnönü, 19 Mayıs, Karadeniz Teknik, Zonguldak Karaelmas, Süleyman Demirel, Gaziantep, Trakya, Yıldız, Harran, Anadolu, Eskişehir Osmangazi, Fatih, Dicle, Mersin, Afyon Kocatepe, Yüzüncü Yıl, Gaziosmanpaşa, Kırıkkale, Kocaeli, Celal Bayyar, Mustafa Kemal, Pamukkale, Çankaya, Cumhuriyet, Adnan Menderes, Atılım, Yeditepe, Niğde, Işık, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Abant İzzet Baysal, Sakarya, Kafkas, Kara Harp Okulu, Çanakkale, Doğuş, Kadir Has, Galatasaray, Balıkesir, Muğla, Mimar Sinan, Dumlupınar, Kültür, Maltepe, Bahçeşehir, Bilgi, Okan, Beykent, Haliç, Çağ.

Yenilerin en iyileri
2000’den sonra kurulan üniversiteler sıralamasında ise ilk 5’i TOBB Ekonomi, Aksaray, Adıyaman, Özyeğin ve İstanbul Bilim paylaştı. Diğer sıralama da şöyle:
Ardahan, Düzce, Namık Kemal, Bartın, Iğdır, Batman, Ufuk, Rize, Karabük, İzmir Ekonomi, Sinop, Gümüşhane, Artvin Çoruh, Giresun, Tunceli, İzmir, Bozok, Bitlis Eren, Mehmet Akif Ersoy, Ahi Evren, Bingöl, Kilis 7 Aralık, Nevşehir Osmaniye Korkut Ata, Çankırı Karatekin, Ordu, Yalova, Siirt, Kastamonu, Muş Alparslan, Yaşar, Kırklareli, Erzincan, Amasya, Hitit, İstanbul Ticaret, Hakkari, Bilecik, Uşak, Ağrı İbrahim Çeçen, Mardin Artuklu, İstanbul Aydın, Arel, Bayburt, Karamanoğlu Mehmet Bey, Şırnak...

Tıp’lı en iyiler
Hacettepe, Ankara, İstanbul, Ege, Gazi, Atatürk, Başkent, Erciyes, Dokuzeylül, Gülhane, Marmara, Çukurova, Fırat, Akdeniz, Uludağ, Selçuk, İnönü, 19 Mayıs, KTÜ, Zonguldak, Süleyman Demirel, Gaziantep, Trakya, Harran, Osmangazi, Fatih, Dicle, Mersin, Kocatepe, Yüzüncü Yıl, Gaziosmanpaşa, Kırıkkale, Kocaeli, Celal Bayar Mustafa Kemal, Pamukkale, Cumhuriyet, Adnan Menderes, Yeditepe, Adıyaman Bilim, Sütçü İmam, İzzet Baysal, Sakarya, Kafkas, Düzce, Namık Kemal, Onsekizmart, Ufuk, Balıkesir, Rize, Dumlupınar, Giresun, Bozok, Maltepe, Erzincan, Hitit...

Tıp’sız en iyiler
ODTÜ, İTÜ, Gebze, Bilkent, Boğaziçi, Sabancı, Koç, İzmir Y. Teknoloji, Yıldız, Anadolu, Çankaya, TOBB Ekonomi, Atılım, Aksaray, Niğde, Özyeğin, Işık, Ardahan, , Kara Harp Okulu, Doğuş, Kadir Has, Bartın, Iğdır, Batman, Galatasaray, Muğla, Karabük, İzmir Ekonomi, Mimar Sinan, Sinop, Gümüşhane, Artvin, Tunceli, İzmir, Kültür, Bitlis, Mehmet Akif, Ahi Evren, Bingöl, Kilis,Nevşehir, Osmaniye, Çankırı, Ordu, Yalova, Siirt, Bahçeşehir, Bilgi, Kastamonu, Muş, Yaşar, Kırklareli, Amasya, İstanbul Ticaret, Okan, Beykent, Haliç, Hakkari, Bilecik, Uşak, Ağrı, Çağ, Mardin, İstanbul Aydın, Arel, Bayburt, Karamanoğlu, Şırnak...
Özetin özeti: Üniversiteler konusunda ne kadar ayrıntıya girerseniz girin mutlaka bazı üniversitelere haksızlık yapmış olursunuz. Yine öyle olmuş. Listelerin kritiği yarına...

PUANLAR NE ANLAMA GELİYOR?
Toplam yayın puanı: Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı kriter olarak alınıyor.
Atıf puanı: 2001-2009 arasındaki yayınlardan, 2008’de yapılan alıntılara göre hesaplanıyor.
Google Scholar: Google’ın yalnızca akademik sayfalar üzerinde arama yapan sisteminde listelenen yayınlar dikkate alınıyor.
Doktora öğrenci puanı: Üniversitede doktora yapanların sayısına göre belirleniyor.
Öğretim üyesi-öğrenci puanı: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı hesaplanarak oluşturuluyor.