ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ


Akademik/Bilimsel İşbirlikleri

MODSIMMER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Türk Silahlı Kuvvetleri Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ODTÜ-TSK MODSIMMER), Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi’nin, 21. yüzyıl teknolojileri ve standartlarına uygun olarak bütünlük içerisinde geliştirilmesine olanak tanımak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ODTÜ arasındaki işbirliği anlaşmasına dayalı olarak kurulmuştur.

ODTÜ-TSK Modelleme ve Simülasyon müşterek harekat aktivitesine ilk olarak Haziran, 1999’ da “Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı” olarak başlamıştır. Daha sonra Mayıs, 2001’de merkez statüsü kazanmış ve ODTÜ-TSK MODSİMMER adını almıştır. Bugünlerde, merkez, Devlet Planlama Teşkilatı’nın desteği ile Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi olmak amacıyla aktivitelerini genişletmeyi planlamaktadır.

Merkezin görevleri aşağıdakileri içerir:

• Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi’nin prototip ve ürün kapsamında başarılabilmesi için gerekli olan analitik ve simülasyon sistemleri için temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme işlerinin yürütülmesine yardımcı olmak.
• Standartlar, prosedürler ve teknolojiler kapsamında Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi için teknik altyapının yaratılmasını kolaylaştırmak.
• Askeri MODSİM uygulamaları kapsamında, eğitim ve pratik sağlayarak farkındalık ve uzmanlık düzeyini artırmak.

ODTÜ içindeki fakülteler ve bölümlerle olan İşbirlikleri:

 • Eğitim Fakültesi
 • İdari Bilimler Fakültesi
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Biyoloji Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Uygulamalı Matematik Enstitüsü

Ülke genelindeki diğer üniversitelerle olan İşbirlikleri:

 • GATA
 • Hacettepe Üniversitesi

Dünya çapındaki diğer üniversitelerle olan İşbirlikleri:

 • Middlesex (İş Yaşamı Temelli Öğrenme)
 • Harvard (Biyoenformatik)
 • MIT (Biyoenformatik)
 • Northeastern Üniversitesi