ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ


Bilişsel Bilimler EABD Başkanlığı Mayıs 2017 Doktora Yeterlik Sınavı Duyurusu

Doktora yeterlilik sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

 

Yazılı Sınav:

23 Mayıs 2017 Salı günü B-116 no.lu toplantı salonu

 

Sözlü Sınav:

30 Mayıs 2017 Salı günü B-116 no.lu toplantı salonu