ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ


Bilişsel Bilimler Ana Bilim Dalı

 

Bilişsel Bilimler Ana Bilim Dalı, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, felsefe ve dilbilim alanındaki araştırmaları ve akademisyenleri bir araya getirir. Kendi içindeki disiplinlerarası bağları ODTÜ'nün diğer bölümlerine ve yurtiçi-yurtdışı diğer üniveristelere uzanacak şekilde geliştirmeyi hedefler. Bilişsel bilimlere farklı yönlerden ilgi duyan araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin birarada çalışabileceği bir ortam yaratmayı amaçlar.

 

 

Ana Bilim Dalı Başkanından:

Doğal bilişsel sistemler (insanlar, hayvanlar) nasıl çalışıyor? Doğal bilişsel sistemlerle iletişim kuran yapay bilişsel sistemleri (yapay zeka bileşenleri, robotlar) nasıl tasarlayabiliriz? Yapay bilişsel sistemlerin akıl yürütmesini ve çevreyi değiştiren eylemlerde bulunmasını sağlayabilecek araçlarımız neler olabilir? Görme, dil edinimi, anlama ve konuşma, hafıza ve öğrenme gibi algısal ve bilişsel süreçlerin altında yatan mekanizmalar neler? Bunlar Bilişsel Bilimler araştırmacılarının ve ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların son 40-50 yıldır uğraştığı genel kapsamlı sorular.

 

ODTÜ Bilişsel Bilimler lisansüstü programı bilişsel bilimler araştırmalarına disiplinlerarası bir yaklaşım yoluyla katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bizler zihni sadece düşünerek ve zihin hakkında tartışarak, ya da sadece insan davranışı verisini toplayarak ve raporlayarak, ya da tek başına mühendislik yöntemleriyle anlamanın mümkün olmadığı görüşündeyiz. Bu nedenle kendi terminolojimizde “track” adını verdiğimiz, bünyesinde geniş bir disiplin yelpazesini barındıran bir öğretim programı sunuyoruz. Program, bilgisayar bilimleri, felsefe, dilbilim ve psikoloji alanlarında dersleri içermektedir. Bu dersler bilişsel bilimlerin temel bilgi tabanını öğretmeyi ve yüksek lisans ya da doktora seviyesinde özelleşmiş araştırma konularına yönelik bilimsel ilgili oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Bu uğraşıya katılmaya hevesliyseniz, başvuru kriterlerine bakın ve programımıza başvurun. Değişim öğrencilerini (örn. Erasmıs öğrenciler) ve kısa süreli akademisyen ziyaretlerini de bekliyoruz.


Cengiz Acartürk

 

 

Bilişsel Bilimler Nedir?

 

ODTÜ'de Bilişsel Bilimler


Bilişsel Bilimler ile ilgili Linkler


Akademik Kadro

 

Bilişsel Bilimler Programları ile ilgili Genel Bilgiler