ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ


Bilişsel Bilimler Programları ile ilgili Genel Bilgiler


Aday Öğrenciler için Bilgiler: 


 

Kayıtlı Öğrenciler için Bilgiler:


 

 

Programın Amacı ve Felsefesi

 

Lisansüstü programlarımızın amacı, farklı arkaplanlara sahip öğrencilere, bilişsel bilimler kapsamındaki çok çeşitli alanlarda bilimsel bilgi ve araştırma tekniklerini içeren bir eğitim verilmesidir; bu alanlar, eğitim kadromuzun uzmanlık alanlarını kapsamaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir. 
ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde yürütülen Bilişsel Bilimler Programı, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, felsefe ve dilbilim alanlarında eğitim ve araştırma etkinlikleri yürüten birçok akademisyeni bir araya getirmektedir. Programda, ODTÜ’den olduğu kadar Türkiye’deki ve yurtdışındaki diğer üniversitelerden de olabildiğince çok bölümle işbirliğine gidilerek disiplinlerarası ilişkilerin kapsamının genişletilmesi; bu alanla ilgili araştırmacıları ve öğrencileri çekebilecek bir işbirliği atmosferinin yaratılması amaçlanmaktadır.

 

Bilişsel Bilimler programında sunduğumuz eğitim, kuramsal ve yöntemsel niteliktedir. Disiplinlerarası özelliktedir ve gerek araştırmalarımızdan, gerekse laboratuvarlarımızdan anlaşılacağı gibi bu alandaki tüm uygulamaları kapsamaktadır. ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler programı 4 disiplin çevresinde oluşturulmuştur: Bilişsel Psikoloji, insan davranışları üzerinde yürütülen deneysel araştırmalar yoluyla  bellek, dikkat, algı, eylem ve mantık yürütme gibi bilişsel süreçlerin incelenmesiyle ilgilidir. Dilbilim, dilin doğasını ve zihinsel yeti olarak kendini ortaya koyuşunu araştırmaktadır. Bilgisayar Bilimi, insandaki benzer yetilerin anlaşılması ve akıllı sistemlerin tasarlanması amacıyla, bilişsel süreçlerin işlemsel modellerinin yaratılmasıyla ilgilidir. Felsefe alanı ise zihin, bilgi, temsil ve dilin temel doğasıyla ilgili soruları araştırmaktadır. Bu geleneksel alanlar, son zamanlarda bilişsel sinirbilim araştırmalarıyla tamamlanmaktadır.

 

 

Öğrenci Profili

 

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü, farklı arkaplanları olan öğrencileri almaktadır. Bu nedenle de bugüne kadar Bilgisayar Mühendisliği, Psikoloji, Felsefe, Yabancı Diller Eğitimi, Fizik, Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri gibi bölümlerden öğrencileri kabul etmiştir.

 

2008-2009 akademik yılı 1. Dönemi itibariyle, 30 yüksek lisans, 22 doktora öğrencisi Bilişsel Bilimler Bölümü’nde kayıtlıdır. Bölümden bugüne kadar 48 öğrenci mezun olmuştur. 2006-2007 öğretim yılında 2 doktora, 8 yükseklisans; 2007-2008 öğretim yılında ise 1 doktora, 6 yükseklisans öğrencisi mezun olmuştur.

 

 

Kariyer Olanakları

 

Dil teknolojisi, bilgisayarların yenilikçi kullanımları, insan-makine arayüzleri, Bilişsel Bilimler ve Bilgisayar Bilimleri, Dilbilim, Psikoloji, Felsefe gibi ilgili disiplinlerde akademik kariyer.

 

 

Bilişsel Bilimler Toplantı Dizisi

 

Bu toplantı dizisi, ODTÜ öğretim elemanları, doktora öğrencilerimiz ve çeşitli üniversitelerden davet edilen konuşmacılar tarafından verilen seminerlerden/konuşmalardan oluşmakta ve tüm yıl boyunca sürdürülmektedir. Toplantı dizisi ile bilişsel bilimler alanındaki araştırmalarla ilgili bilgilerin paylaşılması, akademik araştırmaların ve bu alandaki işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Seminerler bu alanla ilgilenen herkese açıktır ve öğrencilerimizin bilimsel bilgilerin paylaşılmasıyla araştırma fikirlerinin nasıl geliştirilebileceğini gözleyebilmelerine ve bilişsel bilimler alanındaki son araştırmaları izleyebilmelerine olanak sağlamaktadır. Toplantılarda, “Representations of Action and Motion in Gestures and Sign Languages” (El Hareketlerinde ve İşaret Dilinde Eylemin ve Hareketin Temsil Edilmesi -  Aslı Özyürek); “Cortical Correlates of Contextual Influences on Visual Perception” (Görsel Algıda Bağlamsal Etkilerin Kortikal İlişkisi - Hüseyin Boyacı); “Modeling Prefrontal Cortex Functions with Artificial Neural Networks” (Yapay Sinir Ağları ile Prefrontal Korteks İşlevlerinin Modellenmesi - Gülay Büyükaksoy Kaplan); “Geometrical Interpretations (or Analysis) of Knowledge" (Bilginin Geometrik Yorumları ya da Analizi - Can Başkent), "The Effects of Age and Stress on Suggestibility to False Memories" (Kötü Anıların Etkisinde Kalmada Yaşın ve Stresin Etkileri - Mine Mısırlısoy); “Quantum Theory and the Mind” (Kuantum Teorisi ve Zihin - İskender Öksüz) gibi, bilişsel bilimlerle ilgili tüm alanlarda seminerler verilmektedir.

 

Toplantı Dizisi

 

 

Bilişsel Bilimler Seminerleri

 

Bilişsel Bilimler Programı, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Seminer Dizisi’nin bir parçası olarak, bilişsel bilimler ve ilgili alanlarda Türkiye’deki ve dünyadaki üniversitelerden konuşmacıların davet edildiği seminerler de düzenlemektedir. Bu seminerlerden ilki, 2007 yılında Yrd. Doç. Bilge Say ve Yrd. Doç. Didem Gökçay tarafından düzenlendi (Cognition and Neuroscience: Neuroanatomy, fMRI and Modelling of Human Vision - Bilinç ve Sinirbilim: Nöroanatomi, fMRI ve İnsan Görüşünün Modellenmesi). 2008 yılında ise Yrd. Doç. Annette Hohenberger ve Dr. Ceyhan Temürcü tarafından, “Philosophy and Cognitive Science: Theory Building and Empirical Methods” (Felsefe ve Bilişsel Bilimler: Kuram Oluşturma ve Deneysel Yöntemler) başlıklı seminer düzenlendi.

 

Aravind Joshi (University of Pennsylvania) 8-10 Haziran 2011 tarihlerinde Enformatik Enstitüsü tarafından düzenlenen "Informatics Festival" etkinliğinde davetli konuşmacılardan biriydi. Sunumuna şu linkten ulaşılabilir: Some Aspects of Transition from Sentence to Discourse

 

Seminer Listesi