ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ


Enformatik Enstitüsü’nün Misyonu

• Bilim ile teknoloji arasında köprü işlevi görmek.
• Disiplinlerarası eğitim ve araştırmada öncü olmak için farklı disiplinlerden akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirmek.
• Türkiye’nin bilişim politikasına katkıda bulunmak.
• Farklı fakülteler ve bölümlerden araştırmacıları bir araya getirmek, onların arasında bir sinerjiyi böylece yaratmak.
• Farklı bilgi tabanlı öğrenciler için master ve doktora programları sağlamak.
• Teorik ve uygulamalı araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek.
• Sanayi, üniversite ve devlet arasındaki işbirliğini geliştirmek.
• Bilişim alanında artan işgücü ihtiyacını karşılamak.
• Bilişimde ulusal ve uluslar arası araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek ve böylece bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak.
• E-dönüşümde öncü olmak.
• Bilişim teknolojilerinin topluma bir katkı olarak geliştirilmesinde ve kullanılmasında öncü olmak.