Gökçe Komaç, Oyunlardaki Çevrimiçi Trollemeyi Konu Alan Bir İkna-edici Oyunun Etkinliğini Ölçme: Durum Çalışması

Yüksek Lisans Adayı: Gökçe Komaç
EABD: Modelleme ve Simülasyon, Çokluortam Bilişimi Programı
Tarih: 09.09.2019 / 10:00
Yer: B-116


Özet:
İkna-edici oyunlar, kitleleri etkileme potansiyeli olan güçlü araçlardır. Literatür, çeşitli konularda ikna-edici oyunlar oynandıktan sonra bilgi, tutum ve davranışta değişiklik gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma için, trollemeyi konu alan ikna-edici bir oyun tasarlanmış ve bu oyunun etkinliğini değerlendirmek için ölçüm parametresi olarak ‘farkındalık’ ve ‘bilgi’ kabul edilmiştir. Çok yaygın olmasına rağmen, “trolleme” literatürde karmaşık bir olgu olarak yerini korumaktadır. Bunun sebebi bu konuda yeterince çalışma yapılmamış olması ve araştırmacıların tanım konusunda fikir birliği sağlayamamasıdır. Bunun yanısıra trolleme, genellikle siber zorbalık ve toksik davranışlarla birlikte anılmaktadır. Trolleme davranışının her zaman kötü niyetle yapılmadığını kabul etse de, bu çalışma, ilk olarak, çevrimiçi oyunlardaki trolleme olarak kabul edilen toksik davranışların nasıl algılandığını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Ek olarak, oyun oynandıktan sonra trolleme konusunda farkındalık ve bilgide bir artış olup olmadığı da gözlemlenmiştir. Bu çalışma, ikna-edici oyunlar literatürüne nicel yöntemler uygulayarak ve ileride yapılacak çalışmalar için yönlendirmeler sunarak katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Gökçe Komaç, Oyunlardaki Çevrimiçi Trollemeyi Konu Alan Bir İkna-edici Oyunun Etkinliğini Ölçme: Durum Çalışması