Misyon & Vizyon

Enformatik Enstitüsü’nün Misyonu

 • Bilim ile teknoloji arasında köprü işlevi görmek.
 • Disiplinlerarası eğitim ve araştırmada öncü olmak için farklı disiplinlerden akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirmek.
 • Türkiye’nin bilişim politikasına katkıda bulunmak.
 • Farklı fakülteler ve bölümlerden araştırmacıları bir araya getirmek, onların arasında bir sinerjiyi böylece yaratmak.
 • Farklı bilgi tabanlı öğrenciler için master ve doktora programları sağlamak.
 • Teorik ve uygulamalı araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek.
 • Sanayi, üniversite ve devlet arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 • Bilişim alanında artan işgücü ihtiyacını karşılamak.
 • Bilişimde ulusal ve uluslar arası araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek ve böylece bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak.
 • E-dönüşümde öncü olmak.
 • Bilişim teknolojilerinin topluma bir katkı olarak geliştirilmesinde ve kullanılmasında öncü olmak.

Enformatik Enstitüsü’nün Vizyonu

 • Bilişim alanında lisansüstü eğitim ve araştırmanın önde gelen  kurumu olmak.
 • Bilişim Teknolojileri sektöründe uzman ve nitelikli çalışan yetiştirmede yenilikçi olmak.
 • Türkiye’nin bilişim politikalarıyla ilgili karar verme süreçlerinde etkin görev almak.
 • Ülkemizde e-dönüşüm (e-devlet, e-iş vs.) ile ilgili gelişmelere katkıda bulunmak.
 • Devletle ve özel sektörle işbirliği yaparak alanda yeni teknolojiler üretmek.
 • Bilgi toplumu, bilgi ekonomisi ve üniversite-devlet-sanayi işbirliğini güçlendirmek.
 • Disiplinlerarası bilimlere ve bilimsel gelişmelere ayak uydurarak, alanda hız belirleyici olmak.