ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ


Modelleme ve Simülasyon Ana Bilim Dalı

Modelleme ve Simülasyon Ana Bilim Dalındaki Akademik Programlar:

İş deneyimi olan profesyoneller için yeni bir MODSIM Master programı var! Detaylar için tıklayınız. 

Bölüm Başkanından,

Modelleme ve Simülasyon, bilişim teknolojilerinin karmaşık ve yoğun hesaplama gerektiren problemleri temel alan uygulamalar için uygun maliyetli yazılım ve donanım çözümlerine olanak sağlamasıyla, son yıllarda oldukça popüler olmuş ve önem kazanmıştır. MODSİM, otomotiv, havacılık ve savunma gibi birçok sektörde önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle, modelleme ve simülasyonun uygulama alanları karmaşık sistemlerin ve cihazların eğitim, analiz, tasarım ve edinimini kapsamaktadır. Diğer alanlar, son zamanlarda daha çok araştırma merkezleri ve üniversitelerde daha fazla üzerinde çalışılan eğlence ve oyun uygulamalarını içermektedir. Bazı gelişmiş ülkeler bu alanı, bu teknolojinin maksimum kullanımını sağlayacak bazı eylemlerin uygun yatırımlarla planlandığı ulusal bir kritik teknoloji alanı olarak kabul etmektedir. Bu alandaki kalkınma ve ilerleme, yüksek eğitim sisteminde modelleme ve simülasyonun geliştirilmesini ve, modelleme ve simülasyon iş gücünün ayrı sınıflandırılmasını gerektirmektedir. Türkiye'deki tek modelleme ve simülasyon bölümü olarak, bu alanı öğrencilerimizin mezuniyetinden sonra endüstri ve araştırma projelerinde yer almaları için hazırlamak amacıyla öğrencilerimize modern teknik bilgiler sunarak desteklemeyi hedeflemekteyiz. Son on yıl içerisinde, şu anda büyük ölçekli ve kritik MODSİM projelerinde çalışmakta olan 60'dan fazla MODSİM uzmanı mezun ettik. Bölüm, MODSİM Yüksek Lisans programında eğitim ve araştırmanın kalitesini sağlamak amacıyla, prensiplerine yakından bağlıdır.

Bununla birlikte, Bilgisayar Oyunları hakkında yeni bir Yüksek Lisans programı geliştirdik. Bilgisayar Oyunları, araştırma ve geliştirme konusunda MODSİM ile birçok ortak görüşü paylaşan, gelecek vaadeden ve ilgi çekici bir alandır. Teknik sorunlara ve potansiyel pazar hacmine bağlı olarak, öğrencilerin bilgisayar oyun teknolojilerini çalışması cazip hale gelmiştir. Modelleme ve Simülasyon Bölümü, 2009 Sonbahar Dönemi itibariyle Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans programına öğrenci kabul edecektir. MODSİM Y.L. programı süresince kazanılan deneyim ve bilgi, bu ilgi çekici ve gelecek vaadeden özel alana transfer edilecektir. Bu programda kazanılan bilgi ve deneyim, çevrimiçi oyun, resmi oyun, test metodolojileri, büyük ölçekli gerçek zamanlı oyunlar, oyunda görsel gerçeklik ve oyun sanatını içeren geniş bir bilgisayar oyun spektrumunda üretilecek ve yayılacaktır. Ayrıca, kültür, oyun hikayelerini oluşturan bir kaynak olan hizmet ettiğinden, daha önce değinilmemiş tarihsel hikayeleriyle dünyadaki en eski ve zengin kültürlerden birisi olan Türk kültürü, Oyun Teknolojileri Y. L. Programı'nda çalışılan projelerde kullanılacaktır.

Çeşitli disiplinlerden tüm araştırmacıları, eğitim, araştırma ve geliştirme sürecinde MODSİM ve Oyun Teknolojileri'nin bu heyecan verici dünyasında yer almaları için davet ediyoruz.

En iyi dileklerimle,

Veysi İşler

ODTÜ'de MODSİM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yer alan Modelleme ve Simülasyon Bölümü (MODSİM), 1999 yılında Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Modelleme ve Simülasyon alanında bir Yüksek Lisans (Y. L.) derecesi sunmaktadır. MODSİM Y. L. programı, ODTÜ'nün ilk ikinci öğretim programıdır. Y.L. derecesi sunan Türkiye'deki ilk ve tek Modelleme ve Simülasyon programıdır.

MODSİM bölümü, Yöneylem Araştırma Modellemesi, Görsel Ortamlar ve Bilgisayar Simülasyonu alanlarına odaklanan disiplinlerarası araştırmalar yürütmektedir. MODSİM, öğrencileri çeşitli disiplinlerde yeterli birikim ile eğitmeyi amaçlamaktadır ve mesleki çalışmalarla birlikte bir akademik kariyeri takip edecek araştırmacılar için düşünülmüştür. Bu anlamda, ODTÜ'nün diğer ilgili bölümleriyle birlikte Enformatik Enstitüsü'nün diğer programları, MODSİM lisansüstü programına katkı sağlamaktadır.