ODTÜ Çocuk ve Bebek Labı

ODTÜ Çocuk ve Bebek Labı, çocuk ve bebeklerde dil gelişiminin ve bilişsel gelişimin deneysel çalışmaları ile ilgilenen Annette Hohenberger ve Bilişsel Bilimler bölümü öğrencileri tarafından kurulmuştur. Türk dili edinimi (sesli uyumu, kelime vurgusu ve kelime bölütlemesi) üzerine araştırmalar yürütmekteyiz. Çocuk ve bebeklerle yapılan çalışmlarda standart olarak kullanılan, çocuk açısından saf algısal ve davranışsal; deneyi yürüten açısından ise gözlemsel ve invazif olmayan çeşitli araştırma yöntemleri kullanmaktayız.

Laboratuvar; Bilişsel Bilimler bölümü personeli, lisansüstü öğrencileri (Yüksek Lisans ve Doktora), ulusal ve uluslararası konuk araştırmacılar için bir araştırma platformu olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için web sitemize göz atabilirsiniz: bebem.ii.metu.edu.tr

Laboratuvar dışında; taklit, zihin teorisi, epizodik biliş (geçmiş ve gelecek), yürütücü işlevler, araç inovasyonu ve normativite anlayışı üzerine daha büyük çocuklarla araştırmalar gerçekleştirdik. Bilişsel Bilimler bölümü öğrencilerimiz, bilişsel gelişimi incelemek için klasik bireysel ve yeni bitişik eylem paradigmalarını kullanmaktadır.

Yetişkinlerle "zaman algılaması" konusunda doktora öğrencisi Kerem Alp Usal ile birlikte bir proje yürütüyoruz. Bu projede ortak eylemin ve sosyal kolaylığın zaman (aralığı) algısı üzerindeki etkisini araştırmaktayız.