ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ


Uzaktan Eğitim Merkezi

Uzaktan Eğitim Merkezi 2000'de kuruldu. Uzaktan eğitim merkezi aşağıdakileri hedeflermektedir:

• Uzaktan eğitim üzerine araştırma yürütmek ve koordine etmek, üniversite içindeki ve dışındaki güncel metotları izlemek.
• Uzaktan eğitimde araştırma ve geliştirmeye disiplinlerarası bir yaklaşım getirmek.
• Mevcut uygaulamalardan elde edilen bilgi ve deneyimi toplamanın yanı sıra, bu yapabilme bilgisini (know-how) üniversite ve diğer kurumlarda sistematik ve bilimsel bir tarzda yaymak.