ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ


Yazılım Yönetimi Yüksek Lisans Programı

 

20 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ"nin 12. Maddesine göre:
"Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır."

 

 

Yazılım Yönetiminde (YY) Yüksek Lisans

Yazılım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Türkiye’de yazılım alan bilgisine yönelik olarak oluşturulan ilk programdır. Programın amaçları; Türkiye’de yazılım uygulamalarının gelişimine öncülük etmek, yazılım sistemlerinin yönetimi ve oluşturulması için gerekli olan prensipleri, süreçleri, yöntemleri ve teknikleri yaymak ve bu alanda öncü uzmanlar ve bilim insanları yetiştirmektir. Programın ana hedef kitlesi yazılım alanındaki uzmanlardır.

 

Yazılım Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Yazılım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Türkiye’de yazılım alan bilgisine yönelik olarak oluşturulan ilk programdır. Programın amaçları; Türkiye’de yazılım uygulamalarının gelişimine öncülük etmek, yazılım sistemlerinin yönetimi ve oluşturulması için gerekli olan prensipleri, süreçleri, yöntemleri ve teknikleri yaymak ve bu alanda öncü uzmanlar ve bilim insanları yetiştirmektir. Programın ana hedef kitlesi yazılım alanındaki uzmanlardır. Programa katılan öğrenciler, yazılım geliştirme süreçlerini, metodolojilerini, tekniklerini ve metriklerini sistematik olarak tanımlayarak kullanabilme yeteneğini kazanacaklardır. Program kapsamındaki derslerde öğrencilerin gerçeğe uygun takım projelerine katılarak edindikleri bilgi ve tecrübeleri kullanmaları sağlanmaktadır.

 

Derece Gereklilikleri

Yazılım Yönetimi bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Programa katılan öğrenciler dört ana, yedi tane de seçmeli ders almak zorundadırlar. Seçmeli dersler iki kategoriye ayrılmıştır: Yazılım Kategorisi ve Yazılım Alan Kategorisi. Yazılım Kategorisi, yazılım yönetimi ve yazılım ürün mühendisliği ile ilişkili dersleri içermektedir. Öğrenciler bu kategoriden en az dört ders seçmek zorundadır. Diğer taraftan Yazılım Alan kategorisi bilgisayarın temelleri ve yazılım uygulama alanları ile ilişkili dersleri içermektedir. Öğrenciler bu kategoriden en fazla üç tane ders alabilirler. Bununla birlikte yazılım alan seçmeli derslerini Modelleme ve Simülasyon (MODSIM), Internet Üzerinden Bilişim (ION), Yazılım Mühendisliği (SE) gibi diğer tezsiz yüksek lisans programlarından da almak mümkündür. Programa giriş öncesinde özel olarak alınması zorunlu bir ders bulunmamakla birlikte öğrencilerin soyut matematik-sayısal yöntemler, programlama-algoritmalar ve yönetim konularında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Bilgisayar bilimleri ya da mühendisliği bölümlerinden mezun olmamış adayların endüstriyel deneyimleri olması beklenmektedir.

 

Kariyer Fırsatları

Programdan mezun olan öğrenciler yazılım sistemlerini alan, geliştiren ve bakımını yapan organizasyonlarda profesyonel düzeyde kariyer yapma imkânına sahip olmaktadır.

 

Mezun Yorumları

 

Barış Özkan (Yazılım Yönetimi Programı Yüksek Lisans Mezunu- Bilişim Sistemleri Bölümü Doktora Öğrencisi / Endüstri Mühendisi )

"Bu programda, yazılım geliştirme, alım ve yönetimde karşılaşılan problemlerin belirlenmesi, ayrıştırılması ve çözümü için gerekli olan disiplinler arası bilgi ile tanışma şansı buldum. Program içeriği, özenle organize edilen dersler, sınıf içi uygulamaları ve konusunda uzman öğretim üyeleri ile zengin bir yapıya sahiptir. Bu yapı, farklı ve değişken yazılım dünyasında bilgiyi kullanılabilme yeteneği kazanmama olanak sağladı. Program sayesinde hem akademik hem de endüstri uygulamalarındaki gelişmeleri ve olayları anlayabiliyor ve yakından takip edebiliyorum. Yazılım Mühendisliği yüksek lisans programının yazılım yönetiminin çeşitli alanlarında kariyer yapmak ve yazılım süreçlerinin yönetimsel ve organizasyonel boyutları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen profesyoneller ve mezunlar için iyi bir seçim olacağını düşünüyorum." dahası...

 

Diğer Bilgiler