GRADUATE SCHOOL OF INFORMATICS


Yeni Gelenler için Bilgiler

yeni göreve başlayacak olan öğretim elemanları için kısa bürokratik bilgiler

Enformatik Enstitüsünde yeni göreve başlayacak olan öğretim elemanları  için kısa bürokratik bilgileri ve bağlantıları bu sayfada bulabilirsiniz.

 


 • Öğretim elemanı olmak için ilk başvuru 
 • Başvuru devamı, atanma ve belgeler
 • İlk atama sonrası yapmanızı önerdiğimiz işlemler
 • Atama ve Yükselme kriterleri ve kuralları
 • Bilimsel Proje Fonları ve başvurular
  • TÜBİTAK
  • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
  • Avrupa Birliği
 • ODTÜKent firmalarında görevlendirilme
 • Diğer Görevlendirilmeler (Akademik Görevlendirme Müdürlüğü)
 • Konferans ve Yayın Destekleri
 • Seyahat Süreci
 • Pasaport işlemleri
 • Yerleşkede Yaşam
  • Ulaşım
  • Sağlık
  • Diğer

Diğer İlgili Birimler:

 • ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü
 • Personel Daire Başkanlığı
 • Akademik Personel Özlük İşleri
 • Akademik Tahakkuk İşleri

 

 


Öğretim elemanı olmak için ilk başvuru

Öğretim elemanı olarak başvurmak isteyenlerin bölüm başkanımız ile iletişime geçmesini önerilir. İletişime geçenlerin akademik özgeçmişlerini, özellikle akademik yayın bilgilerini ve araştırma ilgi alanlarını, bildirmelerinde yarar vardır. 

Öğretim elemanları ilk olarak öğretim görevlisi (instructor) olarak atanır daha sonra verdikleri derslerin öğrenci değerlendirmeleri de göz önüne alınarak öğretim üyeliğine (tenure track) başvururlar.

Atama ve yükselme işlemlerinde SCI, SSCI, veya AHCI indekslerinde yer alan dergilerde yayın yapmış olmak önem taşımaktadır.  Öğretim elemanı olarak yapılacak ilk atamada bu indekslerde adı geçen dergilerin birinde mutlaka en az 1 (bir)  yayın yapmış olma şartı aranmaktadır.

 


Başvuru devamı, atanma ve belgeler:

 Enstitümüze açılan akademik kadrolar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından http://turkuaz.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/ sayfasında ilan edilmektedir. Bu kadrolara başvuruda istenecek belgeler gene YÖK sayfalarında duyurulmaktadır.Başvuru sonrası öndeğerlendirme ve değerlendirme sonuçları enstitümüzün web sayfalarında ilan edilir. Başvuru Zarfı Kapak Formu (Başvurduğunuz ilanın Duyuru Detay Numarasını lütfen forma not ediniz).

Personel daire başkanlığının duyurular sayfasında başvuru ve atama ile ilgili formlar ve prosedürler verilmiştir. 

Başvurunuz kabul olduğunda atamanızın yapılması için istenen belgelerin listesini http://pdb.metu.edu.tr/atamabelgeleri.php sayfasından bulabilirsiniz.

Genelde başvuru ve atamalarda aşağıdaki belgeler istenmektedir. Burada sadece hazırlaması uzun süren belgeler açıklanmıştır, tüm liste için lütfen ilgili sayfalara bakınız.

 Başvuru sırasında İngilizce yeterlilk belgesi (TOEFL, KPDS, vb.) mutlaka istenmektedir. Doktoranızı ana dili ingilizce olan bir ülkede yapmış bile olsanız bu belgeyi sağlamak durumundasınız. Başvuru belgeleri içinde hazırlanması en uzun olan belge olduğu için dil yeterlik belgenizi önceden hazırlamanız önerilir. İngilizce Yeterlilik Sınavları Eşdeğerlik Tablosu için http://pdb.metu.edu.tr/engpro_TR.php sayfasına bakınız.

İkinci uzun süre alan belge bir devlet hastanesinden alınmış sağlık raporudur. Genelde 3-4 gün süren bir işlemdir.

Doktora denklik belgesi de alınması zaman gerektiren bir belgedir. Yurt dışında alınan doktora diplomasının yüksek öğretim kurumunca (YÖK) denkliğinin verilmesi gerekmektedir. İstenen belgeler http://www.yok.gov.tr/uak/denklik.php sayfasında bulunmaktadır.

 


İlk atama sonrası yapmanızı önerdiğimiz işlemler

Bilgi işlem daire başkanlığından hesap alınması: ODTÜ'nün sağladığı e-postası servisinden yararlanmanız için gereklidir. Ayrıca ODTÜ içindeki tüm internet  işlemlerinde bu hesabı kullanacaksınız. En önemlisi etkileşimli kayıt onaylarında bu hesabı kullanacağınız için mutlaka bir almanız gerekecektir. Ayrıca kendi ODTÜ web sayfasınızı da bu hesap ile yaratabilirsiniz.

ODTÜ internet hesabı almak için (email, uzaktan erişim,vs)  kimlik fotokopisi ile birlikte Kişisel Kullanıcı Kodu Başvuru Formu (F1) doldurup Bilgi İşlem dairesi 114 nolu odaya vermeniz gerekiyor.

Web sayfanızı Enformatik Enstitüsü altında da yaratabilirsiniz. Bunun için lütfen enstitümüzün bilgi işlemi ile iletişime geçiniz.

Telefon: Yerleşke dışı görüşme yapmak için şifre almanız gerekmektedir. Atamanız yapıldıktan ve kurum sicil numaranızı aldıktan sonra enstitümüzün idari işlerinden açtırılan telefonunuz için ODTÜ yerleşkesinde bulunan PTT'den kimlik gösterek şifre alınır.


Sağlık karnesi: ODTU sağlık hizmetlerinden yararlanmak için mutlaka gereklidir. Kurum kimlik fotokopisi veya atama yazısının fotokopisi ve 2 fotoğraf ile sağlık merkezine gidin. Sağlık merkezinde doldurulacak bir form ile birlikte bu evrakları bu merkezin içindeki Tahakkuk servisine teslim edin.

Kartvizit: Kartvizit almak için MM binasındaki Döner Sermaye'ye başvurulur. 100 adet tek taraflı kartvizit 15, çift taraflı kartvizit 25 TL karşılığında bir kaç gün içinde veriliyor.

 

Taşıt pulu: Aracınızı yerleşkede kullanabilmek için taşıt pulu gereklidir. Taşıt pulu edinmek için http://www.odtu.edu.tr/clife/transport.php sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

 

Kütüphaneden yararlanmak için ayrıca bir kimliğe gerek yoktur. Kurum kimliğiniz ile kütüphaneden ve spor olanaklarından yararlanabilirsiniz.

ODTÜ Bookstore ders kitaplarının satıldığı kitapçıdır. Burada kitaplar makul bir fiyattadır. Vereceğiniz dersin kitabını dönem öncesi sipariş verirseniz öğrencileriniz buradan faydalanabilir. 


 

Atama ve Yükselme kriterleri ve kuralları

Başvurunuz kabul edildikten sonra atamanızın yapılması için istenen belgelerin listesini http://pdb.metu.edu.tr/atamabelgeleri.php sayfasından bulabilirsiniz.

Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman atamaları için gerekli genel kriterler http://pdb.metu.edu.tr/ARASGORATAMA/Atama_ilan.php sayfasında ilan edilmiştir.

Öğretim elemanı alımı hakkında bilgi edinmek için personel daire başkanlığının http://pdb.metu.edu.tr/ARASGORATAMA/OgretimElemaniAlimi.pdf sayfasına bakmanız önerilir.

Atama ve yükselme işlemlerinde SCI, SSCI, veya AHCI indekslerinde yer alan dergilerde yayın yapmış olmak önem taşımaktadır. Atama ve yükselme kriterleri akademik yayınlarınız üzerinedir. Yayınların puanlanması ile ilgili güncel bilgileri http://www.pdb.metu.edu.tr/atama.php# sayfasından ulaşabilirsiniz.


Bilimsel Proje Fonları ve başvurular

Bilimsel araştırma için çeşitli destekler bulunmaktadır. Araştırma fonları ve olanakları hakkında güncel bilgiler ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından duyurulmaktadır. Bu birimin web sayfasından ayrıca üniversitedeki araştırma merkezlerini ve Teknokent şirketlerini bulabilirsiniz. 

En sık kullanılan üç önemli araştırma destek fonu hakkında burada kısa bilgi verilmiştir.


TÜBİTAK destekleri

Bu kurum akademik Ar-Ge destekleri (1001 en çok kullanacağınız), sanayi Ar-Ge proje destekleri, kamu ile ortak Ar-Ge (1007) proje destekleri vermektedir. Başvuru ve destek çeşitleri için TÜBİTAK'ın sayfasına bakmanız önerilir.

Yeni katılan elemanlarımızın bu desteklere başvurmalarını teşvik etmekteyiz.  Özellikle kariyer (3501) programı yeni araştırmacılar için büyük olanak sağlamaktadır. 1001 projeleri de genelde küçük ekiplerin başvurduğu destek olduğu için yeni başlayanlar için uygun olacaktır. 1007 projeleri bunlara nazaran daha büyük ölçeklidir. Kamudan bir ortak ile birlikte proje önerisi sunulur ve proje bütçesi yüksektir.

TÜBİTAK destekli proje önerilerinizde kendinize proje yöneticisi olarak telif hakkı ücretini, araştırmacı olarak çalışacak öğrencilerinize burs ücretlerini, proje çalışanlarının bilimsel seminerler için seyahat ücretlerini, makina ve hizmet alımlarını bütçeye koyabilirsiniz. Bu sebeple TÜBİTAK özellikle akademik projeler için çok önemli ve faydalı araştırma fonları sunmaktadır.

 

Tübitak Kaynaklı Araştırma Projeleri için üniversitenin sağladığı bilgileri http://imidb.metu.edu.tr/tubitakproje.php sayfasından görebilirsiniz.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

BAP projeleri düşük bütçeli genelde altyapı hazırlama için alınan projelerdir. İlgili tüm formlar ve detaylı bilgiler http://imidb.metu.edu.tr/bap.php sayfasında bulunmaktadır. Burada kısaca başvuru süreci verilmiştir.

Başvuru ve değerlendirme;

1. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nca Üniversite birimlerine BAP projelerinde kullanılacak ödenekler belirlendikten sonra birimlere BAP takvimi gönderilir. BAP takviminde ilgili bölüm başkanlığı/enstitü müdürlüğü tarafından öğretim üyelerine duyurulur. (BAP takviminde son başvuru tarihleri, desteklenen projelerin Rektörlükçe duyurulacağı tarihler belirtilmektedir.)
2. Bir proje yöneticisi tarafından hazırlanan BAP 1 proje önerisi, ilgili form ve ekleriyle, doğrudan Rektörlüğe bağlı Merkez Müdürlüğüne veya ilgili Bölüm/EABD Başkanlığı aracılığı ile Dekanlık/Enstitü Müdürlüğüne verilir. BAP 2 proje önerileri için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından geliştirilen formlar kullanılır.
3. Dekan veya Enstitü Müdürü teklif edilen projeleri en az üç öğretim üyesinden yazılı görüş almak suretiyle değerlendirtir. Gerektiğinde bu değerlendirme sırasında proje konusu ile ilgili diğer uzmanların görüşü de alınır.  Rektörlüğe bağlı merkezler aracılığı ile desteklenmesi öngörülen projeler ile, toplum ve üniversite açısından desteklenmesi rektörlük kararı ile öngörülen ulusal veya uluslararası proje önerilerinin değerlendirilmesi Rektörlük tarafından yaptırılır. Değerlendirmelerde BAP 1 projeler için Ek 2’de, BAP 2 projeler için Ek 6’da yer alan formlar kullanılır.
4. Değerlendirme yapacak öğretim üyeleri, proje önerisini; orijinal olup olmadığını, kullanılan araştırma yöntemini, yönetici ve araştırmacıların varsa konu ile ilgili yayınlarını, proje maliyetini ve harcama (makina-techizat, hizmet alımı, sarf malzemesi, yolluk, vb. gider) gerekçelerini dikkate alarak değerlendirir ve raporunu Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü veya Rektörlüğe sunar.
5. BAP 1 proje önerileri için, Dekanlar veya Enstitü Müdürleri destek sağlamayı önerdikleri projeler ile destek sağlayamadıkları projeleri ayrı ayrı öncelik sırası belirterek, değerlendirme raporları ile Rektörlüğe gönderirler. Bu projeler için öngörülen bütçe tahsisatı ve kalemlere göre dağılımı da bildirilir. Merkezlerce Rektörlüğe gönderilen BAP 1 projelerle ilgili sıralama Rektörlükçe yapılır.
6. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, BAP 1 proje önerilerini Dekanlık/Enstitü Müdürlüğü/Rektörlükten gelen sıralama bilgisi ile birlikte değerlendirerek, sağlanacak destek miktarını Üst Yöneticiye önerir ve tahsisat Üst Yönetici onayı ile ilan edilir. BAP 2 önerileri, Üst Yönetici tarafından öncelik sıralaması yapılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. 
7. Yeterli BAP 1 ödeneği bulunmaması nedeniyle desteklenemeyen proje önerileri, daha sonraki yıllarda değerlendirilmek üzere proje yöneticileri tarafından tekrar sunulabilir.

8. Desteklenmesine karar verilen BAP 1 projeler için, Proje Yöneticisi ve Komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği “Yürütme Belgesi” hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilebilmesi, hazırlanan yürütme belgesinin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı’nın (Rektör Yardımcısı) onaylamasına bağlıdır. Proje Yöneticisi, yürütme belgesinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Çeşitli nedenlerle iptal edilen projelerin yerine Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, öncelik sıralaması yapan birimlerin görüşünü alarak, Madde 11 uyarınca öncelik sıralamasında yer alan proje veya projelerin desteklenmesine karar verir. 

 

Avrupa Birliği Projeleri


Avrupa Birliği Projeleri için http://abofisi.metu.edu.tr/ sayfasına bakınız.


 

ODTÜKent firmalarında görevlendirilme

Not: Bu bilgiler ODTÜKent sayfalarından Akademisyen işbirliği konularının bulunduğu sayfada yer alan taslak dokümandan alınmıştır.

ODTÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ODTÜ-TEKNOKENT’TE GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7. maddesi çerçevesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilecek ODTÜ öğretim elemanlarının görevlendirilme; şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilme esasları Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiştir. Söz konusu ilkeler, YÖK tarafindan uygun görüldüğü takdirde, yönetmelik olarak yayınlanacaktır. Yönetmelik yayınlanıncaya kadar Teknokent bünyesinde yapılacak çalışmalarda Senatoca kabul edilen bu ilkeler doğrultusunda hareket edilecektir. 

Öğretim Üyelerinin Bölgede Yarı Zamanlı Görev Almaları

 • 4691 sayılı Teknoloji Gelitirme Kanunu’nun 7. maddesi ve bu Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesi kapsamında Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine gereksinim duyulan ODTÜ öğretim elemanları Üniversitedeki görevlerini yerine getirmek koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak Bölgede görevlendirilebilirler.
 • Bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirilmelerde, öğretim elemanlarının, Bölgedeki çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim üyesi ile şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir.
 • Şirket ve öğretim üyesi görevlendirme başvurusu ile birlikte sözleşmenin  örneğini de (4 kopya halinde) Üniversiteye verirler. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer.
 • Bu şekilde yapılan görevlendirmelerin toplam süresinin 72 ayı geçmesi halinde başvuru ÜYK’de değerlendirilir.
 • Bu öğretim elemanlarının Bölgeden elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dışında tutulur.


Görevlendirmeye Karar Verecek Merci Ve Yöntem

 • Bölgede yer alan faaliyetler için gereksinim sahibi şirket Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunabilir.
 • Başvuru öğretim üyesi isim(ler)i bazında olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir.
 • Proje bazındaki taleplerde, projede yer alarak Bölgede görev yapacak öğretim elemanları Üniversitece önerilir.
 • Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir Bölümden isteniyorsa ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve Rektörlüğün izni ile görevlendirme yapılır.
 • Birden fazla Bölümü kapsayan projelerde, ilgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlıkların ayrı ayrı izni gerekir.
 • Proje, Rektörlüğe bağlı Araştırma ve Uygulama Merkezinden isteniyorsa, ilgili Merkez Başkanlığının başvurusu, öğretim üyesinin bağlı olduğu Bölüm Başkanının uygun görüşü ve Rektörlüğün izni ile görevlendirme yapılır.

İşlemler Ve Doldurulacak Formlar 
Firma tarafından yapılacak işlemler ve doldurulacak formlar;

 • Firma başvurusunu Öğretim Elemanları isimleri bazında yaparsa T-C-1  ve  T-C-2  formlarını dolduracaktır.
 • Firma başvurusunu öğretim üyesi ismi belirtmeden proje bazında yaparsa T-C-1  formunu dolduracaktır. Bu durumda Öğretim üyesi isimleri Üniversite tarafından önerilecektir.
 • Firma başvurusu ile birlikte öğretim üyesi ile arasındaki sözleşmeyi 4 nüsha halinde Üniversite’ye verecektir.

Üniversite içi işlemler ve doldurulacak formlar

 • Firma tarafından yapılan başvuruda adı geçen öğretim üyesi,  T-C-1  ve  T-C-2 formlarına ek olarak aşağıdaki işlemleri de takip edecektir:
 • Firma başvurusu Bölüme yapılmış ise T-C-3  ve  T-C-4 formları doldurulacaktır.
 • Firma başvurusu Araştırma ve Uygulama Merkezine yapılmış ise T-C-3 ,   T-C-4  ve T-C-5  formları doldurulacaktır.
 • Projede birden fazla öğretim üyesinin çalışması durumunda  her bir öğretim elemanı için T-C-6 formu doldurulacaktır.
 • Rektörlük Onayı T-C-4 formunda unutulmamalıdır.


*** Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Görevlendirmeler ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu, görevlendirilecek öğretim üye ve elemanlarından kendilerine ödenecek toplam ücretin bir kısmının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na bağış olarak yatırılması koşulu ile izin verilebilmesinin uygun olduğunu belirten bir karar almıştır. Sözkonusu bağış tutarı ile ilgili güncel bilgilerinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan (2103501)alınması mümkündür.


 

Diğer Görevlendirilmeler (Akademik Görevlendirme Müdürlüğü)

Akademik Görevlendirme Müdürlüğü, öğretim elemanlarının görevlendirilme işlemlerini yürütür. Rektörlük binası 4. katta bu müdürlüğü bulabilirsiniz.

Uzun-kısa, yurtiçi-yurtdışı, destekli-desteksiz ve aylıklı-aylıksız izin işlemleri yurtdışı, doktora görevlendirmeleri, başka kurumlarda görevlendirme, ODTÜ Küzey Kıbrıs Kampusu görevlendirmeleri, DOSAP görevlendirmeleri, Teknokent ve KOSGEB görevlendirme işlemleri hakkında bu Müdürlüğe başvurarak bilgi alabilirsiniz. (bkz)


Konferans ve Yayın Destekleri

Yurtdışı bilimsel toplantı için üniversitenin öğretim üyelerine seyahat desteği vermektedir. Limitleri buradan görebilirsiniz.

 TÜBİTAK'ın yurt içi ve dışı bilimsel etkinlik destekleme programları bulunmaktadır. 2223 ve 2224 programlarına başvurarak seminer katılımlarına destek alabilirsiniz.

Bunların dışında TÜBİTAK 1001 veya 1007 projeleriniz varsa bu projelerinizin bütçesindeki seyahat kalemlerini kullanabilirsiniz.

ULAKBİM uluslararası bilimsel yayınları teşvik programı, belirli dergi gruplarındaki yayımlarınıza teşvik ödülü vermektedir. Bu program araştırmalarınıza destek olacaktır ve aynı zamanda bu çeşit yayımlar yükselme kriterlerinde etkin rol oynayacaklardır.

Daha fazla bilgi için ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü duyurularını takip ediniz.


Seyahat Süreci

 Başvuru nasıl yapılır? Hangi belgeler gereklidir?

 • Enstitü sekreterliğine seyahate çıkılması planlanan tarihten en az 45 gün önce seyahat talebi yapılır.   Seyahat talebi için seyahat talep formu doldurulmalıdır.
 • Talep formunun ekinde
  • Bildiri Özeti ve tercümesi,
  • Kabul Belgesi,
  • Toplantının/İncelemenin başlama ve bitiş tarihlerini belirten ilan / gündem/ davet mektubu,
  • Proje Yöneticisinin Onayı

olmalıdır.

 • Seyahat talebi Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur (Enstitü Yönetim Kurulu 15 günde bir toplanmaktadır).
 • Enstitü Yönetim Kurulu’nda desteklenmesi uygun görülen talep Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere Rektörlüğe iletilir (Üniversite Yönetim Kurulu haftada bir toplanmaktadır).
 • Üniversite Yönetim Kurulu’nca desteklenmesi uygun görülen seyahat taleplerinin ödenekleri açılır.

Seyahat Sonrası yapılması gereken işlemler nelerdir?

 • Seyahat sonrasında yolluk bildirim formu düzenlenmelidir.(Yolluk bildirim formları verilen desteğin kaynağına (BAP-TÜBİTAK ve diğer) göre değişmektedir.
 • Seyahat sonrası yolluk bildirim formunun ekinde
  • Katılım belgesi
  • Uçak, otobüs vb. yolculuk biletleri ve faturaları
  • Yurtdışı çıkışlarında pasaportun fotoğraflı sayfasının ve giriş-çıkış yapıldığını gösteren sayfaların fotokopileri
  • Kongre,konferans katılım ücretinin dekontu

olmalıdır.


Pasaport işlemleri

Akademik personel pasaport işlemleri hakkında güncel bilgi http://pdb.metu.edu.tr/pasaport.php sayfasındadır

Yurt dışındaki seminerlere katılım sırasında enstitü tarafından görevlendirildiğinizde gri pasaport kul(lanabilirsiniz. Gri pasaport hizmet pasaportudur. Çoğu ülke vize istememektedir. Gri ve Yeşil Pasaport alma işlemleri için detaylı bilgiye Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Pasaport Şube Müdürlüğü sayfasından elde edilebilir.

Yeşil pasaport hakkında kısa bilgi:

Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan ve bu derecelerde çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları (sözleşmeliler dahil) yeşil pasaport alabilirler. Bu memurların eşleri, 18 yaşından küçük erkek ve kız çocukları ile 18 yaşanı bitirdikten sonra, çalışmayan, evli olmayan ve hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden (Öğrencilik hariç) reşit kız çocukları hususi (yeşil) pasaport alabilirler.


NOT: Hususi Pasaportlar 4 yıllık süreyle verilir. Ancak erkek çocuklar ile 18 yaşından sonra hususi pasaport kullanma hakkını kayıp edecek olan ( Vefat eden ebeveyninden dolayı yetim aylığı bağlanan ) kız çocuklarının pasaportları, 18 yaşını bitireceği tarihe kadar tanzim edilmektedir. 

Gri Pasaport , hizmet  (GÖREV) damgalı pasaport hakkında kısa bilgi:

Resmi görev ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlar ve eşleri gri pasaport için başvurabilirler. Bu durumda olanların, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yine yanında yaşayıp reşit olmayan erkek çocukları da alabilir.

Başvuru için gerekli belgeler :
1. Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış, Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu, 
2. Nüfus Cüzdan aslı ve 1 adet fotokopisi 
3. 3 adet 4.5 x 6 ebadında cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf (Talep Formuna yapıştırılan fotoğraf hariç) 
4. Temditler için 1 adet fotoğraf (Talep Formuna yapıştırılan fotoğraf hariç) 
5. Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi, Daha önce almış oldukları Umuma Mahsus Pasaportları, Hizmet Damgalı Pasaport alırken Emniyete iade edenler, formdaki ilgili bölüme Umuma Mahsus Pasaportlarını Emniyete teslim ettiklerini ve geri almadıklarını beyan edecekler, ancak pasaport dosyalarında bulunmaz ise Umuma Mahsus pasaportlarına kayıp işlemi yapılarak, beyan edenler hakkında, T.C.K' nın 206.maddesine göre yalan beyanda bulunmaktan, formu onaylayan kurum yetkilileri hakkında ise ' Resmi Belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçundan işlem yapılmaktadır. 
Bundan dolayı daha önceden alınmış Umuma Mahsus Pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak suretle müracaat esnasında getirilmesi, hak sahiplerinde değil ise formun ilgili bölümüne doğru beyanda bulunulması gereklidir.

 • Pasaport Cüzdan Bedeli ( Temditlerde ücret istenmez)
 • Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakatti (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilebilir.)
 • Pasaport Müracaatlarında "Parmak İzi" alınması uygulamasına 26.01.2009 tarihinde başlanmıştır. 7 (Yedi) yaşından gün almış çocuklar dahil (refakate kayıtlı olsalar bile) pasaport müracaatında bulunan herkesin "Parmak İzi" alınması zorunlu olduğundan, müracaat sırasında Pasaport Şube Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Pasaport teslim işlemleri bizzat hak sahipleri ya da kanuni vekiline teslim edilir. Usulüne uygun düzenlenmiş Pasaport Talep Formu ile müracaat işlemlerinin yapılması ve düzenlenen pasaportların teslim alınması kurumlarca görevlendirilen personelleri aracılığıyla da yürütülebilir.


Kampüste Yaşam

Ulaşım

Yerleşke içi servis saatleri ve yerleşke dışına ulaşım bilgileri http://www.odtu.edu.tr/clife/transport.php sayfasında bulunmaktadır. Ayrıca aracınızı yerleşkede kullanabilmek için taşıt pulu gereklidir. Taşıt pulu edinme bilgilerini aynı sayfada bulabilirsiniz.

Sağlık

Tahakkuk servisinden alınacak sağlık karnesi ile Sağlık ve Rehberlik merkezi'inden öğrenci ve personel yararlanabilmektedir. Merkezde bulunan branşlar ve başvuru süreci için   www.mc.metu.edu.tr sayfasına bakınız. 

Diğer

Yemek, spor gibi diğer olanaklar için ODTÜ'nün ana sayfasına bakınız.