Bilişşel Bilimler Yüksek Lisans

Giriş

Lisansüstü programlarımızın amacı, farklı eğitim geçmişine sahip öğrencilere, Bilişsel Bilimlerin farklı alanlarında bilgi ve araştırma tekniklerini sunmaktır. Öğrenciler, akademisyenlerimizin uzmanlıklarıyla sınırlı olmayan geniş bir yelpazede alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

ODTÜ Enformatik Enstitüsündeki Bilişsel Bilimler Programı, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, felsefe ve dilbilim alanlarındaki akademisyenlerin araştırma ve öğretimini bir araya getirmekte; disiplinlerarası bağlantılarını ODTÜ'nün birçok bölümüne olduğu kadar mümkün olduğunca Türkiye'deki ve yurt dışındaki diğer üniversitelere de ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bilişin tüm yönleriyle ilgilenen araştırmacıları ve lisansüstü öğrencileri cezbeden işbirliğine açık bir atmosfer geliştirmeyi amaçlıyor.

Bilişsel Bilimlerde sunduğumuz eğitim, teori ve metodoloji yönelimlidir. Disiplinlerarasıdır ve çeşitli araştırma faaliyetlerimiz ve laboratuvarlarımızdan anlaşılacağı üzere bir dizi uygulama içerir. ODTÜ'deki Bilişsel Bilimler lisansüstü programlarında dört bilim dalı bulunmaktadır. Bilişsel Psikoloji çalışmaları, hafıza, dikkat, algılama, eylem ve akıl yürütme gibi bilişsel süreçleri  insan davranışı üzerine ampirik araştırma yöntemleriyle ele alır. Dilbilim, insan dilinin doğasını ve dilin zihinsel bir yetenek olarak ortaya çıkışını inceler. Bilgisayar Bilimleri, insanlardaki benzer yetenekleri anlama ve akıllı sistemleri tasarlama amacıyla bilişsel süreçlerin hesaplama modellerini oluşturur. Felsefe, zihin, bilgi, temsil ve dilin esas doğası hakkındaki sorulara yanıt arar. Yakın geçmişte bilişsel sinirbilim araştırmaları bu geleneksel alanları tamamlayıcı hale gelmiştir.

Program Hedefleri

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans programı Bilişsel Bilimler alanında disiplinler arası bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerin program için güçlü ve yeterli altyapıya sahip olabilmeleri için Bilgisayar Bilimi, Dilbilim, Felsefe ve Psikoloji  uzmanlık alanlarının her birinden ders almaları gerekmekte; ayrıca COGS 501 Dilbilim ve Biçimsel Diller, COGS 502 Mantık ve Programlama ve COGS 503 Bilişsel Bilime Giriş olmak üzere üç zorunlu ders sunulmaktadır. Bilişsel Bilimler Programında yüksek lisans derecesi için; dört seçmeli ders, üç serbest seçmeli ders, bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezi tamamlamak gerekmektedir. Seminer dersleri, öğrencilere Bilişsel Bilimlerin farklı araştırma alanlarında ve son zamanlarda yapılan araştırmalar hakkında bakış açısı kazandırır. Bilişsel Bilimler Bölümü'ndeki tüm dersler çok yoğun olup, nispeten daha az sayıda öğrenci (ortalama 6-16 öğrenci) ile bireysel merkezli eğitim vermektedir. 

Öğrenciler COGS 501 - Dilbilim ve Biçimsel Diller, COGS 502 - Mantık ve Programlama ve COGS 503 - Bilişsel Bilimlere Giriş derslerini almalıdır. Bilgisayar Bilimlerinden mezun olan öğrenciler, COGS 502'den muaftır. Ders içeriği ile ilgili olarak bu dersten muaf olmaları gerektiğini düşünen diğer lisans mezunları dersin öğretim elemanına danışmalıdır. Zorunlu derslerden muafiyet tanınan öğrenciler, değiştirilen her ders için ek seçmeli ders almalıdırlar.

Öğrenciler her uzmanlık alanından en az bir sınırlı seçmeli ders almak zorundadır. Aksi belirtilmeyen tüm dersler ODTÜ tarafından verilmektedir.

Program Yapısı

 • Dersler bilgisayar bilimleri, dilbilim, psikoloji ve felsefe olmak üzere dört ayrı uzmanlık alanına ayrılmaktadır. Her dönem, her uzmanlık alanı için önerilen dersler, ders listesinde ilan edilir.
 • 2 zorunlu ders (her biri 3 kredilik)
 • 1 zorunlu ders (1 kredi)
 • 4 COGS dersi (her uzmanlık alanından birer tane, her biri 3 kredi) (Eğer bir öğrenci Bilişsel Bilim dalında bir dereceye sahipse, söz konusu kısıt geçerli değildir)
 • 3 seçmeli ders (seçmeli listeden veya COGS listesinden, her biri 3 kredi)
 • 1 seminer dersi (kredisiz)
 • Yüksek Lisans Tezi (kredisiz)

Başvuru Gereklilikleri

ODTÜ Enformatik Enstitüsünde Bilişsel Bilimler Bölümü çeşitli eğitim geçmişlerine sahip öğrencileri kabul etmektedir ve şu ana kadar Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Psikoloji, Felsefe, Yabancı Dil Eğitimi, Fizik, Makina Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi gibi bölümlerden öğrenci kabul etmiştir.

ODTÜ Enformatik Enstitüsündeki Bilişsel Bilimler Programı, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, felsefe ve dilbilim alanlarındaki akademisyenlerin araştırma ve öğretimini bir araya getirmekte; disiplinlerarası bağlantılarını ODTÜ'nün birçok bölümüne olduğu kadar mümkün olduğunca Türkiye'deki ve yurt dışındaki diğer üniversitelere de ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bilişin tüm yönleriyle ilgilenen araştırmacıları ve lisansüstü öğrencileri cezbeden işbirliğine açık bir atmosfer geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 • Minimum başvuru şartları ALES (EA veya SAY) 75 (veya eş değerde, örneğin GRE Kantitatif), Lisans Genel Not Ortalaması 2.0 veya YL Genel Not Ortalaması 3.0, ODTÜ EPE 75 (veya eşdeğeri, örneğin TOEFL) şeklindedir.
 • İki referans mektubu.
 • Niyet mektubu (İngilizce olarak).

(Enformatik Enstitüsü’ne başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ana menüdeki "Başvuru" sayfasına bakınız.)

Kariyer Olanakları

Dil teknolojisi, bilgisayarların yenilikçi kullanımı, insan-makine arayüzleri, Bilgisayar Bilimi, Dilbilim, Psikoloji, Felsefe gibi Bilişsel Bilimler veya ilgili disiplinlere ait akademik alanlar

Dersler

Tüm öğrencilerin, tercihen ilk yarıyılda aşağıdaki zorunlu dersleri almaları beklenir:

 • COGS 501 Dilbilim ve Biçimsel Diller
 • COGS 502 Mantık ve Programlama
 • COGS 503 Bilişsel Bilimlere Giriş

Hesaplama alanında sunulan temel dersler şunlardır:

 • COGS 511 Hesaplamalı Zihin Modelleri
 • COGS 512 Bilişsel Algoritmalar
 • COGS 514 Biliş ve Makine Öğrenimi
 • COGS 515 Bilişsel Bilimler İçin Yapay Zeka
 • COGS 542 Gramerler, Kombinatörler ve Biliş
 • COGS 555 Bağlantıcılık ve İnsan Davranışı

Psikoloji alanında sunulan temel dersler şunlardır:

 • COGS 519 Algıda Dil ve Bilişin Odaklanımı
 • COGS 524 İşaret Dilinin Dilbilimsel ve Bilişsel Yönleri
 • COGS 533 Fonksiyonel Nöroanatomi
 • COGS 534 Bilişsel Algı ve Eylem
 • COGS 535 Bilişsel Gelişim
 • COGS 536 Bilişsel Bilim Yöntem ve İstatistikleri
 • COGS 537 Bilişsel Bilime Dinamik Yaklaşımlar
 • COGS 551 İnsan Hafızası
 • COGS 552 Düşünce ve Dil Süreçleri
 • COGS 553 Okuma Psikolojisi
 • COGS 554 İşitsel Biliş
 • COGS 556 Görsel Biliş
 • COGS 557 Yerleşik ve Dağınık Biliş
 • COGS 558 Düşünme, akıl yürütme, problem çözme
 • COGS 595 Duygusal Sinirbilim ve Bilgi İşlem
 • COGS 757 Öğrenme ve Belleğin Nörogenetiği
 • COGS 758 Zaman ve Biliş

Dilbilim alanında sunulan temel dersler şunlardır:

 • COGS 522 Sözcüksel Anlambilim
 • COGS 523 Corpora’nın Dil Araştırmaları için Kullanımı
 • COGS 525 Bilişsel Anlambilim
 • COGS 528 Söylem Mekanizmaları
 • COGS 530 Modern Gramer Teorileri
 • COGS 531 Dil ve Biliş
 • COGS 532 Teorik Dilbilim
 • COGS 541 Dil Edinimi

Felsefe alanında sunulan temel dersler şunlardır:

 • COGS 517 Bilişsel Bilimler Felsefesi
 • COGS 526 Anlam ve Mantık
 • COGS 527 Dinamik Anlambilim

Öğrenciler ayrıca, onaylanmış bölüm dışı derslerin bir listesini seçmeli olarak seçebilirler. Yukarıdaki derslerin bir kısmı çoklu alan olarak sayılır. Ayrıntılı bilgi için bölüm sayfamıza göz atınız.

Bağlantılar

Bilişsel Bilimler Konuşmalar Dizisi  yıl boyunca çeşitli üniversitelerden davet edilen konuşmacılar tarafından gerçekleştirilen seminerler / konuşmalar ile ODTÜ akademisyenleri ve doktora öğrencileri tarafından gerçekleştirilen seminerlerden oluşmaktadır:

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Seminer Dizisi'nin bir parçası olarak, Bilişsel Bilimler fakültesi, ulusal ve uluslararası düzeyde ünlü konuşmacıları davet etmekte ve Bilişsel Bilimler ile ilgili alanlarda seminerler düzenlemektedir.

Mevcut öğrenciler için önemli bağlantılar:

Başvuru için İletişim Bilgileri

Hakan Güler | Başvuru Ofisi | Tel: 03122103743 | eposta: mhakang@metu.edu.tr