Announcement

announcement

Bioinformatics Master Program Interview Results

As a result of the interviews for Bioinformatics Master Program 2018-2019 Spring Semester, the names of students who are accepted into the programs are listed below.

* For our accepted students, there will be an orientation meeting before the interactive registration. The place and date of the meeting will be anounced later in our web page.

Faruk Tolga Bayazıt (Deficiency Program)

Kaan Büyükaltay (Deficiency Program)

Bengisu Kevser Bulduk (Deficiency Program)

Nurgül Karyağış 

Announcement Category

Software Management Secondary Education MSc Non-Thesis Program Admission Results

In the result of Academic council decision for Software Management MSc Non-Thesis Program for the 2018-2019 Spring Semester, the names of the students who are accepted to the program are as follows:

Soyadı Adı
AFSHAR GHOCHANI TINA
ALTUNTAŞ KEMAL BURKAY
DEMİR BORAN
DERVİŞOĞULLARI MEHMET MERT
ERDEM NEHİR
MUMCU SERDAR
ÖZBAY İMGE
ÖZKAN EZGİ
SELVİTOPU UTKU
ÜSTÜNDAĞ SERÇİN
YAYCI TAHA
YILDIZ CAN

Announcement Category

Bioinformatics M.S. Program Interview Schedule

As a result of the applications for Health Informatics Department Bioinformatics M.S. Program for 2018-2019 Spring semester,

interviews will be held on Wenesday, January 16, 2019.

Candidates listed below who are invited to the interviews are expected to be present in front of the Informatics Institute Conference Room-2 at 9:00.

Faruk Tolga Bayazıt

Bengisu Kevser Bulduk

Kaan Büyükaltay

Nurgül Karyağış

Ali Haydar Sivri

Announcement Category

Health Informatics Department Ph.D. and M.S. Programs Interview Schedule

As a result of the applications for Health Informatics Department M.S. and Ph.D. Programs for 2018-2019 Spring semester,

interviews will be held on Wenesday, January 16, 2019.

Candidates listed below who are invited to the interviews are expected to be present in front of the Informatics Institute Conference Room-2 at 9:00.

M.S. Program

Şeyda Culfa

Anıl Berk Delikaya

Mohamed Zeglam

Ph.D. Program

Borabay Kadirdağ

Ozan Fırat Özgül

Announcement Category

Cybersecurity Department Applications for Transition from Graduate Program without Thesis to Thesis Graduate Program

Those, who wants to apply Transfer from Master Without Thesis Program to Master with thesis Program need to bring their petitions to the Student Affair Office at the Graduate School of Indormatics until 18th of January.

Announcement Category

Information Systems Department Research Assistant Recruitment

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.
İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İlanın Çıkılacağı yer : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ-BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Kadro Sayısı: 3 ALES Puanı: 75
Kadro Ünvan Araştırma Görevlisi YDS/Dengi: 75
Son Başvuru Tarihi: 08.2.2019 İlanın Başlama Tarihi: 31.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 14.2.2019 Sınava Giriş Tarihi: 20.2.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://ii.metu.edu.tr/tr Sonuç Açıklanma Tarihi: 26.2.2019
Başvuru Yeri: ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 1 06800 Çankaya /Ankara
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) İlana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:
a) Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir.
b) ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
İSTENEN BELGELER:
1-Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2-Özgeçmiş.
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5-ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
7- Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
8- Resmi lisans transkripti
9-Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi
10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi.
11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
KOŞULLAR:
Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olmak

Announcement Category

Cognitive Science Department Research Assistant Recruitment

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.
İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İlanın Çıkılacağı yer : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ-BİLİŞSEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
Kadro Sayısı: 3 ALES Puanı: 75
Kadro Ünvan Araştırma Görevlisi YDS/Dengi: 75
Son Başvuru Tarihi: 08.2.2019 İlanın Başlama Tarihi: 31.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 14.2.2019 Sınava Giriş Tarihi: 20.2.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://ii.metu.edu.tr/tr Sonuç Açıklanma Tarihi: 26.2.2019
Başvuru Yeri: ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 1 06800 Çankaya /Ankara
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) İlana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:
a) Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir.
b) ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
İSTENEN BELGELER:
1-Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2-Özgeçmiş.
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5-ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
7- Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
8- Resmi lisans transkripti
9-Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi
10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi.
11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
KOŞULLAR:
Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olmak

Announcement Category

Modelling and Simulation Department Research Assistant Recruitment

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.
İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İlanın Çıkılacağı yer : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ-MODELLEME VE SİMÜLASYON ANABİLİM DALI
Kadro Sayısı: 1 ALES Puanı: 75
Kadro Ünvan Araştırma Görevlisi YDS/Dengi: 75
Son Başvuru Tarihi: 08.2.2019 İlanın Başlama Tarihi: 31.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 14.2.2019 Sınava Giriş Tarihi: 20.2.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://ii.metu.edu.tr/tr Sonuç Açıklanma Tarihi: 26.2.2019
Başvuru Yeri: ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 1 06800 Çankaya /Ankara
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) İlana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:
a) Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir.
b) ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
İSTENEN BELGELER:
1-Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2-Özgeçmiş.
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5-ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
7- Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
8- Resmi lisans transkripti
9-Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi
10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi.
11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
KOŞULLAR:
Modelleme ve Simülasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi olmak

Announcement Category

Health Informatics Department Research Assistant Recruitment

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.
İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İlanın Çıkılacağı yer : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ-SAĞLIK BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI
Kadro Sayısı: 1 ALES Puanı: 75
Kadro Ünvan Araştırma Görevlisi YDS/Dengi: 75
Son Başvuru Tarihi: 08.2.2019 İlanın Başlama Tarihi: 31.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 14.2.2019 Sınava Giriş Tarihi: 20.2.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://ii.metu.edu.tr/tr Sonuç Açıklanma Tarihi: 26.2.2019
Başvuru Yeri: ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 1 06800 Çankaya /Ankara
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) İlana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:
a) Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir.
b) ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
İSTENEN BELGELER:
1-Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2-Özgeçmiş.
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5-ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
7- Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
8- Resmi lisans transkripti
9-Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi
10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi.
11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
KOŞULLAR:
Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olmak

Announcement Category

Cybersecurity Department Research Assistant Recruitment

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.
İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İlanın Çıkılacağı yer : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ-SİBER GÜVENLİK ANABİLİM DALI
Kadro Sayısı: 1 ALES Puanı: 75
Kadro Ünvan: Araştırma Görevlisi YDS/Dengi: 75
Son Başvuru Tarihi: 08.2.2019 İlanın Başlama Tarihi: 31.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 14.2.2019 Sınava Giriş Tarihi: 20.2.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://ii.metu.edu.tr/tr Sonuç Açıklanma Tarihi: 26.2.2019
Başvuru Yeri: ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 1 06800 Çankaya /Ankara
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) İlana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:
a) Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir.
b) ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
İSTENEN BELGELER:
1-Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2-Özgeçmiş.
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5-ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
7- Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
8- Resmi lisans transkripti
9-Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi
10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi.
11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
KOŞULLAR:
Siber Güvenlik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi olmak

Announcement Category

Pages

Subscribe to RSS - Announcement