Research News

M.S. Thesis
Melek Ertan, Türkçe ve İngilizce’de Adılsal Öngönderim Çözümlemesi

Bu araştırma, adılsal öngönderim analiz eder ve adılsal öngönderim için buluşsal tabanlı bir çözümleme algoritmasını Türkçe ve İngilizce'de çevirilmiş TED derlemi için ayrı olarak sunar. Araştırma iki aşamaya ayrılmıştır. İlk aşamada veri bir işaretleme aracı kullanılarak işaretlendi. Çalışmanın ikinci aşaması adılsal öngönderim için kurala dayalı bir kompütasyonal model oluşturuldu. Mitkov (1998)'un geleneksel bilgi tabanlı algoritması TED derleminde İngilizce ve Türkçe için ayrı olarak test edildi. Sonuçlar, adılsal öngönderimin 0.61 ve 0.63 F1 puanı ile TED konuşmalarında tespit edilebileceğini göstermiştir.

Tarih: 27.01.2023 / 15:00 Yer: A-212

Ph.D. Thesis
Ali Gökalp Peker, Hiperspektral ve Lidar Verisi ile Arazi Sınıflandırması

Bu tez çalışmasında, bir mimari oluşturma çerçevesi önerdiğimiz ve bunun etkili bir arazi sınıflandırma modeli oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini gösterdiğimiz etkin bir ağ mimarisinin yapım yöntemine odaklanıyoruz. Ayrıca, HSI ve LiDAR'daki arazi örtüsü eğitim veri setlerinin gölge etkilerine sahip eğitim örnekleri sağlamada yetersiz kalma eğiliminde olduğunu da gözlemliyoruz. Bu sınırlamayı ele almak için, ayrıca sentetik eğitim örnekleri üreten ve deneysel sonuçlarımızda etkinliğini gösteren üretken bir düşman ağı (GAN) güdümlü istatistiksel veri artırma tekniği öneriyoruz.

Tarih: 26.01.2023 / 14:30 Yer: A-108

M.S. Thesis
Özgün Özkan, Scrum Uyarlamalarının Teknik Borç Üzerine Etkisi

Çeşitli Çevik Yazılım Geliştirme metodları arasında, Scrum, en yaygın olarak benimsenen yöntemlerden birisidir. Scrum Kılavuzu, Scrum etkinliklerini, yapıtlarını ve rollerini açıkça tanımlar. Ancak takım üyesi sayısı, ekip dağılımı, proje alanı, teknoloji ve gereksinim istikrarlılık seviyeleri gibi çeşitli proje özelliklerinden dolayı, Scrum pratiklerinin, uyarlanması gerekebilir. Bu tez çalışmasında, Scrum kullanan şirketlerin çeşitli uygulamalarını ve uyarlama tercihlerini analiz etmekteyiz. Literatür çalışması ve çalışmakta oldukları şirketlerde Scrum uygulayan katılımcılar arasında yapılacak bir anket çalışması ile Scrum uyarlamalarının teknik borç üzerindeki etkisi analiz edilecektir.

Tarih: 24.01.2023 / 15:00 Yer: B-116

M.S. Thesis
Yeşim Dildar Korkmaz, Yüksek Başarımlı Hesaplama ile Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Bulut Hesaplama Teknolojilerinin Yakınsamasının Değerlendirilmesi

Bu tez, performans ve ağ analizi de dahil olmak üzere bibliyometrik analiz kullanarak Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH), Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Bulut Hesaplama teknolojilerindeki yakınsamayı değerlendirmektedir. Sonuçlar, en çok yayınlanan yazarlar, en üretken kurumlar, alıntılanan makaleler ve etkili yayınlar dahil olmak üzere literatürdeki temel eğilimleri ve kalıpları belirleyen, son yıllarda araştırma faaliyetlerinde önemli bir artışla birlikte hızla büyüyen bir literatürü ortaya koymaktadır. Bu tez, hem akademi hem de endüstri için önemli olan HPC-Büyük Veri-Yapay Zeka-Bulut Hesaplama teknolojilerinin teknolojik yakınsama konsepti genelinde bibliyometrik eğilimlerini belirleyerek önemli katkılar sağlar.

Tarih: 24.01.2023 / 11:00 Yer: A-212

M.S. Thesis
Sefa Burak Okcu, Yapay Sinir Ağlarında Yüz Analizi için Beyinden İlham Alan Öğrenme: Çok Görevli Ve Sürekli Öğrenme Sistemi

Bağlantıcı modellerde sıralı  görevleri öğrenirken katastrofik unutma olayı yaygındır. Bu çalışma, yaş tahmini, cinsiyet tanıma, duygu tanıma ve yüz tanımayı içeren yüz analizi görevlerinde farklı sürekli öğrenme yöntemlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Yüz analizi, yapay sinir ağlarında da oldukça yaygın olan yüz tespiti ve yüz özellik analizi olarak iki aşamada analiz edilecektir. İlk olarak, çoklu görev öğrenimi üzerinde çalışılarak yüz algılama ve yüzdeki yer işaret noktalarını algılamayı öğrenmeye yönelik deneyler gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak, biyolojik sistemlerden ilham alan bazı sürekli öğrenme yöntemleri, yapay modellerdeki yıkıcı girişimin üstesinden gelmek için kullanılmıştır.

Tarih: 26.01.2023 / 09:30 Yer: B-116