Research News

M.S. Thesis
Tuğçe Gölgeli, Oryantiring Sporunda Rota Özelliklerinin Karar Vermeye Etkisi Üzerine Bir Durum Çalışması

Oryantiringde rota seçerken, fiziksel dayanıklılığı, zihinsel süreçlerle ve çevreye uyum sağlama yeteneği ile birleştirmek ve bunları doğru bir şekilde optimize etmek önemlidir. Bu çalışmada, rota seçiminde etkili olan bileşenler araştırılmıştır. Bu amaçla, sporculardan küresel konumlama sistemi içeren saatler (GPS) vasıtasıyla elde edilen veriler nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile incelenmiştir. Daha sonra, en kısa yolları bulmak ve sporcuların davranışlarıylarıyla uyumunu karşılaştırmak için uzamsal verilere dayalı bir model oluşturuldu ve rota seçimi kararlarının belirli bazı bilişsel paradigmalarla ilişkisi sorgulandı.

Tarih: 30.01.2020 / 10:00 Yer: A-108

M.S. Thesis
Ege Erdem, Ses Alanı Dışdeğerlendirmesi ile 3 Boyutlu Algısal Ses Alanı Oluşturma

Algısal ses alanı oluşturma, iki kanallı kaydırma kurallarına dayanan uzamsal bir ses alanı kaydetme ve yeniden üretme yöntemidir. 

Tarih: 08.01.2020 Yer: SPARG LAB. (Modsimmer Binası)

Ph.D. Thesis
Davut Çavdar, Nfc Özellikli Mobil Cihazların Kullanıldığı Relay Saldırılarını Önleyen Bağlama Duyarlı Bir Güvenlik Modelinin Tasarımı

Bu tez çalışmasında, NFC uyumlu mobil cihazların kullanıldığı relay saldırılarını önleyen, rol tabanlı yetki erişim sistemi temeli üzerinde kurgulanmış bağlama duyarlı bir güvenlik modeli önerilmektedir. Bu çalışma kapsamında, muhtemel güvenlik açıkları ve gereksinimler tanımlanmış daha sonra model tasarlanmıştır. Konseptsel tasarımın yanı sıra, modelin üzerinde uygulandığı bütüncül bir test ortamı geliştirilmiştir. Son olarak ise modeli hem teorik olarak hem de pratik olarak doğrulamaktayız.

Tarih: 27.01.2020 / 16:00 Yer: Konferans Salonu-1


M.S. Thesis
Gökçe Abay, Matris Factorizasyonu Yöntemi ile Biyolojik Veri Entegrasyonu ve İlişki Tahmini

Bu çalışmada negatif olmayan matris faktorizasyonu (non-negative matrix factorization – NMF) yöntemi ile büyük çaplı gen/protein verisini birleştirecek bir yaklaşım önerilmektedir. Bu çalışmanın nihai amacı, NMF’i kullanarak bu biyolojik varlıklar arasındaki bilinmeyen ikili ilişkileri tahmin etmektir. Devamında ise, bu varlıkları (proteinler, işlevler ve hastalık girdileri) faktorizasyon işlemiyle üretilmiş az ranklı öznitelik matrislerini kullanarak bilgilendirici ve artıksız niceliksel öznitelik vektörleri olarak sunmaktır. Bu öznitelik matrislerinin gelecekte proteinlerin otomatik anotasyonu veya biyolojik ağ oluşturulması gibi çeşitli veri madenciliği ve makine öğrenmesi uygulamalarında kullanılması hedeflenilmektedir.

Tarih: 30.01.2020 / 15:30 Yer: A-212

M.S. Thesis
Fatma Cankara, Tekil Amino Asit Mutasyonlarının Protein İşlevleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal ve Anotasyon Odaklı Yaklaşımla Tahmini

Çalışmalar göstermiştir ki tekil amino asit değişiklikleri proteinlerin dizi, yapı ve işlevlerini değiştirerek pek çok hastalığa sebep olmaktadır. Ancak, bu değişiklikleri manuel olarak sınıflandırma ve karakterize etme hızı, halihazırda üretilen verinin hızına erişememektedir. Bu sebeple, bu işlemi kolaylaştırmak adına bilgisayar tabanlı uygulamalar geliştirilmekte ve yeni veriler üzerinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada biz, sinonim olmayan tekli nükleotid değişikliklerinin amino asit seviyesinde gösterdikleri etkiler hakkındaki bilgileri çeşitli veri tabanlarından toplamak ve organize etmek, bu bilgiyi sonuçları bilinmeyen tekli nükleotid değişikliklerinin proteine zarar verme potansiyellerini gözetimli makine öğrenmesi sistemi kullanarak tahmin etmek için bir metodoloji sunuyoruz.

Tarih: 30.01.2020 / 14:00 Yer: A-212