Research News

M.S. Thesis
Talya Tümer Sivri, Veri Merkezli Denetimsiz 3B Bölütleme Metodu

Bu tez, 3B ağ bölütleme problemini farklı bir bakış açısıyla çözmektedir. Bu bakış açısı, denetimsiz öğrenme ile veri merkezli bir yaklaşım içerir. Bu, 3B ağ segmentasyon eşlemesinin veri merkezli bir yaklaşım açısından önemli bir rol oynadığı anlamına gelir. Boyutun lanetini de çözen ve 3B ağ verilerini bir katıştırma vektörüne dönüştüren node2vec modelini kullanarak bir eşleme mimarisi sağlıyoruz. Segmentasyon, bu gömme vektörü kullanılarak K-Means kümeleme algoritması kullanılarak elde edildi. Ek olarak, grafik gömme vektörünü değerlendiren yeni bir strateji ve 3B ağ verileri üzerinde hesaplanan jeodezik uzaklık hesaplama ile yeni bir değerlendirme yöntemi geliştirdik.

Tarih: 02.12.2022 / 14:00 Yer: Bilgisayar Mühendisliği - A105

M.S. Thesis
Ömer Faruk Yazar, Çözülmemiş Nadir Hastalık Vakalarında Yeniden Analiz ve Dizileme ile Birlikte Laboratuvarlar Arası Veri Paylaşımının Önemi

Gelişmekte olan genomik dizileme teknolojileri, genetik hastalıkların tanısında yeni bir çağ açtı. Günümüzde vakaların %80'inden fazlasında hastalıkların genetik etiyolojisinin açıklanabilmesinde varyantların belirlenmesi rol oynamaktadır. Bu çalışmada, nadir bir hastalığa sahip olan ve benzer semptomları paylaşan iki kardeş için Ion-Torrent ve Illumina yeni nesil dizileme teknolojilerini kullandık. Teknolojilerin karşılaştırılmasına ek olarak, insan referans genomlarının farklı versiyonları ile analiz edilmesi ve çözülmemiş nadir hastalık vakalarına sebep olan varyantların keşfedilmesindeki faydaları tartışılmaktadır.

Tarih: 29.11.2022 / 12:30 Yer: A108

M.S. Thesis
Elif Esmer,Göz Hareketi Modellemesinin Sanal Gerçeklikte Deneysel Bir İncelemesi

İnsan göz hareketi verilerine dayanarak bakışları modellenmiş bir robot avatarın insanlarla etkileşiminde, söz konusu modellemenin olası etkilerini gözlemlemek bu tezin temel amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, bakışları modellenmiş robot avatarın görüşmeci rolünü üstlendiği iş görüşmesi senaryosu dahilinde insan katılımcılarla deneyler gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların göz hareketi verileri toplanmış ve göz hareketi davranışları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar klasik İnsan-Robot Etkileşimi anket verileri ve görüşme sonrası sözlü değerlendirmelerin TF-IDF (Terim Frekansı-Ters Doküman Frekansı) analiziyle karşılaştırılmıştır.

Tarih: 29.11.2022 / 16:00 Yer: B116

M.S. Thesis
Ekinsu Özkazanç, -(y)Iş Adlaştırıcısının Anlambilimsel Yapısı: Olgusallık ve Tarz Boyutları

Bu tez, -(y)Iş’in anlambilimsel yapısını daha iyi anlayabilmek amacıyla sistematik bir biçimde tam-adlaşmamış -(y)Iş yapılarını tam- adlaşmış olanlardan ve olay-belirten yapıları tarz-belirten yapılardan ayırt etmeyi, belirtilen olay türlerini tanımlamayı ve olay belirten -(y)Iş yapılarının olgusallık durumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, her bir kategori için test grupları önerilmiş ve bu testler örnek bir veri seti üzerinde uygulanarak testlerin bu ayrımları yapmak için güvenilir ve isabetli olduğu gösterilmiştir.

Tarih: 17.11.2022 / 11:00 Yer: A212

M.S. Thesis
Yasemin Kuranel, Servis Olarak Yazılım Uygulamalarında Teknik Borç Belirtimi ve Sınıflandırması

Kötü kararlar almanın veya daha hızlı kod teslimi için daha kolay çözümler seçmenin bir sonucu teknik borçtur. Servis olarak yazılım uygulamaları kullanarak çalışan yazılım geliştirme şirketleri için teknik borcun yönetilmesine yardımcı olacak alanda bir boşluk bulunmaktadır.Bu tez, teknik borcu kategorize etme süreçlerini inceleyerek ve bu borcun nedenlerini ve ortaya çıkan sorunları belirleyerek, servis olarak yazılım uygulamaları kullanan kuruluşlarda mevcut teknik borcu belirlemeyi ve kategorize etmeyi amaçlamaktadır.

Tarih: 28.11.2022 / 09:30 Yer: A212