Research News

M.S. Thesis
Gökçe Komaç, Bir İkna-edici Oyunu Trolleme Davranışı Hakkındaki Farkındalığı Artırmak İçin Kullanma Çalışması

Bu çalışma, bir ikna-edici oyunu trolleme davranışı hakkındaki farkındalığı artırmada kullanma çalışmasıdır. Çevrimiçi trolleme davranışını konu alan bir oyun tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu çalışma, trolleme olarak kabul edilen toksik davranışların çevrimiçi oyunlarda nasıl algılandığını keşfederken, kullanılan ikna-edici oyunun farkındalık ve bilgi artırmadaki etkisi gözlemlemektedir.

Tarih: 09.12.2019 / 10:00 Yer: A-212

M.S. Thesis
Atıl İlerialkan, Nefes Sinyallerinin Anlık Akustik Özelliklerini Kullanarak Konuşmacı ve Duruş Sınıflandırması

Konuşmadan çıkarılan özellikler, biyometrik konuşmacı tanıma gibi sorunlar için yaygın olarak kullanılır, ancak konuşma verilerinin kullanılması gizlilikle ilgili endişeleri doğurur. Sadece nefes verilerini kullanarak konuşma ve duruş sınıflandırması için bir yöntem öneriyoruz. Akustik bilgi Hilbert-Huang dönüşümü kullanılarak nefes örneklerinden elde edildi ve sınıflandırma için CNN-RNN ağımıza beslendi. Ayrıca 4 farklı mikrofonla 5 farklı duruşta, 20 katılımcının 5000'den fazla nefes örneğini içeren halka açık veri setimiz BreathBase'i oluşturduk. Bu veriler kullanılarak,% 85 konuşmacı sınıflandırması ve% 98 duruş sınıflandırması doğruluğu elde edilmiştir.

Tarih: 27.11.2019 / 15.00 Yer: A-212

M.S. Thesis
Müge Değirmenci Camcı, Akış Alanları Kullanarak Gerçekçi 3B Yapay Oluşumların Sentezi

Bilgisayar destekli gerçekçi görüntülere oyun ve film gibi birçok uygulama alanında yüksek talep vardır. Ateş, duman, sis gibi belirli doğal olayların karmaşık karakteristiklerinden dolayı, bu efektleri gerçekçi şekilde taklit etmek zordur. 3B yapay oluşumları görsel olarak gerçekçi şekilde sentezlemek için farklı yaklaşım metodları vardır. Akış alanlarının partiküllerin hareketlerin yönlendirmek için kullanımı rastlantısal ve doğal görünen bir etki oluşturur. Bu çalışmanın amacı akış alanları kullanarak gerçekçi 3B görsel efektler oluşturmaktır.

Tarih: 06.12.2019 / 13:00 Yer: B-116

Ph.D. Thesis
Sarper Alkan, FMRI görüntülerinden zihinsel durumların çözümlenmesi için hesaplamalı bir beyin modeli

Bu çalışmada, işlevsel beyin görüntülemesi (iMRG) ile elde edilen veriden zihinsel durumların çözümlenmesi için bir beyin modeli sunuyoruz. Varsayımlarımız, insan beyinin duyu organlarından gelen bilgileri özelleşmiş beyin bölgelerinde işliyor oluşu ile bu özelleşmiş beyin bölgelerinin aktivitesini kullanarak bağdaşık bir zihinsel durumu oluşturuyor olmasıdır. Bu varsayımlardaki bilgi işleme örüntüsünden yola çıkan bir beyin modelini oluştururken: İlk olarak, özelleşmiş beyin bölgelerindeki aktiviteyi elde etmek için süpervoksel olarak adlandırdığımız homojen voksel (hacimli piksel) gruplarını kullanıyoruz. İkinci olarak, genel zihinsel durumu çözümlemek için süpervoksellerin aktivitelerini Beyin Bölgesi Toplulukları (BBT) olarak adlandırdığımız sınıflandırıcı toplulukları ile birleştiriyoruz.

Modelimiz, denediğimiz üç farklı iMRG veri kümesinde, yaygın olarak kullanılmakta olan ve voksel seçimine dayanan beyin çözümlemesi yöntemlerinden zihinsel durumların sınıflandırılmasının doğruluğu bakımından daha yüksek başarım göstermektedir. Bunun yanında, süpervoxellerin fMRI deneylerine ilişkin zihinsel durumları birbirinden ayırmada etkin bölgeleri belirlemek için nasıl kullanılabileceğini de gösteriyoruz.

Tarih: 07.10.2019 14:30 Yer: Konferans Salonu 1

Sarper Alkan, FMRI görüntülerinden zihinsel durumların çözümlenmesi için hesaplamalı bir beyin modeli

M.S. Thesis
Gizem Özen, Sözdışı iletişim biçimbirimlerinin F-Formasyon şekillerine etkisi: sanal ortamda insan robot etkileşimi üzerine bir çalışma

Bu çalışmada öncelikle sözdışı iletişim biçimbirimlerinin F-Formasyon şekillerine etkisi, sanal ortam ve gerçek ortam arasındaki farklara odaklanarak araştırılmıştır. Bunun dışında, bire bir F-formasyon şekillerinin iki kişilik bir etkileşime üçüncü kişi olarak katılmadaki rolü çalışılmıştır.

Tarih: 12.09.2019 / 15:00 Yer: A-212

Gizem Özen, Sözdışı iletişim biçimbirimlerinin F-Formasyon şekillerine etkisi: sanal ortamda insan robot etkileşimi üzerine bir çalışma