Research News

M.S. Thesis
İbrahim Ethem Deveci, Doğal Dil Cümlelerini Formel Mantık İfadelerine Çevirmek için Transformer Modelleri

Doğal dil cümlelerini mantıksal ifadelere çevirmek, bağlamsal bilgi ve cümlelerin değişken karmaşıklığı nedeniyle zorlu bir görev olmuştur. Son yıllarda yeni bir derin öğrenme mimarisi olan Transformer mimarisi, doğal dil işleme görevlerinde zor veya imkansız gibi görünen görevleri ele almanın yeni yollarını sunmuştur. Transformer mimarisi ve ona dayanan dil modelleri, yapay zeka araştırma alanını ve doğal dil işleme görevlerine yaklaşımımızı değiştirmiştir. Bu tezde, cümleleri birinci dereceden mantık ifadelerine çevirirken Transformer modelleri kullanılarak başarılı sonuçlar elde edilip edilemeyeceğini görmek için deneyler gerçekleştirmekteyiz.

Tarih: 17.04.2024 / 09:30 Yer: B-116

Ph.D. Thesis
Fatih Ömrüuzun, A Novel Content-Based Retrieval System for Hyperspectral Remote Sensing Imagery

Hiperspektral faydalı yüklerin yaygınlaşması ile birlikte hiperspektral uzaktan algılama görüntü arşivlerinin çeşitliliği ve elde edilen veri miktarının büyüklüğü de katlanarak artmaktadır. Bu durum, hiperspektral uzaktan algılama görüntülerinin verimli olarak kullanımı ve yönetimi için özel olarak tasarlanmış içerik tabanlı görüntü erişim sistemi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu problemlerin çözümü için bu çalışmada farklı erişim senaryolarına uygun olarak küresel hiperspektral görüntü betimleyicileri tanımlamak için önplan ve arkaplan ayrıştırma yaklaşımlarıyla öznitelik tanımlayıcıları üretmeyi amaçlayan yenilikçi bir İTHGE (İçerik Temelli Hiperspektral Görüntü Erişim) sistemi sunulmaktadır.

Tarih: 24.01.2024 / 14:00 Yer: B-116

Ph.D. Thesis
Hatice Gonca Bulur, Risk ve Belirsizlik Altında Karar Verme Davranışlarının Hesaplamalı Bilişsel Modelleme ve Sinirbilim Perspektifleri Yardımıyla Analiz Edilmesi

İnsanlar günlük yaşamlarında karar verdikleri için karar verme davranışlarının temellerini anlamak önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı hesaplamalı bilişsel modelleme ve sinirbilim perspektiflerini kullanarak bireylerin risk ve belirsizlik altında karar verme davranışlarını anlamaktır. Davranışsal ve sinirsel veri analizleri ve deneylerden elde edilen veriler kullanılarak yapılan hesaplamalı bilişsel modelleme sonuçları risk ve belirsizlik durumlarında karar vermenin arkasında yatan mekanizmalar için açıklama sağlamıştır.

Tarih: 26.01.2024 / 11:00 Yer: A-212

M.S. Thesis
Barış Fındık, Mikroservis Çağrı Ağlarının Topolojik Özelliklerini Kullanarak Yanıt Süresi Değişkenliğinin Tahmin Edilmesi

Yazılım mimarilerinde yaygınlaşan bir yaklaşım olan mikroservisler giderek popülerleşmektedir. Mikroservis mimarilerinin yanıt süresi değişkenliğinin düşük olması test edilebilir ve tahmin edilebilir sistemler tasarlamak için önemlidir. Bu araştırmada mikroservis mimarilerinden elde edilen çağrı ağlarının topolojik özelliklerini kullanarak, çağrı ağının yanıt süresi değişkenliğinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Makine öğrenmesi modelleriyle yapılan bu tahmin işlemlerinden sonra, özellik açıklama yöntemleri kullanılarak yanıt süresi değişkenliğinde hangi topolojik özelliklerin makine öğrenmesi modellerinin çıktılarında etkili olduğu ve bu etkinin nasıl olduğu incelenmiştir.

Tarih: 19.01.2024 / 09:00 Yer: A-212

Ph.D. Thesis
Utku Civelek, Veri Biliminde İş Birliği için Bir Bilgi Yönetim Sisteminin Kavramsal Tasarım ve Uygulaması

Dijital dönüşümün en etkileşimli alanı, birden fazla ortak arasında uzun süreli aktif iş birliğini gerektiren veri bilimidir. Veri bilimciler, verilerin yapısını ve ortamını anlamak için alan uzmanlığı ararken, iş kullanıcıları analitik çözümlerden yararlanmak için ilgili konseptleri kavramakla uğraşırlar. Bu tez iş ve veri ayrıntılarının, modelleme prosedürlerinin ve dağıtım adımlarının paylaşıldığı bir bilgi yönetimi sistemi olarak CoDS'un (İşbirlikçi Veri Bilimi Çerçevesi) kavramsal tasarımını ve uygulamasını sunmaktadır. CoDS devam eden projelere aracılık edip onları ölçeklendirmekte, paydaşlar arasında bilgi aktarımını zenginleştirmekte, yeni ürünlere yönelik fikirlerin geliştirilmesine olanak sağlamakta ve yeni geliştiricilerin takımlara katılımını desteklemektedir.

Tarih: 22.01.2024 / 13:00 Yer: II-06