Research News

awards
Uluslararası D4R-Mülteciler için Büyük Veri Yarışması Ödülü

Enstitümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Tuğba Taşkaya Temizel’in proje koordinatörlüğünü yaptığı ekip Uluslararası "D4R-Mülteciler için Büyük Veri Yarışması’nda  ödül almıştır.

awards
ODTÜ’ye Dört TÜBA-GEBİP Ödülü

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı’nın (TÜBA-GEBİP) 26 Aralık 2018 tarihinde yapılan Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödül Töreni’nde ODTÜ’lü akademisyenler ödül kazandı.

TÜBA 2018 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ kazandı.

M.S. Thesis
Çağrı Şakiroğulları, Dilde Deneyimsel Kilimlilik ve Belirtmelilik Eğiliminin Ölçümü

Bu tezde Olasılıksal Birleşimsel Ulamsal Dilbilgisi ve CHILDES Eve Derlemi kullanılarak İngilizcedeki belirtmeliliğin edinimi denenmektedir. Belirtmelilik-kılımlılık açısından tarafsız bir dilbilgisi Eve Derlemindeki sözceler ve anlamsal gösterimleriyle eğitilince çıkan eğilim gözlenmektedir.

Tarih: 24.01.2019 13.00

awards
Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı ODTÜ Yılın Tezi Ödülü


Enstitümüz Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı doktora programı mezunu Gökçen Yılmaz, “Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 2017-2018 öğretim yılı ODTÜ Yılın Tezi Ödülü” nü aldı.

Ph.D. Thesis
Eren Esgin - Dizi Hizalama Bazlı Süreç Ailelerinin Çıkarımı

Organizasyonlar arası süreç madenciliği, farklı organizasyonlarda aynı görevleri yerine getiren süreçler arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılmasını amaçlar. Elde edilen sonuçlar farklı organizasyonlar arasında işbirliğini oluşturmak ve geliştirmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, bu ek işlevsellik organizasyonlar arasında ortaya çıkan değişkenliklere çözüm bulma zorunluluğunu da ortaya çıkarır. Bu çalışmada dizi hizalama tekniğini adapte edilerek, organizasyonlar arası süreçsel benzerlikler ölçülüp ilgili alternatifler arasındaki komşuluklar süreç aile ağacı üzerinden görselleştirilir. Hizalama sonucu eşleşen bölgeler, süreç davranışları bağlamında organizasyonlar arasında fonksiyonel bir benzerliğe işaret eder.

Tarih: 17 Aralık 2018