Research News

M.S. Thesis
Glioblastoma Kök Hücrelerinde Dasatinib Tedavisinin Bütünleyici Ağ Modellemesi, Gökçe Senger

Glioblastoma, tüm beyin tümörleri içinde en sık rastlanan kötü huylu bir beyin tümörüdür. Liu ve çalışma arkadaşlarının yaptığı bir çalışma, glioblastoma kök hücrelerinin, reseptör tirosin kinazları hedef alan bir ilaç, dasatinib, etkisiyle epigenetik mekanizmalar yardımıyla kendilerini uyku durumuna soktuklarını ve ilaca dayanaklı hale geldiklerini göstermektedir. Bu tez çalışmasında, normal ve tedavi uygulanmış glioblastoma kök hücrelerinden alınan RNA-seq ve ChIP-seq verisi kullanılarak bu hücrelerin tersinir epigenetik mekanizmalarının açıklanması ve dasatinib etkisiyle meydana gelen hücresel iletim trafiğinin modellenmesi hedeflenmiştir