Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Aybar Can Acar, Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Bilişimi

Oda: B-206, Telefon: 7707, Email: acacar[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bilgi Entegrasyonu, Bilgi Kalitesi, Veri Madenciliği, Dağıtık Verilerde Güvenlik ve Gizlilik, Biyoinformatik

Erdem Akagündüz, Doç. Dr. 

Çokluortam Bilişimi

Oda: B-216, Telefon: 7886, Email: akaerdem[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bilgisayarla Görü, Derin Öğrenme, Örüntü Tanıma

Yeşim Aydın Son, Doç. Dr. (Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı)

Tıp Bilişimi

Oda: B-207, Telefon: 7708, Email: yesim[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Biyoinformatik; Hesaplamalı biyoloji, genomik ; GWAS, mikroarray veri analizi, genomik biyolojik belirteç araştırması, kişiselleştirilmiş tıp, tıp bilişimi, genomik, genomik ve risk duyarlılıkları, yeni nesil sıralama, nörogenetik, moleküler genetik

Nazife Baykal, Prof. Dr.

Bilişim Sistemleri

Oda: A-206, Telefon: 7701, Email: baykal[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Cem Bozşahin, Prof. Dr.

Bilişsel Bilimler

Oda: B-208, Telefon: 7758, Email: bozsahin[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Karmaşık Organize Davranış (Dil, Eylem, Zihin, Bilgisayar)

Murat Perit Çakır, Doç. Dr.

Bilişsel Bilimler

Oda: B-205, Telefon: 7706, Email: perit[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Bilgisayar Destekli İşbirliğiyle Öğrenme, Bilişsel Modelleme, Sosyal Etkileşimin ve Öğrenmenin Sinirbilimsel Temelleri

Erhan Eren, Prof. Dr. (Veri Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı)

Bilişim Sistemleri

Oda: A-205, Telefon: 7757, Email: ereren[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Dijital dönüşüm, veri odaklı organizasyonlar, büyük veri, bulut bilişim, yönetim bilişim sistemleri

Banu Günel Kılıç, Prof. Dr. (Enformatik Enstitüsü Müdürü)

Bilişim Sistemleri

Oda: B-220, Telefon: 3741, Email: bgunel[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Sinyal işleme temelli ses ve akustik uygulamaları (ses ayrıştırma, gürültü temizleme, kaynak konumlandırma), savunma ve güvenlik sistemleri, güvenli yazılım geliştirme ve gereksinim mühendisliği, sosyal ağ analizi ve uygulamaları

Hüseyin Hacıhabiboğlu, Prof. Dr.

Çokluortam Bilişimi

Oda: B-221, Telefon: 7889, Email: hhuseyin[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

akustik sinyal işleme, uzamsal ve 3B ses sistemleri, oda akustiği, sinyal işleme kuramı, müzik etkileşimi

Altan Koçyiğit, Prof. Dr. (Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Başkanı)

Bilişim Sistemleri

Oda: A-204, Telefon: 3788, Email: kocyigit[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bilgisayar Ağları, Yazılım Mühendisliği, Büyük Veri, Bilgisayarla Öğrenme, Nesnelerin İnterneti

Burçak Otlu, Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Bilişimi

Oda: B-204, Telefon: 7882, Email: burcako[at]metu.edu.tr

Fields of Interest:

Hesaplamali Biyoloji, Biyoenformatik, Makine Öğrenmesi

Umut Özge, Doktor Öğretim Üyesi

Bilişsel Bilimler

Oda: B-208, Telefon: 7884, Email: umozge[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Biçimsel ve hesaplamalı doğal dil semantiği

Sevgi Özkan Yıldırım, Prof. Dr. 

Bilişim Sistemleri

Oda: A-222, Telefon: 7711, Email: sevgiozk[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bilgi sistemleri değerlendirme, değerlendirme ve performans ölçümü, bilgi sistemleri etkinliği, e-öğrenme sistemleri değerlendirme, e-devlet sistemleri değerlendirme, dönüşüm devlet, elektronik kalite değerlendirme, elektronik etkinlik ölçütleri, İnternet ile ilgili bilgi iletişim teknolojileri (BİT), gelişmekte olan ülkelerde BİT

Tolga Esat Özkurt, Doç. Dr.

Tıp Bilişimi

Oda: B-219, Telefon: 7883, Email: ozkurt[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Sinir salınımları (EEG, LFP, MEG); Kognitif Sinirbilim; Biyomedikal sinyal işleme; İstatistiksel sinyal işleme; 1 / f işlemleri; Nöral ağlar; Örüntü tanıma; Konuşma İşleme

Elif Sürer, Doç. Dr. (Modelleme ve Simülasyon Ana Bilim Dalı Başkanı)

Çokluortam Bilişimi

Oda: B-218, Telefon: 7888, Email: elifs[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Ciddi Oyun, Prosedürel İçerik Geliştirme, Hareket Analizi, Makine Öğrenmesi, Bilgisayarla Görme

Tuğba Taşkaya Temizel, Prof. Dr.

Veri Bilişimi

Oda: A-211, Telefon: 7782, Email: ttemizel[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Veri madenciliği, metin incelemesi, bilgi çıkarma, grid hesaplama, bulut bilgi işlem, ikna edici teknolojiler, sosyal medya analitiği ve zamansal veri madenciliği

Alptekin Temizel, Prof. Dr.

Çokluortam Bilişimi

Oda: A-208, Telefon: 3754, Email: atemizel[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

video gözetleme, bilgisayarlı görü, makine öğrenmesi, GPU programlama

Ceyhan Temürcü, Dr. 

Bilişsel Bilimler

Oda: A-221, Telefon: 7712, Email: temurcu[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Dinamik anlambilim, Bilişsel anlambilim, Biçimsel anlambilim, Edimbilim, Söylem analizi, Zaman-görünüş-kiplik ulamları, Dil felsefesi, Zihinsel temsil sorunları, Zihin felsefesi, Mantık-doğal dil ilişkisi

Cihangir Tezcan, Doç. Dr. (Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı Başkanı)

Siber Güvenlik

Oda: A-219, Telefon: 3789, Email: cihangir[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Siber güvenlik ve bilgi sistemleri, kriptografi, kriptanaliz, kablosuz iletişim güvenliği, blok zincir ve kripto para teknolojileri, paralel hesaplama, rasgelelik, sayı teorisi, cebirsel geometri

Özden Özcan Top, Dr. Öğretim Üyesi

Bilişim Sistemleri

Oda: A-209, Telefon: 3752, Email: ozdenoz[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Agile Yazılım Geliştirme, Tıbbi Cihaz Yazılımı Geliştirme Süreçleri, Safety Critical Systems Development, Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Süreçleri Geliştirme ve Yazılım Ölçümü

Barbaros Yet, Doç. Dr. (Bilişsel Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı)

Bilişsel Bilimler

Oda: A-224, Telefon: 3750, Email: byet[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bayes Ağları, Karar Destek, Modele Dayalı Yapay Öğrenme, Olasılıksal Programlama, Belirsizlik Altında Muhakeme

Deniz Zeyrek Bozşahin, Prof. Dr.

Bilişsel Bilimler

Oda: A-207, Telefon: 7780, Email: dezeyrek[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Korpus geliştirme, dilbilim açıklaması, Türk söylemi (söylem ilişkileri ve söylem ilişkisel aygıtlar), pragmatikler ve dil edinimi