Yazılım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı tarafından sunulmaktadır)

Giriş

Yazılım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Türkiye’de yazılım alan bilgisine yönelik olarak oluşturulan ilk programdır. Programın amaçları; Türkiye’de yazılım uygulamalarının gelişimine öncülük etmek, yazılım sistemlerinin yönetimi ve oluşturulması için gerekli olan prensipleri, süreçleri, yöntemleri ve teknikleri yaymak ve bu alanda öncü uzmanlar ve bilim insanları yetiştirmektir. Programın ana hedef kitlesi yazılım alanındaki uzmanlardır.

Program Amaçları

Yazılım, birçok yeni yeni askeri ve ticari teknolojilerin ve iş dünyasındaki yeniliklerin arkasındaki itici güç haline gelmiştir. Yazılım sistemlerinin karmaşıklığı ve uygulama alanları hızla artmaktadır. Farklı alanlardaki ve daha büyük boyutlardaki yazılımlara yönelik artan talep, istenen işlevselliğe sahip, güvenilir, düşük maliyetli ve zamanında geliştirilmiş yazılımları geliştirebilmek ve yönetebilmek için makul yönetim tasarım ve üretim ilkelerinin belirlenmesini ve uygulanmasını gerektirir.


Programın ana hedef kitlesi yazılım alanındaki uzmanlardır. Programa katılan öğrenciler, yazılım geliştirme süreçlerini, metodolojilerini, tekniklerini ve metriklerini sistematik olarak tanımlayarak kullanabilme yeteneğini kazanacaklardır. Program kapsamındaki derslerde öğrencilerin gerçeğe uygun takım projelerine katılarak edindikleri bilgi ve tecrübeleri kullanmaları sağlanmaktadır.

Program Yapısı

Yazılım Yönetimi bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Programa katılan öğrenciler iki bilimsel hazırlık dersi, üç iki zorunlu ve sekiz tane seçmeli ders almak zorundadırlar. Seçmeli dersler iki kategoriye ayrılmıştır: Yazılım Kategorisi ve Yazılım Alan Kategorisi. Yazılım Kategorisi, yazılım yönetimi ve yazılım ürün mühendisliği ile ilişkili dersleri içermektedir. Öğrenciler bu kategoriden en az beş ders seçmek zorundadır. Diğer taraftan Yazılım Alan kategorisi bilgisayarın temelleri ve yazılım uygulama alanları ile ilişkili dersleri içermektedir. Öğrenciler bu kategoriden en fazla üç tane ders alabilirler. Bununla birlikte, öğrencilerin yazılım alan seçmeli derslerini diğer tezsiz akşam programlarından da almaları mümkündür. Programa giriş öncesinde özel olarak alınması zorunlu bir ders bulunmamakla birlikte öğrencilerin soyut matematik-sayısal yöntemler, programlama-algoritmalar ve yönetim konularında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ayrıca, bilgisayar bilimleri ya da mühendisliği bölümlerinden mezun olmamış adayların endüstriyel deneyimleri olması beklenmektedir. Yazılım Yönetimi programına kayıtlı öğrenciler, her yarıyılda kaydoldukları derslerin kredi saat sayısına göre öğretim ücreti ödemektedir. Kredi saat başına öğretim ücreti miktarı her dönem başında belirlenir.

Program Çıktıları

Yüksek lisans öğrencilerimizin Yazılım Yönetimi programını tamamladıklarında aşağıda verilen bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmaları hedeflenmektedir:

 • Yazılım edinimi, geliştirilmesi, yönetimi ve gelişimi için gerekli olan ilke, süreç, yöntem, teknik ve standartları bilir ve uygular.
 • Genel olarak iş süreçlerini, özellikle yazılım geliştirme süreçleri, yöntemleri, teknikleri ve ölçümleri ile sistematik olarak tanımlar ve uygular; bu süreçleri rasyonel ve sistematik olarak değerlendirek iyileştirmeler yapabilir.
 • Yazılım sistemi geliştirme, yönetim ve evrimindeki problemleri tanımlar, analiz eder ve bunlara çözümler sunar.
 • Yazılım mühendisliğinde akademik ve endüstri gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, eleştirel olarak değerlendirir.
 • Bilişim iletişim teknolojilerini özellikle yazılım mühendisliğine yönelik olarak proje ve araştırma projelerini yönetmede kullanır.
 • Bilişim alanında, özellikle yazılım mühendisliği alanındaki problemleri gidermek için araştırma yöntemleri belirler ve uygular. Teorik, deneysel veya uygulamalı araştırma yapabilir.
 • Yazılım sistemleri tasarlarken ve geliştirirken deneyimlerini sistematik olarak değerlendirir ve inceler; bunları diğer projelere uygular.
 • BT uygulamaları ve hizmetleri alanında yenilikçi fikirler ve ürünler üretir.
 • Bağımsız ve çok disiplinli ekiplerde takım üyesi veya lider olarak etkin bir şekilde çalışır.
 • Etik değerlere dikkat eder ve bunları mesleki ve bilimsel çalışmalarına uygular.
 • Alanındaki son gelişmeleri ve çalışmalarını, nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü İngilizce veya Türkçe ile akıcı bir biçimde sunabilir.

Başvuru Gereklilikleri

Program güz ve bahar yarıyıllarında başvuru kabul etmektedir. Başvurular, başvuranın yazılım mühendisliği deneyimine, akademik geçmişine, ALES sonucuna ve Enformatik Enstitüsünde yapılan görüşmelere dayalı olarak değerlendirilmektedir.

Kariyer Olanakları

Yazılım Yönetimi Yüksek Lisans programından mezun olanlar:

 • Yazılım mühendisi, bilgi sistemi araştırmacısı, uzman, danışman, sistem analisti, yazılım ve sistem proje yöneticisi olarak çalışabilirler.
 • Yazılım sistemlerini edinen, geliştiren ve koruyan kurumlar tarafından istihdam edilebilmektedirler.
 • Yazılım ve bilgi sistemi alanında yenilikçi hizmetler ve ürünler üreten şirketler kurabilecek girişimcilerdir.
 • Kariyerlerini BT'nin herhangi bir alanında, özellikle yazılım mühendisliği alanında bilim insanı olarak sürdürebilirler.
 • Kuruluşların yazılım sistemleri araştırma birimleri tarafından tercih edilirler.
 • Yazılım mühendisliğinde uzmanlık gerektiren pozisyonlar için bilgi teknolojisi, telekomünikasyon, savunma, sağlık, otomotiv, bankacılık endüstrileri tarafından tercih edilirler.
 • Bilimsel yaklaşımları ve rasyonel, sistematik değerlendirmeleri sayesinde yazılım geliştirme organizasyonlarında yönetim kademelerine terfi edebilmektedirler.

Dersler

Bilimsel Hazırlık Dersleri

 • SM 503 Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme
 • SM 561 Yazılım Mühendisliğine Giriş

Zorunlu Dersler (hepsi alınmalıdır)

 • SM 502 Yazılım Yönetimi
 • SM 504 Takım Yazılım Projesi (SM 502 ve SM 503 derslerinden sonra alınmalıdır.)
 • SM 892 Özel Çalışmalar (6 ders (veya toplam 18 kredi) alındıktan sonraki her yarıyıl alınması gerekmektedir.)
 • SM 590 Lisansüstü Seminer (Kredisiz, SM 589 ile aynı dönemde alınmalıdır.)
 • SM 589 Dönem Projesi (kredisiz)

Yazılım Seçmeli Dersler (en az 5 ders alınmalıdır)

 • SM 501 Kişisel Yazılım Süreci
 • SM 511 Yazılım Süreci İyileştirme
 • SM 512 Nesne Yönelimli Programlama ve Veri Yapıları
 • SM 514 Yazılım Testine Giriş
 • SM 515 Yazılım Doğrulama ve Onaylama
 • SM 516 Bileşen Tabanlı Yazılım Üretimi
 • SM 517 Yazılım Metrikleri
 • SM 518 Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme
 • SM 519 Yazılım Edinimi
 • SM 520 Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri
 • SM 521 Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği
 • SM 523 Yazılım Tasarımı Örüntüleri (SM 503’den sonra alınması önerilir.)
 • SM 525 Yazılım Ürün Hattı Yönetimi
 • SM 526 Güvenli Yazılım Geliştirme
 • SM 528 Yazılım Mimarisi
 • SM 547 Model Tabanlı Sistem Mühendisliği
 • SM 702 Yazılım Geliştirmenin Davranışsal Yönleri

Yazılım Alan Seçmeli Dersler (3 derse kadar alınabilir)

 • SM 527 Güvenlik Mühendisliği
 • SM 530 Sosyal Ağ Analizi
 • SM 541 Öğretici Yazılım Kurulumu
 • SM 542 Çokluortam ve Web Mühendisliği
 • SM 546 Modern Veritabanı Yönetim Sistemleri
 • SM 548 Programcılar için Bilgisayar Sistemleri
 • SM 549 BT Yönetişimi


Bağlantılar

Başvuru için İletişim Bilgileri

Sibel Ergin | A Blok,Z-16 | Tel: +90(312)210 3740 | eposta: ssel@metu.edu.tr