Misyon & Vizyon & Değerler

Enformatik Enstitüsü’nün Misyonu

ODTÜ Enformatik Enstitüsü, çeşitli araştırma alanlarını bilişim teknolojileri ile buluşturarak evrensel değerler çerçevesinde disiplinlerarası araştırmalar yapar; kuramsal ve uygulamalı araştırma/geliştirme projeleri yürütür; disiplinlerarası yüksek lisans ve doktora programlarıyla yeni teknolojiler ve bilgi üretecek bilim insanı yetiştirir; endüstri ve kamuya artan işgücü ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek nitelikli mezunlar sağlar; ulusal ve uluslararası bilişim politikalarına katkıda bulunur.

Enformatik Enstitüsü’nün Vizyonu

ODTÜ Enformatik Enstitüsü, disiplinlerarası eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirme etkinlikleriyle bölgesini ve dünyayı dönüştüren yenilikçi, öncü ve lider bir tematik enstitüdür.

Enformatik Enstitüsü’nün Değerleri

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Üniversitemizin temel değerleri olan bilimsel özgürlük, bilinçli özgüven, dayanışmacı bireysellik, doğal çevreye duyarlılık, güvenilirlik, insana saygı, liyakat, sorgulayıcı yaklaşım, toplumsal sorumluluk, yenilikçilik ve öncülük, yerleşke mirasına bağlılık, yüksek akademik nitelik, değerlerini benimsemiştir.