Genel Bilgi

1996’da kurulan ODTÜ Enformatik Enstitüsü, türünün, Türkiye’deki ilk örneklerinden biridir. Alanda öncülük eden durumumuz ve öğretme, araştırma ve hizmetteki alaşım üzerindeki vurgumuz, bizi bilişimde eşsiz liderler ve yenilikçiler olarak konumlandırmaktadır.

Enformatik Enstitüsünün misyonu kapsamlı bir perspektiften yaratıcı ve yenilikçi disiplinlerarası akademik araştırmayı teşvik etmek ve vizyonu geniş insan kaynaklarının oluşumunu sağlamaktır. Disiplinlerarası eğitim ve araştırma sağlamak, bu alandaki yeni nesil araştırmacıları eğitmek ve bu alanda lider olmak için, değişik disiplinlerden akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiriyoruz.

Enformatik Enstitüsü bilişim ve bilgi teknolojilerinin disiplinlerarası alanlarda eşsiz bir araştırma ve öğrenme ortamı sağlar. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz çok çeşitli deneyim ve ilgilere sahip farklı bir gruptur; izlencelerimiz bilişimin tüm alanlarında çalışan araştırmacılar arasındaki etkileşimin ve değişimin önemini belirtmektedir.

Enformatik Enstitüsü beş anabilim dalında farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirmektedir. Her anabilim dalı kendi akademik alanında öncü insiyatiflere sahiptir ve her biri üniversite içi ve dışındaki disiplinlerarası işbirliklerine güçlü bir şekilde bağlıdır. Ayrıca Enstitümüz bünyesinde yeralan disiplinlerarası araştırma yapan laboratuvarlar da sadece üniversitemizde değil ülkemizde de kendi konularında öncü araştırma laboratuvarlarıdır. Araştırmalarımız Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve Avrupa Birligi projeleri ile desteklenmektedir.

Heyecan verici ve ileriye dönük öğretim ve araştırma programlarına sahip olduğumuza inanıyor, endüstriyel sektörlerle yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde var olan bağlantılarımızdan dolayı gurur duyuyoruz.

Gelecek için amacımız, dünya çapındaki kurumlara gidecek daha çok öğrenciler eğitmek ve onların bilişim eğitimleri ile yaşam değiştiren-yaşam geliştiren farklılıkları beraberinde getirmektir. İlkemiz, yeni derslerin tasarımından uygulanmalarına ve öğretilmelerine, endüstri ile araştırma ve işbirliklerimize kadar, tüm etkinliklerde “yaratıcı yeniliktir”.