Biyoinformatik M.S. (Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı tarafından sunulmaktadır)

  

AMAÇLAR

Yeni nesil DNA dizileme gibi büyük ölçekli deneysel yöntemlerin gelişmesiyle biyolojinin bilgi bilimi halini aldığı günümüzde BİYOİNFORMATİK çok çeşitli deneyler sonucu üretilen büyük veriyi işlemek ve karmaşık biyolojik süreçleri anlamak gibi zor görevlerin üstesinden gelmeye yönelik bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır.

Bilgisayar bilimleri, istatistik ve biyolojinin bir arada yer aldığı bu alan hayatı tüm yönleriyle kapsar: Filogenomik ile geçmişimizin açığa çıkarılmasından, biyomoleküler ağlar ve biyolojik yolakların aydınlatılmasıyla hücre dünyasının anlaşılmasına, omik verisinin hastalıklar ve ekolojik sistemlerle ilgili kavrayışa dönüştürülmesine, biyoinformatik, yeni araştırmalara öncülük ederek tarım biyoteknoloji, terapötik ve tıp alanlarında geleceği şekillendirmektedir.

Biyoinformatik programının amacı bu alandaki veri ve bilginin toplanması, temsil edilmesi, erişilmesi ve analizi ile ilgili problemleri çözümlemeye yönelik en son teknoloji yöntemler ve tasarımlar geliştirmektir. Genel anlamda bu program tıp ve mühendislik alanında biyoteknoloji, farmakoloji, yaşam bilimi vb konulara ilgi gösteren araştırmacılar ile ilgili endüstriler ve biyoinformatik alanında araştırma yapmak isteyenler için uygundur. Biyoinformatik lisansüstü programlarının amaçları:

 • Farklı disiplinlerden gelen lisans mezunlarına biyoinformatiğin teorik ve pratik yönlerini kapsayan lisansüstü eğitimi sağlamak
 • Akademi, endüstri, kamu ve özel sektörde oluşan disiplinlerarası ihtiyaca yönelik uzmanlar yetiştirmek
 •  Disiplinlerarası araştırmaları destekleyerek katkıda bulunmak

Biyoinformatik Araştırma Alanları

Biyoinformatik

 • Genomik
 • Transcriptomik
 • Proteomik
 • Epigenetik
 • İnteraktomik
 • Protein Analizi ve Yapı Tahmini
 • Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi
 • Karşılaştırmalı Dizi Analizi
 • Sistem Biyolojisi
 • Metin Madenciliği ve Bilgi Çıkarımı

Biyoinformatik Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri:

Sağlık Bilişimi

 • Doç.Dr. Yeşim Aydın Son (Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı)
 • Doktor Öğretim Üyesi Aybar Can Acar
 • Doktor Öğretim Üyesi Burçak Otlu


Biyoinformatik Bağlantılı Öğretim Üyeleri

Bilgisayar Mühendisliği
 • Prof.Dr.Volkan Atalay 
 • Doç.Dr.Tolga Can 
 • Doç.Dr.Hasan Oğul (Başkent Üni.) 
Biyolojik Bilimler
 • Prof.Dr.Zeki Kaya 
 • Doç.Dr.Çağdas D. Son 
 • Doç.Dr.Mehmet Somer 
İstatistik
 • Prof.Dr. Ayşen Akkaya 
 • Doç.Dr.Vilda Purutçuoğlu Gazi
Uygulamalı Matematik
 • Prof.Dr. Gerhard Wilhelm 
 • Doç.Dr.Hakan Öktem 

PROGRAM GEREKLİLİKLERİ

Program biyoinformatikte yüksek lisans derecesi sunmaktadır.

Programlama dili, istatistik veya moleküler biyoloji ve genetik derslerini almamış olan öğrencilerin öncelikle bilimsel hazırlık programını tamamlaması gerekir. Bu programın dersleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Bilimsel Hazırlık Dersleri:

 • CENG 230 : C Programlama Dili
 • STAT 221 / BIN 502 :  Enformatik İçin İstatistiksel Yöntemler
 • BIOL 420 : Biyokimya
 • BIOL 317: Moleküler Biyoloji

Bilimsel Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler biyoinformatik lisansüstü programında yer alabilirler. Bu programda öğrenciler üç zorunlu ders, dört seçmeli ders, seminer ve tez tamamlamaları gerekmektedir.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

BIN 502 Bilişim için İstatistiksel Yöntemler Güz 3
Temel Dersler
BIN 501 Biyoinformatiğe Giriş Bahar 3
BIN 503 Biyolojik Veritabanları ve Veri Analizi Bahar 3
BIN 504 Biyoinformatik için Olasılıksal ve İstatistiksel Modelleme Güz 3
BIN 599 Yüksek Lisans Tezi Güz/Bahar -

Seçmeli Dersler

BIN 505 Sistem Biyolojisinin Temelleri Güz 3
BIN 506 Protein ve DNA Dizi Analizi Güz 3
BIN 711 Biyoinformatiğin Moleküler Biyolojide Uygulamaları Güz/Bahar 3
BIN 712 Biyoinformatik için Algoritmalar, Madencilik ve DBMS Kavramları Bahar 3
BIN 714 Mikroarray Veri Analizi ve Bilişimi Bahar 3

Seminer

BIN 590 Biyoinformatik Lisansüstü Seminerleri Bahar -

Dersler

Biyoinformatik programı ders listesi

Başvuru Gereksinimleri

Enformatik Enstitüsü başvuru gereksinimleri

KARİYER OLANAKLARI 

Biyoinformatik YL Programı mezunları, biyoteknoloji, biyomedikal ve farmasötik bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası akademik ve özel kurumlarda, hastanelerde ve endüstride  çeşitli biyoinformatik uygulamalarına katkıda bulunacaklardır.  Araştırmanın yanı sıra, biyoinformatik uzmanları için kariyer olanakları, biyolojik veri toplama, veriyi geri alma, analiz ve yorumlama, biyolojik veritabanı tasarım ve yönetimi, biyolojik verilerin bilgisayar analizleri ve yeni ortaya çıkan biyoinformatik araçların biyo-endüstri için uygulamalarıdır. 

Başvuru için İletişim Bilgileri

Hakan Güler | Başvuru Ofisi | Tel: 03122103743 | eposta: mhakang@metu.edu.tr