Tez Teslimi

Tez jürisine girmeden önce yapılması gerekenler:

Tez jürisine girecek olan öğrencilerin ciltlenmemiş tez kopyası (jüri üyeleri için spirallenmiş 1’er kopya ve format kontrolü için pdf hali) ve jüri atama formu jüri tarihinden,1 ay önce Enstitümüze ulaştırmaları gerekmektedir.
Enstitümüze tez kopyası ve jüri atama formu ulaştıktan 15 gün sonra, öğrencilerin format açısından kontrol edilmiş* tezlerini Enstitüden almaları gerekmektedir. Öğrencilerin ciltlenmemiş kopyayı aldıktan sonra yapmış oldukları değişiklik ve ilavelerden doğabilecek hatalardan Enstitümüz sorumlu değildir.

İletişim Bilgileri

Tez kopyasının incelenmesi, tez ve yukarıdaki belgelerin teslimi için İletişim sayfasındaki bölümünüzden sorumlu numarayla iletişime geçebilirsiniz.

Özet olarak: Tez kopyası (format kontrolü) ve jüri atama formu Enstitümüze teslim edilmelidir.


Tez jürisine girdikten sonra yapılması gerekenler:

Tez jürisine girmiş olan öğrenciler, tez jürisinden başarılı oldukları tarihi takip eden 1 ay içerisinde Enstitünün ve jürinin vermiş olduğu düzeltmeleri yapıp, minimum 5 kopya* ciltlenmiş tezi Enstitü'ye ulaştırmaları gerekmektedir (tezlerdeki imza sayfasında Enstitü Müdürü dışındaki tüm imzalar tamamlanmış olmalıdır).

Minimum 5 tez kopyası için açıklama :  5 tez kopyası; Enstitü, Anabilim Dalı Başkanlığı, tez danışmanı, kütüphane ve öğrencinin kendisi içindir. Ortak danışman olması durumunda minimum 6 kopya olmalıdır. Öğrenciler kendileri için birden fazla tez çoğaltabilirler. Enstitü Müdürü imzası tamamlandıktan sonra tezin basili bir kopyası aşağıdaki işlemler gerçekleştirilirdikten sonra Kütüphaneye teslim edilmelidir ve Kütüphaneden tez teslim formu alınmalıdır.

Kütüphaneye Tez teslim prosedürü


Kütüphane teslimi için açıklama:  Tezinizin basili bir kopyasinin Kutuphaneye teslim edilmesinden önce Tezinizin elektronik ortamda erişilebilir olması için kampus içindeki herhangi bir yerden elektronik tez teslim formunu doldurmanız gerekmektedir. 

Tez Teslim Kılavuzu 

Kütüphane Tez Teslim Videosu

Tezinizin basili bir kopyasini Kutuphaneye teslim edilmesinden önce Tez Fotokopi İzin Formunu doldurmanız gerekmektedir (formu indirmek icin tıklayınız)

Özet olarak: Tezin elektronik ortama yüklenmesi ve tez fotokopi izin formununun doldurulmasından sonra tezin basılı bir kopyasını kütüphaneye teslim etmeniz gerekmektedir


           Tezin YÖK'e teslim edilecek  CD kopyasının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar:  (http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/tm_teslim_klavuzu.php?)

 1. Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için pdf hazırlama sayfasında bulunan bağlantılardan yararlanılabilir.
 2. Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü veya dekanlık tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için, tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
 3. Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.
 4. Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır.
 5. Dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenecektir. Örnek : ad_soyadı_tez.pdf
 6. Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.
 7. Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum "Tez Veri Giriş Formu"nda dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD’de yer alması gerekmektedir.


İstenen Formatlar :
i-Resim Formatları
Image documents should be prepared using one of the formats given below:

 • GIF (.gif)
 • PDF (.pdf)
 • TIFF (.tiff)
 • JPEG (.jpeg)

ii-Görüntü Formatları

 • MPEG (.mpg)
 • Quick Time – Apple (.mov)
 • Audio Video Interleaved – Microsoft (.avi)

iii-Ses Formatları

 • Wav (.wav)
 • MIDI (.midi)
 • MP3 (.mp3)

Tez Veri Giriş Formunun Doldurulması  (http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/tm_teslim_klavuzu.php?)


“Tez Veri Giriş Formu” (http://tez2.yok.gov.tr/ ) tez yazarı tarafından bilgisayarda doldurularak kaydedilmeli, Referans Numarası alındıktan sonra basılarak imzalanmalı ve tezle birlikte gönderilmelidir.
Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Tez Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Kaydet” kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası” bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Herhangi bir nedenle hatalı veri girişi yapıldıysa formu basmadan önce geri dönülerek düzeltme olanağı vardır. Tez Merkezinde yapılacak veri giriş kontrollerinde, hatasız olarak doldurularak gönderilmiş formun üzerindeki Referans Numarası dikkate alınacaktır.
Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı satırlarında duruma uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu'nun kabul ettiği ilke, tüm tezlerin makul gerekçeler dışında (patent başvurusu, yayınlanma sürecinde oluşu vb.) hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm araştırıcıların erişimine açık olmasıdır. Tezin kopyalanması endişesi, tezin erişime açılmasının engellenmesi için bir gerekçe olarak kabul edilemez. Tez veri giriş formunda bulunan “kısıt” seçeneği bu açıklamalar doğrultusunda değerlendirilerek işaretlenmelidir.


Mezuniyet işlemleri için ciltlenmiş tezlerin Enstitüye teslim edilmesi

1.    http://www.yok.gov.tr sayfasından dolduracağınız Tez Veri Giriş Formu.
2.    YÖK sisteminden alınan "Tez Veri Giriş Formunda" bulunan referans numarası ile isimlendirilmiş 1 Adet CD.
3.    3 Adet ciltlenmiş tez.

İlişik Kesme

Öğrencilerin tezlerini ve gerekli belgeleri teslim ettikten sonra https://oibs2.metu.edu.tr/Registration_Withdrawal_269/  adresinden ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.