Önemli Tarihler & Başvuruya Açılacak Programlar

2021-2022 Güz dönemi lisansüstü başvuruları 26 Nisan 2021 - 25 Haziran 2021 tarihleri arasında OİBS(Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.

 

ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Sonbahar dönemi öğrenci başvurusu kabul eden programlar

 

 

· Bilişsel Bilimler Doktora Programı

· Bilişsel Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

· Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

· Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

· Bilişim Sistemleri Bütünleşik Doktora Programı

· Bilişim Sistemleri Doktora Programı

 

· Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

· Yazılım Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

· Tıp Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

· Tıp Bilişimi Doktora Programı

 

· Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı

 

· Çoklu Ortam Bilişimi Yüksek Lisans Programı

· Çoklu Ortam Bilişimi Doktora Programı

 

· Veri Bilişimi Tezli Yüksek Lisans Programı