Önemli Tarihler & Başvuruya Açılacak Programlar

 2017-2018 Güz dönemi lisansüstü başvuruları 02 Mayıs - 22 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılmaktadır.

Detaylı bilgi icin ODTÜ Akademik Takvime bakınız.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi Öğrenci Başvurusu Kabul Eden Programlar

BİLİŞİM SİSTEMLERİ EABD BAŞKANLIĞI

 • Yazılım Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Bilişim Sistemleri Doktora Programı
 • Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

SİBER GÜVENLİK EABD BAŞKANLIĞI

 • Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

SAĞLIK BİLİŞİMİ EABD BAŞKANLIĞI

 • Tıp Bilişimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tıp Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Tıp Bilişimi Doktora Programı
 • Biyoenformatik Tezli Yüksek Lisans Programı

BİLİŞSEL BİLİMLER EABD BAŞKANLIĞI

 • Bilişsel Bilimler Doktora Programı
 • Bilişsel Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı

MODELLEME VE SİMÜLASYON EABD BAŞKANLIĞI
 • Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı