Önemli Tarihler & Başvuruya Açılacak Programlar

2020-2021 Güz dönemi lisansüstü başvuruları 27 Nisan - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında OİBS(Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.

poster

ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Sonbahar dönemi öğrenci başvurusu kabul eden programlar

 

BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Bilişim Sistemleri Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilişim Sistemleri Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı

Bilişim Sistemleri Bölümü Doktora Programı 

Bilişim Sistemleri Bölümü Bütünleşik Doktora Programı

Yazılım Yönetimi Bölümü Tezsis Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim)

BİLİŞSEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Bilişsel Bilimler Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilişsel Bilimler Bölümü Doktora Programı

TIP BİLİŞİMİ BÖLÜMÜ

Tıp Bilişimi Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tıp Bilişimi Bölümü Doktora Programı

ÇOKLU ORTAM BİLİŞİMİ BÖLÜMÜ

Çoklu Ortam Bilişimi Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı

Çoklu Ortam Bilişimi Bölümü Doktora Programı

BİYOİNFORMATİK BÖLÜMÜ

Biyoinformatik Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı

SİBER GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Siber Güvenlik Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı