Araştırma Görevlileri

Alaz Aydın

Bilişsel Bilimler

Oda: B-120, Telefon: 7870, Email: alaz[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Görsel Biliş ve Algı

Ayberk Aydın

Çokluortam Bilişimi

Oda: B-111, Telefon: 7862, Email: aayberk[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bilgisayarlı Görü, Derin Öğrenme, Yapay Sinir Ağlarına Çekişmeli Saldırı ve Savunmalar, Derin Pekiştirmeli Öğrenme

Buket Barış

Bilişim Sistemleri

Oda: A-113, Telefon: 7781, Email: bbaris[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Alp Bayar

Bilişim Sistemleri

Oda: B-119, Telefon: , Email: alpbayar[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Endüstri 4.0, Karar Destek Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri

Hacer Bilü

Bilişim Sistemleri

Oda: B-110, Telefon: 3747, Email: hbilu[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Araştırma Tasarımı, Insan Bilgisayar Etkileşimi, Karma Gerceklik, Oyun Tasarımı, Ciddi Oyunlar, Eğitsel Teknoloji

Ahmet Bodur

Bilişim Sistemleri

Room: B-104, Phone: 7721, Email: ahmetb[at]metu.edu.tr

Fields of Interest:

Bilgi Akustiği, Oda Akustiği, ERP Sistemi

Hüseyin Cahit Burduroğlu

Tıp Bilişimi

Oda: B-117, Telefon: 7716, Email: cahit.burduroglu[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Transkriptomik, Yapısal Biyoinformatik

Aslı Başak Civek

Siber Güvenlik

Oda: B-118, Telefon: 7879, Email: abcivek[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Kriptoloji, Kriptanaliz, Siber Tehdit İstihbaratı, Adli Bilişim

Ecenur Çağırıcı

Bilişsel Bilimler

Oda: B-111, Telefon: 7862, Email: ecenurc[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Anlambilimsel İşleme, Sözdizimsel İşleme, Önvarsayım, Akıl Yürütme, Dil İşlemenin Sinirbilimsel Temelleri

Ece Çağlayan

Tıp Bilişimi

Oda: B-118, Telefon: 7879, Email: cece[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Ses/Görüntü Analizi, Makine/Derin Öğrenme, Sinirbilim, Bağlanımcılık

Latif Çandır

Bilişim Sistemleri

Oda: B-108, Telefon: 7881, Email: lcandir[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Makine Öğrenmesi, Büyük Veri, Veri Madenciliği, Veri Analizi, Bulut Bilişim

Selin Gökalp

Bilişim Sistemleri

Oda: B-107, Telefon: 7724, Email: cselin[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Veri Bilimi, Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi

Habibe Cansu Demirel

Tıp Bilişimi

Oda: B-122, Telefon: 7725, Email: cansud[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Mustafa Erolcan Er

Bilişsel Bilimler

Oda: B-121, Telefon: 7871, Email: erolcan.er[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Hesaplamalı Dilbilim, Dil Teknolojisi, Problem Çözüm Süreçleri

Ege Erdem

Çokluortam Bilişimi

Oda: B-110, Telefon: 3747, Email: egee[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Uzamsal ve 3B ses sistemleri, akustik sinyal işleme, oda akustiği

Arda Eskin

Tıp Bilişimi

Oda: B-111, Telefon: 7862, Email: eskin[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Biyoenformatik, Sistem Biyolojisi

Mert Onuralp Gökalp

Bilişim Sistemleri

Oda: B-108, Telefon: 7881, Email: gmert[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Ece Işık Polat

Bilişim Sistemleri

Oda: B-105, Telefon: 7722, Email: eceisik[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi, Veri Analizi, Büyük Veri

Tunç Güven Kaya

Bilişsel Bilimler

Oda: B-120, Telefon: 7870, Email: ktunc[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Felsefe, Oluşumcu Zihin Teorileri, Evrimsel Epistemoloji, Fenomenolojist Zihin Teorileri, Bilişsel Bilimler, Problem Çözüm Süreçleri, Disleksi, Bilinçdışının Epistemolojisi, Dilin Ortaya Çıkışı ve Evrimi, Sosyoloji, Ivan Illich'te Otonomi Kavramı, Akademi/Bilim Dünyası Sosyolojisi, Yapay Görü, Yüz Bulma, Düzeltme ve Tanıma, Yüzsel Demografik Bilgiler, Obje Takibi, Obje Sınıflandırma

Özgün Ozan Kılıç

Bilişim Sistemleri

Oda: B-105, Telefon: 7722, Email: ozank[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Sosyal bilgi işleme, veri madenciliği, doğal dil işleme

Arif Ozan Kızıldağ

Bilişim Sistemleri

Oda: B-117, Telefon: 7716, Email: arifozan[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Sistem Mühendisliği, Kızılötesi Görüntüleme Sistemleri, Görüntü İşleme, Yapay Zeka

Burcu Koç

Bilişim Sistemleri

Oda: B-119, Telefon: , Email: burcukoc[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Veri Bilimi, Büyük Veri, Dijital Dönüşüm

Mert Küskü

Bilişsel Bilimler

Oda: B-106, Telefon: 7723, Email: mkusku[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Mert Mecit

Bilişim Sistemleri

Room: -, Phone: -, Email: mmecit[at]metu.edu.tr

Fields of Interest:

Makine Öğrenmesi, Doğal Dil İşleme, Sosyal Medya Analitiği, Kripto Para ve Blockchain Teknolojileri

Esra Nalbat

Tıp Bilişimi

Oda: B-122, Telefon: 7725, Email: esra[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Biyoenformatik, Sistem Biyolojisi, Kanser Biyolojisi, İlaç Keşfi, İlaç Yeniden Konumlandırma

Kerem Nazlıel

Bilişim Sistemleri

Room: B-105, Phone: 7722, Email: knazliel[at]metu.edu.tr

Fields of Interest:

Veri Bilimi, Teknoloji Yönetimi, Karar Destek Sistemleri

Fırat Öter

Bilişsel Bilimler

Oda: B-120, Telefon: 7870, Email: foter[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

 sözdizim-anlambilim arayüzü, bilgi yapıları, soyutlama, dil felsefesi, bilişsel bilim felsefesi

Serkan Özdemir

Bilişim Sistemleri

Oda: B-107, Telefon: 7724, Email: serkano[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0

Ali Kaan Sungur

Çokluortam Bilişimi

Oda: B-110, Telefon: 3747, Email: kaan.sungur[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Hiyerarşik Zamansal Bellek, Kortikal Öğrenme Algoritması, Çevrimiçi Gözetimsiz ve Biyolojik Makine Zekası, Otonom Oyuncu Olmayan Karakterler

Umut Şener

Bilişim Sistemleri

Oda: B-107, Telefon: 7724, Email: sumut[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bulut Bilişim, Yaygın Bilişim, İş Süreçleri Yönetimi, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Yöneylem Araştırması

Melih Şırlancı

Siber Güvenlik

Oda: B-104, Telefon: 7721, Email: melihs[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Zararlı Yazılımlar

Aybuke Kübra Topçu

Bilişim Sistemleri

Oda: B-106, Telefon: 7723, Email: aybuket[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bulut Bilişim, IoT

Bulut Ulukapı

Siber Güvenlik

Oda: B-117, Telefon: 7716, Email: ubulut[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Biyometrik Kimlik Doğrulama, Yan-Kanal Saldırıları, Göz Takibi

Kerem Alp Usal

Bilişsel Bilimler

Oda: B-121, Telefon: 7871, Email: keremu[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Zaman Algısı, Ortak Hareket, Görsel Biliş, İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Toyan Ünal

Bilişim Sistemleri

Room: B-119, Phone: -, Email: toyanu[at]metu.edu.tr

Fields of Interest:

Veri Bilimi, Veri Analizi, Makine Öğrenmesi

Serap Yağmur

Bilişim Sistemleri

Oda: B-104, Telefon: 7721, Email: yagmur[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Kullanılabilirlik, Göz-İzleme, Dinleme Çabası, Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Öğrenme, Dağıtılmış Bilişsellik, Mobile Öğrenme, E-Öğrenme, Uzaktan Eğitim

Bengi Ruken Yavuz

Tıp Bilişimi

Oda: B-122, Telefon: 7725, Email: bengiy[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Biyoenformatik, Veri Madenciliği