Tez Hazırlama

ODTÜ Akademik Yazım Merkezi Sitesi
ODTÜ Akademik Yazım Merkezi, Tez Yazma Kılavuzu (İngilizce)
Mendeley Referans Yönetim Aracı
EndNote Web Giriş

Örnek LaTeX Tez  .zip
Örnek Tez 
.docx
Örnek Tez 
.pdf 
Tez  Formatı Kontrol Lİstesi (Türkçe)
.docx

Tıp Bilişimi Doktora Programı için Tez Kapak Sayfası .docx
Tıp Bilişimi Yüksek Lisans Programı için Tez Kapak Sayfası  .docx
Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı için Tez Kapak Sayfası  .docx