Organizasyon

Müdür:

Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN

Müdür Yardımcısı:

Doç. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ

Müdür Yardımcısı:

Doç. Dr. Erhan EREN

Ana Bilim Dalı Başkanları:

Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı
Bilişim Sistemleri Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN YILDIRIM
Bilişsel Bilimler Prof. Dr. Cem BOZŞAHİN
Modelleme ve Simülasyon Dr. Öğr. Üyesi Elif SÜRER
Sağlık Bilişimi Doç. Dr. Yeşim AYDIN SON
Siber Güvenlik Doç. Dr. Aysu BETİN CAN

Enstitü Kurulu

 • Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN
 • Doç. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ
 • Doç. Dr. Erhan EREN
 • Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN YILDIRIM
 • Dr. Öğr. Üyesi  Elif SÜRER
 • Doç. Dr. Yeşim AYDIN SON 
 • Prof. Dr. Cem BOZŞAHİN
 • Doç. Dr. Aysu BETİN CAN

Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN
 • Doç. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ
 • Doç. Dr. Erhan EREN
 • Doktor Öğretim Üyesi Aybar Can ACAR
 • Doktor Öğretim Üyesi Murat Perit ÇAKIR
 • Doktor Öğretim Üyesi Elif SÜRER