Nörosinyal LAB

NÖROSİNYAL LABORATUVARI

Nörosinyal Laboratuvarı; duygu, bellek, dil ve dikkat gibi bilişsel işlevler sırasında varolan salınımsal beyin aktivitesini ve bağlanırlığı analiz etmek suretiyle beyin mekanizmalarını yorumlamak ve ortaya koymak amacı ile kurulmuştur. Bilişsel çalışmaların dışında özellikle Parkinson hastalığı ile ilgili klinik nörobilim çalışmaları yürütmektedir.

Laboratuvarımız beyin sinyallerini yorumlamak için kullanılan bağlanabilirlik metrikleri ile ileri sinyal işleme metordları geliştirme konusunda öncülük etmektedir.

Neuro Sinyal Laboratuvarı bellek, dikkat ve duyguların nöral parmak izlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan projeler yürütmektedir. Deneysel-davranışsal metodların yanı sıra, ileri sinyal işleme teknikleri kullanılmakta ve geliştirilmektedir. EEG kaydı ile birlikte, çok kipli (multimodal) araçlarla bilişselliği araştırmak için ses ve video kayıtları da alınmaktadır.

Donanım

Laboratuvar 32 kanallı Brain Products EEG sistemi, mobil Emotiv EEG sistemi, akustik olarak yalıtılmış Faraday kafesi, iki taraflı somatasensöriyel ve işitsel uyaran cihazı, veri alımı, stimulus bilgisayarları ve ses-video kaydı için diğer gerekli cihazlar tarafından donatılmıştır. EEG, beyin etkinliğini zamanda yüksek çözünürlükte verebilmekte ve böylelikle milisaniyeler mertebesinde nöral salınımsal davranışı ortaya çıkarabilmektedir. Böylelikle, laboratuvarımız donanımsal olarak zaman-mekan-frekans düzlemlerinde beyin dinamiğini izlemeye elverişli bir araç sunmaktadır.

Grup Üyeleri

Baş Araştırmacı:

Doç. Dr. Tolga Esat Özkurt (https://scholar.google.com.tr/citations?hl=en&user=2kxH0vcAAAAJ)

Doktora Öğrencileri

Igor Mapelli (Doktora, işitsel ve yanılsamalı bellek üzerine çalışmaktadır)

Gizem Göktepe (Doktora, iki taraflı somatasensöriyel uyaranlar ve hafıza üzerine çalışmaktadır)

Ece Çağlayan (Doktora, duygular ve nöral ağlar üzerine çalışmaktadır)

Doktora Sonrası Araştırmacı

Apdullah Yayık (Post-doc araştırmacı, biyomedikal kayıtlarda örüntü sınıflandırması üzerine çalımaktadır)

Önceki Üyeler

Natalia Melnik (Şuanda Bern Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde Doktora öğrencisi, Bern, İsviçre)
Levent Kandemir (Şuanda Heinrich Heine Üniversitesi, Klinik Nörobilim ve Medikal Psikoloji Enstitüsü’nde Doktora öğrencisi, Düsseldorf, Almanya)

Tamamlanan Projeler

  • Hafıza performansını arttırmak için dokunsal ve işitsel ritmik parametrelerin belirlenimi
  • (METU BAP), 01.01.17 - 31.12.17
  • Kısa Süreli İşitsel ve Görsel yanılsamalı bellekte beyin osilasyonların analizi(TÜBİTAK 3501), 01.04.13 – 01.10.15
  • Sözel Bellek Performansı ve Frontal Projeksiyonun Ölçümü (METU BAP), 01.08.12 - 31.12.14
  • Marmara denizi sualtı verilerinin bağlaşım karakteristiği (TÜBİTAK 2232), 01.06.11 - 31.05.12
  • Parkinson hastlarında derin beyin similasyonlarındaki fizyolojik mekanizmalar, Researcher in ERANET-Neuron PhysiolDBS, 01.03.09 – 31.05.11

Linkler

http://neurosig.ii.metu.edu.tr/