Research News

Ph.D. Thesis
Sarper Alkan, FMRI görüntülerinden zihinsel durumların çözümlenmesi için hesaplamalı bir beyin modeli

Bu çalışmada, işlevsel beyin görüntülemesi (iMRG) ile elde edilen veriden zihinsel durumların çözümlenmesi için bir beyin modeli sunuyoruz. Varsayımlarımız, insan beyinin duyu organlarından gelen bilgileri özelleşmiş beyin bölgelerinde işliyor oluşu ile bu özelleşmiş beyin bölgelerinin aktivitesini kullanarak bağdaşık bir zihinsel durumu oluşturuyor olmasıdır. Bu varsayımlardaki bilgi işleme örüntüsünden yola çıkan bir beyin modelini oluştururken: İlk olarak, özelleşmiş beyin bölgelerindeki aktiviteyi elde etmek için süpervoksel olarak adlandırdığımız homojen voksel (hacimli piksel) gruplarını kullanıyoruz. İkinci olarak, genel zihinsel durumu çözümlemek için süpervoksellerin aktivitelerini Beyin Bölgesi Toplulukları (BBT) olarak adlandırdığımız sınıflandırıcı toplulukları ile birleştiriyoruz.

Modelimiz, denediğimiz üç farklı iMRG veri kümesinde, yaygın olarak kullanılmakta olan ve voksel seçimine dayanan beyin çözümlemesi yöntemlerinden zihinsel durumların sınıflandırılmasının doğruluğu bakımından daha yüksek başarım göstermektedir. Bunun yanında, süpervoxellerin fMRI deneylerine ilişkin zihinsel durumları birbirinden ayırmada etkin bölgeleri belirlemek için nasıl kullanılabileceğini de gösteriyoruz.

Tarih: 07.10.2019 14:30 Yer: Konferans Salonu 1

Sarper Alkan, FMRI görüntülerinden zihinsel durumların çözümlenmesi için hesaplamalı bir beyin modeli

M.S. Thesis
Gökçe Komaç, Oyunlardaki Çevrimiçi Trollemeyi Konu Alan Bir İkna-edici Oyunun Etkinliğini Ölçme: Durum Çalışması

Bu çalışmada, ikna-edici oyunların etkinliğini değerlendirmek için ölçüm parametresi olarak ‘farkındalık’ ve ‘bilgi’ kullanılmıştır. Çevrimiçi trolleme davranışını konu alan bir oyun tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu çalışma, trolleme olarak kabul edilen toksik davranışların çevrimiçi oyunlarda nasıl algılandığını keşfederken, kullanılan ikna-edici oyunun farkındalık ve bilgi artırmadaki etkilinliğini gözlemlemektedir.

Tarih: 09.09.2019 / 10:00 Yer: B-116

Gökçe Komaç, Oyunlardaki Çevrimiçi Trollemeyi Konu Alan Bir İkna-edici Oyunun Etkinliğini Ölçme: Durum Çalışması

M.S. Thesis
Gizem Özen, Sözdışı iletişim biçimbirimlerinin F-Formasyon şekillerine etkisi: sanal ortamda insan robot etkileşimi üzerine bir çalışma

Bu çalışmada öncelikle sözdışı iletişim biçimbirimlerinin F-Formasyon şekillerine etkisi, sanal ortam ve gerçek ortam arasındaki farklara odaklanarak araştırılmıştır. Bunun dışında, bire bir F-formasyon şekillerinin iki kişilik bir etkileşime üçüncü kişi olarak katılmadaki rolü çalışılmıştır.

Tarih: 12.09.2019 / 15:00 Yer: A-212

Gizem Özen, Sözdışı iletişim biçimbirimlerinin F-Formasyon şekillerine etkisi: sanal ortamda insan robot etkileşimi üzerine bir çalışma

M.S. Thesis
Ümit Eronat , Edebi Metinlerde İşitsel Betimlemenin Otomatik Analizine Dayalı İşitsel Peyzaj Sentezi

Projemiz serbest metin girişinden ses üretme kavramını bir araya getiriyor. İyi bir hikaye metni hem görsel hem de işitsel açılardan bir ortamı oldukça iyi tanımlayabildiğinden, hem prosedürel olarak oluşturulacak hem de hikaye metninin derinliğini, karmaşıklığını ve kontrolünü sağlayacak sanal ses manzaraları oluşturmak için bu özelliği kullanmaya karar verdik. Bu tezde, serbest metin kullanıcı girişi sorgularını analiz etme mekaniğini ve bu analizi prosedürel ses peyzajı oluşumuna dönüştürmenin bir yolunu açıklıyoruz.

Tarih: 05.09.2019 / 10:00 Yer: A-108

M.S. Thesis
Oğuzhan Demir, Dilbilgisi Derleme Yöntemiyle Tür-Yükseltme Algoritmasının Geliştirilmesi

Bu çalışmada Bileşimsel Ulamsal Dilbilgisi gramerindeki kurallardan yüklemlerin argümanlarını bunlar arasından bulup derleme yöntemiyle tür-yükseltme yapan bir araç yazıp bu aracı Eve gibi büyük bir doğal dil veritabanıyla deniyoruz.

Tarih: 05.09.2019 / 15:00 Yer: S-06 (Konferans Salonu - 2)