Research News

M.S. Thesis
Müge Değirmenci Camcı, Akış Alanları Kullanarak Gerçekçi 3B Yapay Oluşumların Sentezi

Bilgisayar destekli gerçekçi görüntülere oyun ve film gibi birçok uygulama alanında yüksek talep vardır. Ateş, duman, sis gibi belirli doğal olayların karmaşık karakteristiklerinden dolayı, bu efektleri gerçekçi şekilde taklit etmek zordur. 3B yapay oluşumları görsel olarak gerçekçi şekilde sentezlemek için farklı yaklaşım metodları vardır. Akış alanlarının partiküllerin hareketlerin yönlendirmek için kullanımı rastlantısal ve doğal görünen bir etki oluşturur. Bu çalışmanın amacı akış alanları kullanarak gerçekçi 3B görsel efektler oluşturmaktır.

Tarih: 06.09.2019 / 11:00 Yer: A-212

Müge Değirmenci Camcı, Akış Alanları Kullanarak Gerçekçi 3B Yapay Oluşumların SenteziMüge Değirmenci Camcı, Akış Alanları Kullanarak Gerçekçi 3B Yapay Oluşumların Sentezi

M.S. Thesis
Selahattin Polat, Nesnelerin Interneti Güvenliği İçin Hafif Kripto Algoritmalarinin Performans Değerlendirmesi

Tezimizde, hafif kripto algoritmalarının uygunluğu ve uyumluluğunu inceleyip, Nesnelerin İnterneti cihazlarındaki performanslarını standart algoritmalarla karşılaştırdık. Algoritma uygulamamızı, birçok gömülü sistemde yaygın olarak kullanılan ve düşük fiyat ve performans oranı nedeniyle hedef platform olarak tercih edilen Arduino Uno üzerinde gerçekleştirdik. Araştırmamızda kripto protokollerinin temel bileşenini oluşturan blok şifreler üzerine odaklandık. Internet Protolü Güvenliği (IPsec) suiti ve Datagram Taşıma Katmanı Güvenliği (DTLS) protokolleri bunlar arasında en çok bilinen ve ortak olarak kullanılanlardandır. Çalışmamızla, Nesnelerin İnterneti cihazlarındaki mevcut ve gelecek hafif IPsec ve DTLS ve diğer güvenlik protokollerinin gerçeklemeleri için rehber olacak sonuçlar sağlamayı hedefliyoruz

Tarih: 26.07.2019 / 13:00 Yer: A-212

M.S. Thesis
Elif Bozlak, Trıo Verisi ile De Novo Snp Çağırma ve Demografik Geçmiş Analizi

Bu tezde üç farklı at ailesinin YNS verilerini analiz ederek bir jenerasyonda ortaya çıkan de novo mutasyonları tespit etmeyi hedefledik. Daha yüksek okuma derinliğine sahip olan veride daha yüksek sayıda gerçek pozitif bulurken, daha düşük okuma sayısına sahip olan veride daha düşük sayıda bulduk. Ek olarak at ailelerinin tarihlerine dair tahmin yürütebilmek için PSMC ve ROH analizleri yaptık. Analiz sonuçlarını önceki çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu bulduk. Sonuçta de novo mutasyonların tespit edilmesi ve popülasyon tarihine dair tahmin yapabilmek için gereken tüm genom sekanslama verisinin minimum okuma sayısı ve kalitesine dair fikir edindik.

Tarih: 29.07.2019 / 11:00 Yer: A-212

M.S. Thesis
Evrim Fer, Anadolu’da Neolitik ve Günümüz İnsan Genomlarının Karşılaştırılmasıyla Poligenik Özelliklerle İlişkili Aleller Üzerinde Doğal Seçilim Tespiti

Yaklaşık 10,000 yıl önce batı Avrasya’da başlayan Neolitik Geçiş insan yaşamında büyük değişikliklere yol açmıştır. Birçok çalışmada, bu değişikliklere bağlı adaptasyonlar tespit edilmiştir. Gelişen arkeogenomik çalışmaları sayesinde, bu adaptasyonlar antik DNA analizleriyle desteklenmektedir. Bu çalışmada, Neolitik sonrası Anadolu’daki poligenik adaptasyonlar, antik ve modern DNA karşılaştırmasıyla incelenmiştir. Beslenme, bağışıklık ve çeşitli kompleks özellikleri içeren 40 poligenik fenotip için Neolitik (n=36) ve günümüz (n=26) Anadolu bireylerinin arasında genetik uzaklıklar FST istatistiğiyle hesaplanmış ve genomda seçilimden direkt etkilenmeyen bölgelerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Neolitik, modern Anadolu ve Afrika popülasyonu arasında yapılan genom boyu seçilim analizi ile modern Anadolu dalına özgü seçilim sinyalleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Tarih: 29.07.2019 Yer: A-212

Ph.D. Thesis
Mine Cüneyitoğlu Özkul, B-Mod Ultrason Görüntüleri Üzerinde Hassas Sistem Modeli Kullanarak Tek-Görüntülü Bayesçi Onarma Ve Çok-Görüntülü Çözünürlük-Üstü Onarma

Tıbbi ultrasonografi, bazı önemli klinik avantajlara sahiptir. Görüntü kalitesinde artış, klinik kullanımda fayda sağlayacaktır. Bu tez kapsamında, B-mod ultrasonografi görüntülerinde görüntü kalitesi artırımı ve benek örütüsünün azaltılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, hem tek hem de kesit-içi, serbest-elle toplanan çoklu 2B, B-mod ultrason görüntüleri kullanılmıştır. Katı olmayan görüntü çakıştırma ve tek-görüntülü Bayesçi onarma ve çok-görüntülü çözünürlük-üstü onarma yöntemleri, benek örüntüsü üzerine detaylı istatistiksel bir çalışma ile birleştirilmiştir. Önerilen yöntemler, literatürdeki yaygın görüntü onarma ve filtreleme yöntemleri ile kıyaslanmıştır. İyileşme miktarının değerlendirilmesinde, konu bağlamına uygun nesnel ölçütler kullanılmıştır. Buna ek olarak, uzman görüşlerinin değerlendirilmesinde görsel puanlama çözümlemesi uygulanmıştır.

Tarih: 24.07.2019 Yer: Konferans 1 Salonu

Mine Cüneyitoğlu Özkul