Başvuru Gereksinimleri

Başvuru Kriterleri:

Enformatik Enstitüsü Başvuru Kriterleri

Gerekli Dökümanlar:

1. Başvuru Ücreti Dekontu:

Halen herhangi bir lisans veya lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler başvuru ücretinden muaftır. ODTÜ dışından başvuru yapacak olan öğrenciler online başvuru formunda bulunan başvuru ücreti bölümüne öğrenci belgelerini yüklemek zorundalardır. Öğrenci belgelerini yükleyemeyen adayların başvuru ücreti dekontunu yüklemeleri gereklidir. TC uyruklu adaylar için 100 TL, yabancı uyruklu adaylar için 55$ başvuru ücreti ödenmesi gerekmektedir. Banka hesap numaralarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız. http://oidb.metu.edu.tr/diger-hizmetler-banka-no

 • İnternet üzerinden yapılan ödemelerin çıktısını online başvuru formunda başvuru ücreti bölümüne yükleyebilirsiniz. ATM'lerden alınan makbuz kabul edilmez.
 • Birden fazla Anabilim Dalına yapılan başvurularda, başvurulan her bir Anabilim Dalı için ücretin ayrı yatırılması ve banko dekontlarının ilgili Anabilim Dalı başvurusu için online başvuru formuna yüklenmelidir.
 • Ödeme iadesi için Ödeme İade Formu’nun doldurulup Banka Dekontu ile beraber Enformatik Enstitüsü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

2. İngilizce Yeterlilik Belgesi:

Lisansüstü başvurular sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav (İYS) sonuçlarının sunulması zorunludur. Kabul edilen sınavlar şunlardır: ODTÜ tarafından verilen ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı (ODTÜ-İYS), ETS tarafından verilen TOEFL IBT,PTE (Pearson Test of English, Academic Version) ve British Council tarafından verilen IELTS.

ODTÜ-İYS ve diğer İngilizce yeterlilik sınavlarının denklik tablosunu http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/ linkinde görebilirsiniz.

Başvurularda KPDS ,ÜDS ve YDS sınavları kesinlikle geçerli değildir. Başvuru sırasında ingilizce yeterlilik sonuç belgesinin fotokopisinin (ya da internet çıktısı) görüntüsünü online başvuru formunda ilgili yere yükleyiniz.

Uluslararası öğrencilerden vatandaşı olduğu ülkenin anadili ya da resmi dili İngilizce olan ya da yurtdışındaki lisans öğrenimi İngilizce dilinde eğitim-öğretim veren bir üniversitede gerçekleşmiş olan adaylar "I am a native speaker" bölümünü işaretleyebilirler. Bu iki koşuldan birini sağlamayan adayların İngilizce sonuç belgesini sunmaları zorunludur.

ODTÜ İYS sınavı ilgili gerekli bilgilere ulaşmak için linke ( http://oidb.metu.edu.tr/ingilizce-yeterlik ) tıklayınız. ODTÜ İYS sınavı, lisansüstü başvuru dönemi içerisinde yapılmakta; sınav sonuçları başvuru dönemi bitmeden önce açıklanmaktadır. IYS-Erasmus ve IYS-Mevlana sınavları geçerli değildir.

İngilizce yeterlilik belgesi iki yıl için geçerlidir. Programa başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara başvuru aşamasında geçerli olan belge kayıt aşamasında da geçerli kabul edilir. Başvuru tarihi itibariyle sınav sonuç belgelerinin geçerli olmasına dikkat edilmelidir. Ancak, son dört dönem içinde (başvuru dönemi dahil) en az bir dönem ODTÜ’de lisansüstü öğrencisi olup, aynı veya başka bir lisanüstü programa yeniden kabul edilenlerden yeni kabul edildiği programın İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamış olması şartıyla, kayıt sırasında İngilizce Yeterlilik Belgesi istenmez.

3. Lisansüstü Sınav Sonuç Belgesi:

Başvuruda bulunabilmeniz için ALES, veya GRE Genel sınavlarından birine girmiş ve gerekli minimum puanı almış olmanız gerekmektedir. Anabilim Dallarının kabul ettikleri sınav türleri ve minimum puanlar Program Koşulları bölümünde yer almaktadır.

 • ALES veya GRE sınav sonuç belgenizin görüntüsünü çevrimiçi başvuru sistemindeki ilgili yere yüklemeniz gerekmektedir.
 • ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.
 • GRE belgelerinin geçerlik süresi 5 yıldır. 

Bu nedenle, başvuru tarihi itibariyle sınav sonuç belgelerinin geçerli olmasına dikkat edilmelidir. ODTÜ'de lisansüstü öğrenci iken en fazla bir yarıyıl ara veren adaylar, ilgili Anabilim Dalının minimum ALES puanını sağlamış olmak koşuluyla, yüksek lisans programına başvuru sırasında kullandıkları ALES sonuç belgesini doktora başvurusunda da kullanabilirler. Bu adayların tekrar ALES sınavına girmelerine gerek yoktur.

 • Çevrimiçi başvuru formunda ALES puanı girilirken virgülden sonraki en az 4 basamağın girilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sırasında lisansüstü sınav sonuç belgesinin fotokopisi (ya da internet çıktısı) kabul edilmektedir.
 • GRE-ALES dönüşüm tablosu aşağıdadır:

 ALES                GRE-old                    GRE-new

                        (Quantitative)          (Quantitative)
  55                         610                           149 
  60                         648                           151
  65                         678                           153
  70                         696                           155
  75                         713                           156
  80                         731                           157
  85                         748                           159
  90                         766                           162
  95                         783                           164
100                         800                           166

***Türk uyruklu öğrenciler GRE sınavı ile Enstitümüz programlarına başvuruda bulunabilirler.

4. Referans Mektubu:

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’ne bağlı tüm programlara başvuru için, iki adet referans mektubu gerekmektedir. Söz konusu mektupları, ilgili akademik çevrenizden veya bir işyerinde çalışıyorsanız, işyerinizdeki amirlerinizden de alabilirsiniz.

 • Referans almak istediğiniz kişinin isim/soyisim, meslek, kurum ve e-posta adresi bilgilerini ilgili alanlara girdikten sonra, link referans verecek olan kişinin e-posta adresine gönderilecektir. Referansınızın durumunu ilgili alanda takip edebilirsiniz.
 • Referans mektuplarının dili İngilizce ya da Türkçe olabilir.

5. Not Çizelgesi:

 • Başvurularda okul ya da noter onaylı (resmi not çizelgesinin noter onaylı kopyası gerekmektedir) Not Çizelgesi/transcript istenmektedir. ODTÜ öğrencilerinden https://student.metu.edu.tr/ üzerinden çıktı olarak alacakları not çizelgesi kabul edilmektedir.

 • Fotokopi yoluyla çoğaltılmış not çizelgeleri kabul edilmemektedir. Başvuru sırasında adayların not çizelgelerinin jpeg ya da pdf versiyonlarını online başvuru formundaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
 • ODTÜ mezunlarından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacakları not çizelgesi öğrenci kopyası kabul edilmektedir.
 • Doktora programlarına yapılacak başvurularda hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri istenmektedir.

6. Niyet Mektubu:

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’ne bağlı tüm programlara yapılan başvurularda niyet mektubu istenmektedir. Bu mektupta, başvurduğunuz programa yönelik olarak özgeçmişinizi özetleyiniz. Lisansüstü çalışmanız ile ilgili hedeflerinizi, ne yapmak istediğinizi, ilgi duyduğunuz çalışma konusunu veya konularını, mevcut ise bu konuya/konulara yönelik ön hazırlığınızı belirtiniz. Aldığınız ödül, burs vb. var ise bu konuda bilgi veriniz; yurtdışı ya da yurtiçi kongrelerde sunduğunuz bildiri, poster ya da yayınlanmış makale, vb. varsa belirtiniz.

Niyet Mektubu başvuru formunun ilgili kısmına yazılabileceği gibi ilgili alana sığmama durumunda pdf formatında yazdığınız mektubu online başvuru formuna yükleyebilirsiniz.

7. Nasıl başvurulur? 

Enformatik Enstitüsüne bağlı programlara başvurular aşağıdaki linkten yapılmaktadır.

https://oibs2.metu.edu.tr/Ms_Phd_Applications/

Başvurular yalnız çevrimiçi sistem üzerinden yapılmaktadır. Bunun haricinde adayların başvuru belgelerini Enformatik Enstitüsüne göndermelerine gerek yoktur. Çevrimiçi sistem haricinde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 1. Takip eden linke tıklayarak başvuru formunda gerekli olan alanları doldurunuz: online application system (https://oibs2.metu.edu.tr/Ms_Phd_Applications/)
 2. Başvuru formunu doldurduktan sonra "Submit" (gönder) butonuna basmanızla beraber başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvurunuzun statüsünü ana sayfaya e-mail adresiniz ve şifrenizle giriş yaparak takip edebilirsiniz: https://application.metu.edu.tr/
 3. Çevrimiçi başvurunuzu tamamlamanızın ardından mülakat tarihlerini Enformatik Enstitüsü web sitesinden takip edebilirsiniz: www.ii.metu.edu.tr

8. Diğer

 • Bilişsel Bilimler doktora programı başvuruları için, bilişsel bilimlerin bir alanı ile ilgili ödev, proje, tez ya da konferans bildirisinin veya tek ya da ortak yazarlı yayınlanmış bir makalenin en fazla 4 sayfalık özetinin eklenmesi gereklidir.
 • Üniversiteyi yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler için YÖK'ten alınacak tanınma belgesi
 • Üniversiteyi yurt dışında tamamlayan TC uyruklu öğrenciler için YÖK'ten alınacak denklik belgesi
 • Bu bölümde (Diğer) istenilen belgeler, çevrimiçi başvuru sisteminde “niyet mektubu” başlığı altına yüklenmelidir.