Başvuru Gereksinimleri

Kimler Başvurabilir:

  • Yüksek Lisans başvurularında, bir lisans programından mezun ya da mezun olma durumunda olmak,

  • Lisans Sonrası Doktora başvurularında, bir lisans programından mezun ya da mezun olma durumunda olmak,

  • Doktora başvurularında, bir tezli yüksek lisans programından mezun ya da mezun olma durumunda olmak gerekmektedir.

Başvuru Kriterleri:

Enformatik Enstitüsü Başvuru Kriterleri

Gerekli Dökümanlar:

1. Başvuru Ücreti Dekontu

Başvuru ücreti Türk vatandaşları için 250₺, uluslararası adaylar için 55$'dır. Yabancı uyruklu adaylar başvuru ücretini banka havalesi yoluyla ödemeli, başvurularını sonuçlandırmak için banko dekontu yüklemelidirler. Türk Vatandaşlığı olan adaylar ödemelerini kredi kartı ile yapmalıdırlar. Başvurunuzu sonlandırmadan önce her program için ayrı ayrı ödeme yapılmalıdır.

       • Birden fazla başvuru yapacak adayların başvurulacak her program için başvuru ücretini ayrı ayrı yatırmaları gerekmektedir.
       • Adaylar başvuru sürecinde başvuru ücretlerinin iadesini talep edebilirler. Bu durumda adayların Enstitümüze "Ödeme İadesi Başvuru Formu" ile başvurmaları gerekmektedir. Formların online doldurulması ve işlem dekontu ile birlikte Enstitü'ye teslim edilmesi gerekmektedir. İmzalı form ve dekont Öğrenci İşleri Personeline (ilgili kişiye mail yoluyla ya da elden) iletilmelidir.
       • Muafiyet: Türkiye'de (açıköğretim dahil) herhangi bir lisans veya lisansüstü programa kayıtlı olan adaylar başvuru ücretinden muaftırlar.

2. İngilizce Yeterlilik Belgesi:

Lisansüstü başvurular sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav (İYS) sonuçlarının sunulması zorunludur. Kabul edilen sınavlara http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik- tablosu linkinden ulaşılabilir.

Başvurularda KPDS, ÜDS ve YDS sınavları geçerli değildir. Başvuru sırasında ingilizce yeterlilik sonuç belgesinin fotokopisinin (ya da internet çıktısı) görüntüsünü çevrimiçi başvuru formunda ilgili yere yükleyiniz.

ODTÜ İYS sınavı ilgili gerekli bilgilere ulaşmak için linke (http://oidb.metu.edu.tr/ingilizce-yeterlik) tıklayınız. ODTÜ İYS sınavı, lisansüstü başvuru dönemi içerisinde yapılmakta; sınav sonuçları başvuru dönemi bitmeden önce açıklanmaktadır. IYS-Erasmus ve IYS-Mevlana sınavları geçerli değildir.

İngilizce yeterlilik belgesi iki yıl için geçerlidir. Programa başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara başvuru aşamasında geçerli olan belge kayıt aşamasında da geçerli kabul edilir. Başvuru tarihi itibariyle sınav sonuç belgelerinin geçerli olmasına dikkat edilmelidir. Ancak, son dört dönem içinde (başvuru dönemi dahil) en az bir dönem ODTÜ’de lisansüstü öğrencisi olup, aynı veya başka bir lisanüstü programa yeniden kabul edilenlerden yeni kabul edildiği programın İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamış olması şartıyla, kayıt sırasında İngilizce Yeterlilik Belgesi istenmez.

Uluslararası öğrencilerden vatandaşı olduğu ülkenin anadili ya da resmi dili İngilizce olan ya da yurtdışındaki lisans öğrenimi İngilizce dilinde eğitim-öğretim veren bir üniversitede gerçekleşmiş olan adaylar "I am a native speaker" bölümünü işaretleyebilirler. Bu iki koşuldan birini sağlamayan adayların İngilizce sonuç belgesini sunmaları zorunludur.

3. Lisansüstü Sınav Sonuç Belgesi:

Başvuruda bulunabilmeniz için ALES veya GRE genel sınavlarından birine girmiş ve gerekli minimum puanı almış olmanız gerekmektedir. Ana Bilim Dallarının kabul ettikleri sınav türleri ve minimum puanlar Başvuru Kriterleri linkinde yer almaktadır.

           • ALES veya GRE sınav sonuç belgenizin görüntüsünü çevrimiçi başvuru sistemindeki ilgili yere yüklemeniz gerekmektedir.
           • ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.
           • GRE belgelerinin geçerlik süresi 5 yıldır. 

Bu nedenle, başvuru tarihi itibariyle sınav sonuç belgelerinin geçerli olmasına dikkat edilmelidir. ODTÜ'de lisansüstü öğrenci iken en fazla bir yarıyıl ara veren adaylar, ilgili Ana Bilim Dalının minimum ALES puanını sağlamak koşuluyla, yüksek lisans programına başvuru sırasında kullandıkları ALES sonuç belgesini doktora başvurusunda da kullanabilirler. Bu adayların tekrar ALES sınavına girmelerine gerek yoktur.

           • Çevrimiçi başvuru formunda ALES puanı girilirken virgülden sonraki en az 4 basamağın girilmesi gerekmektedir.
           • Başvuru sırasında lisansüstü sınav sonuç belgesinin fotokopisi (ya da internet çıktısı) kabul edilmektedir.
           • ALES-GRE eşdeğerlik tablosu aşağıdaki gibidir:

             ALES

            GRE (Quantitative)

            45

            135

            50

            137

            55

            139

            60

            144

            65

            149

            70

            153

            75

            157

            80

            161

            85

            165

            90

            166

            95

            168

            100

            170

    

 4. Referans Mektubu:

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’ne bağlı tüm programlara başvuru için, iki adet referans mektubu gerekmektedir. Söz konusu mektupları, ilgili akademik çevrenizden veya bir işyerinde çalışıyorsanız, işyerinizdeki amirlerinizden de alabilirsiniz.

           • Referans almak istediğiniz kişinin isim/soyisim, meslek, kurum ve e-posta adresi bilgilerini ilgili alanlara girdikten sonra, link referans verecek olan kişinin e-posta adresine gönderilecektir. Referansınızın durumunu ilgili alanda takip edebilirsiniz.
           • Referans mektuplarının dili İngilizce ya da Türkçe olabilir.

 5. Not Çizelgesi:

           • Başvurularda okul ya da noter onaylı (resmi not çizelgesinin noter onaylı kopyası gerekmektedir) Not Çizelgesi/transcript istenmektedir. ODTÜ öğrencilerinden https://student.metu.edu.tr/ üzerinden çıktı olarak alacakları not çizelgesi kabul edilmektedir.

           • Fotokopi yoluyla çoğaltılmış not çizelgeleri kabul edilmemektedir. Başvuru sırasında adayların not çizelgelerinin jpeg ya da pdf versiyonlarını çevrimiçi başvuru formundaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
           • ODTÜ mezunlarından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacakları not çizelgesi öğrenci kopyası kabul edilmektedir.
           • Doktora programlarına yapılacak başvurularda hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri istenmektedir.

 6. Niyet Mektubu:

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’ne bağlı tüm programlara yapılan başvurularda niyet mektubu istenmektedir. Bu mektupta, başvurduğunuz programa yönelik olarak özgeçmişinizi özetleyiniz. Lisansüstü çalışmanız ile ilgili hedeflerinizi, ne yapmak istediğinizi, ilgi duyduğunuz çalışma konusunu veya konularını, mevcut ise bu konuya/konulara yönelik ön hazırlığınızı belirtiniz. Aldığınız ödül, burs vb. var ise bu konuda bilgi veriniz; yurtdışı ya da yurtiçi kongrelerde sunduğunuz bildiri, poster ya da yayınlanmış makale, vb. varsa belirtiniz.

Niyet Mektubu başvuru formunun ilgili kısmına yazılabileceği gibi ilgili alana sığmama durumunda pdf formatında yazdığınız mektubu çevrimiçi başvuru formuna yükleyebilirsiniz.

7. Nasıl başvurulur? 

Enformatik Enstitüsüne bağlı programlara başvurular aşağıdaki linkten yapılmaktadır.

https://oibs2.metu.edu.tr/Ms_Phd_Applications/

Başvurular yalnız çevrimiçi sistem üzerinden yapılmaktadır. Bunun haricinde adayların başvuru belgelerini Enformatik Enstitüsüne göndermelerine gerek yoktur. Çevrimiçi sistem haricinde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

   1. Takip eden linke tıklayarak başvuru formunda gerekli olan alanları doldurunuz: (https://oibs2.metu.edu.tr/Ms_Phd_Applications/)
   2. Başvuru formunu doldurduktan sonra "Submit" (gönder) butonuna basmanızla beraber başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvurunuzun statüsünü ana sayfaya e-mail adresiniz ve şifrenizle giriş yaparak takip edebilirsiniz: https://application.metu.edu.tr/
   3. Çevrimiçi başvurunuzu tamamlamanızın ardından mülakat tarihlerini Enformatik Enstitüsü web sitesinden takip edebilirsiniz: www.ii.metu.edu.tr

  8. Diğer

            • Bilişsel Bilimler doktora programı başvuruları için, bilişsel bilimlerin bir alanı ile ilgili ödev, proje, tez ya da konferans bildirisinin veya tek ya da ortak yazarlı yayınlanmış bir makalenin en fazla 4 sayfalık özetinin eklenmesi gereklidir.
            • Üniversiteyi yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler için YÖK'ten alınacak tanınma belgesi
            • Üniversiteyi yurt dışında tamamlayan TC uyruklu öğrenciler için YÖK'ten alınacak denklik belgesi
            • Bu bölümde (Diğer) istenilen belgeler, çevrimiçi başvuru sisteminde “niyet mektubu” başlığı altına yüklenmelidir.