Çokluortam Bilişimi M.S. (Modelleme ve Simülasyon Anabilim Dalı tarafından sunulmaktadır)

Çokluortam Bilişimi İnternet Sayfası

Giriş

Multimedya teknolojileri, dijital içeriği yaratma, işleme, arama, erişme ve kullanma biçimimizi tanımlar. Multimedya bilişim alanındaki gelişmeler, ses ve video sıkıştırma yöntemleri (MP3 ve MPEG-4 gibi), Oculus Rift gibi yeni görüntüleme teknolojileri, Siri gibi akıllı aracılar, Call of Duty gibi gerçekçi 3D oyunlar ve roman Kinect ve Hololens gibi etkileşim cihazlarının tasarımını imkanlı hale getirmiştir. Bu alandaki gelişmelerin medya içeriğiyle etkileşim tarzımızı tanımlamaya devam edeceği aşikardır.

Bu lisansüstü programında bir öğrenci olarak, dünya standartlarındaki uzmanlarla çalışarak öğrencilerle işbirliği yaparken, sıradaki en gelişmiş multimedya algoritmasını geliştirmenize olanak sağlayacak teknikleri ve araçları öğrenme olanağına sahip olacaksınız.

Program Hedefleri

MMI (GATE) Yüksek Lisans programının temel amacı; bilgisayar görüşü ve işitmesi, hareket yakalama ve izleme, duygusal bilgisayar kullanımı, çevresel zeka, sanal/güçlendirilmiş gerçekler ve oyun teknolojileri dahil olmak üzere en yeni multimedya teknolojileri üzerine öğrencilerini eğitmektir. Program, disiplinlerarası yönü belirgin olmakla birlikte araştırma ağırlıklıdır.   Programın disiplinlerarası yönü, öğretim üyelerinin akademik geçmişlerinden olduğu gibi öğrencilerin farklı altyapılarından da anlaşılabilmektedir. Program, çoklu ortam hesaplama (MMI-M) ve oyun teknolojileri (MMI-G) olmak üzere iki uzmanlık alanından oluşmaktadır. MMI-M alanı, multimedya teknolojilerinde güçlü bir altyapı oluşturmayı ve ses işleme, dijital görüntü işleme, sosyal sinyal işleme, hareket analizi, bilgisayar görüşü ve makine öğrenimi alanlarındaki son gelişmelere yönelik çeşitli dersler sunmayı hedeflemektedir. MMI-G alanı, oyun geliştirmenin teknik gelişme yönlerini ve tasarım yönlerini kapsayan oyunla ilgili derslerden oluşur. Öğrenciler tarafından yürütülen araştırmalar ve tez çalışması, oyun teknolojilerindeki en yeni araştırmaların özgün ve yenilikçi yönlerini yansıtmaktadır. Program, yurtiçi ve yurtdışında oyun teknolojisi laboratuvarlarıyla ve oyun teknolojisi endüstrisiyle güçlü işbirlikleri ve araştırma bağlantılarına sahiptir. Program, ODTÜ Teknokent'deki oyun şirketleri ve METUECH-ATOM, yani ODTÜ teknokenti’ndeki ön oyuncak teknolojisi ile desteklenmektedir.

Program Yapısı

Her iki uzmanlık alanındaki öğrencilerin de toplam 6 teknik ders almaları ve bilimsel yöntem dersini almaları gerekmektedir. Öğrenciler ayrıca, her yıl bahar döneminde düzenlenen kredisiz Yüksek Lisans Seminerleri dizisine katılmakla yükümlüdürler. MMI-G'ye kayıt yaptıran öğrencilerin MMI 505 (GATE 505) Oyun Geliştirme Hattı dersini alması gerekmektedir. MMI-M alanına kaydolan öğrencilerin, MMI 701 (GATE 701) Multimedya Sinyal İşleme ve MMI 702 (GATE 702) Multimedya için Makine Öğrenimi dersini almaları gerekmektedir. Kayıt yaptıran öğrencilerin derslerini 2 yıl içinde bitirmesi beklenmektedir. Program güçlü bir şekilde araştırma odaklıdır. Mezuniyet için temel şart yüksek lisans tezinin normal şartlarda üçüncü yılın sonunda bitirilmiş olmasıdır.

Başvuru Gereksinimleri

Enformatik Enstitüsü başvuru gereksinimleri

Kariyer Olanakları

MMI-M (Multimedia Computing) alanınnda uzmanlaşan mezunların, medya teknolojilerinde eğlence endüstrisinde ve savunma teknolojilerini içeren diğer sektörlerde iş olanakları mevcuttur. MMI-G alanında uzmanlaşan mezunları ise, başta geliştiriciler olmak üzere oyun teknolojileri sektöründe iş olanakları beklemektedir. Her iki alandaki mezunlar da bölgedeki en ileri düzey araştırmaları yürütecek ve yüksek istihdam edilebilirliğe sahip olacaklardır.

Dersler

MMI-M Uzmanlık Alanı

 • Multimedya Sinyal İşleme
 • Multimedya için Makine Öğrenimi
 • Duygu Yönelimli Sistemler
 • İletişim Akustiği
 • Hareket Yakalama, Analiz ve Sentezi
 • Multimedya Standartları
 • Algısal Hesaplama ve Çok Modlu Analiz

MMI-G Uzmanlık Alanı

 • Oyun Geliştirme Hattı
 • Oyun Metrikleri
 • Bilgisayar Oyunları için Fizik
 • Prosedürel Ses Tasarımı
 • GPU’larda Uygulamalı Paralel Programlama
 • Oyun Estetiği
 • Arttırılmış Gerçeklik

Bağlantılar

Başvuru için İletişim Bilgileri

Hatice Bucak | A Blok, Z-11 | Tel: +90(312)210 7861 | eposta: hbucak@metu.edu.tr