Bilişim Sistemleri M.S./Ph.D (Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı tarafından sunulmaktadır)

Bilişim Sistemleri programı, toplumun koşullarını iyileştirmek ve bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak için bilişim sistemlerinin kullanımını ve geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için, farklı disiplinlerden mezunları akademinin, kamu ve özel sektörlerin disiplinler arası lisansüstü ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabul eder; aynı zamanda farklı disiplinler arasında araştırma ve teknoloji geliştirmeye devam eder. Program ekonomiden savunmaya kadar tüm sektörlere hizmet vermektedir ve öğrenciler çok sayıda alanda araştırma yapma seçeneğine sahiptir.

Uzmanlık alanları seçeneklerimiz aşağıdaki gibidir. Aynı dersler farklı uzmanlık seçenekleri altında alınabilmektedir.

Bilişim Sistemleri departmanı tarafından sunulan derslerin tam listesi ders katoloğunda bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, danışmanlarının onaylaması şartıyla ODTÜ'deki diğer bölümlerin sunduğu derslere de kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler farklı uzmanlık alanlarından seçmeli dersler alabilirler.


Kabul edilen öğrenciler için bilimsel hazırlık dersleri ile ortak bir akademik temel oluşturulur. Öğrencilerin bilimsel hazırlık derslerini en fazla bir yıl içinde tamamlaması gerekir. Programın bilimsel hazırlık dersleri:

 • IS 503 Veritabanı Kavramları ve Uygulamaları / CENG 302
 • IS 504 Bilişim Sistemleri için Bilg. Ağ Oluşturma /  CENG 435 / EE 444 / CENG530
 • IS 507 Yazılım Mühendisliğine Giriş / CENG 350
 • IS 545 Nesne Yönelimli Programlama ve Veri Yapıları  / MIN 545 / OOP ( BIN 500 veya CENG 305) + (EE 441 veya CENG 301)
 • IS 500 İş Dünyasında Güncel Konular / BA 1101

Daha önce eşdeğer dersleri almış olanlar, Bilişim Sistemleri akademik kurulu tarafından belirlenen kurallara göre bu derslerden muaf tutulabilirler.

Ana program, kredili üç ders içerir:

 • IS 501 Bilişim Sistemlerine Giriş
 • IS 502 Bilişim Sistemleri Projesi / DI 502
 • IS 520 Bilişim Sistemlerinde Araştırma Yöntemleri / CEIT 520 (Sadece Tezli Programlar)


ayrıca kredisiz 4 ders:

 • IS 589  Yüksek Lisans Projesi (Tezsiz YL öğrencileri tarafından alınmak üzere)
 • IS 590  Lisansüstü Seminer (Sadece Tezli Programlar)
 • IS 599  Yüksek Lisans Tezi (Tezli YL öğrencileri tarafından alınmak üzere)
 • IS 699  Doktora Tezi (Doktora öğrencileri tarafından alınmak üzere

Program Yapısı

Yüksek Lisans Ders Yükü -  Tezli YL Seçeneği

 • 3 Temel
 • IS 590 Lisansüstü Seminer
 • IS 599 YL Tez
 • 4 Seçmeli Ders

Yüksek Lisans Ders Yükü -  Tezsiz YL Seçeneği

 • 2 Temel (IS 501 ve IS 502 / DI 502)
 • IS 589 Dönem Projesi
 • 8 Seçmeli Ders

Doktora Ders Yükü

Uzmanlık Alanları

Enformatik Enstitüsü Veri Bilimi Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri

 • Big Data
 • Cloud Computing: Technology and Business
 • Knowledge, Discovery and Mining
 • Social Network Analysis
 • Social Media Analytics
 • Machine Learning
 • Deep Learning: Methods and Applications
 • Mobile and Pervasive Computing
 • Energy Informatics
 • Software Architecture
 • Object-Oriented Analysis and Design
 • Image Processing Algorithms
 • Applications of Audio Information Systems
 • Foundations of Deep Learning
 • Data Driven Organizations
 • Deep Learning for Text Analytics
 • Sequence Models in Multimedia
 • Machine Learning Systems Design and Deployment
 • Reinforcement Learning
 • Artificial Intelligence for Cognitive Science
 • Introduction to Probabilistic Programming
 • Probabilistic Models of Cognition
 • Multimedia Signal Processing
 • Multimedia Standards
 • Biological Signal Analysis

Enformatik Enstitüsü Dijital Dönüşüm Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri

 • Digital Transformation: Management, Technology and Organization
 • Innovation Management
 • Decision Support Systems
 • Energy Informatics
 • E-Transformation and Management
 • Contemporary Socio-Technical Perspectives In Information Systems
 • Regulatory and Legal Aspects Of Information Systems
 • Big Data
 • Cloud Computing: Technology and Business
 • Social Network Analysis
 • Social Media Analytics
 • Mobile and Pervasive Computing
 • Information Security Management
 • Technology Entrepreneurship and Lean Startups
 • Mobile Business
 • Software Project Management

Enformatik Enstitüsü Yazılım Teknolojileri ve Yönetimi Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri

 • Software Architecture
 • Software Project Management
 • Software Design Patterns
 • Introduction To Software Testing
 • Software Quality Management
 • Software Verification
 • Object-Oriented Analysis and Design
 • Formal Verification-Theory and Practice
 • Business Process Management
 • Systems Engineering

Enformatik Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri

 • Information Systems In Organizational Design and Applied Systems Thinking
 • Information Technology Acceptance In Organisations
 • Contemporary Socio-Technical Perspectives In Information Systems
 • Digital Transformation: Management, Technology and Organization
 • Information Security Management
 • E-Transformation and Management
 • Innovation Management
 • Decision Support Systems
 • Regulatory and Legal Aspects Of Information Systems
 • Technology Entrepreneurship and Lean Startups
 • Mobile Business
 • Software Project Management

Enformatik Enstitüsü Bilişim ve İletişim Teknolojileri Uzmanlık Alanı Seçmeli Dersleri

 • Computer Networking Applications
 • Security Engineering
 • Human Computer Interaction
 • Introduction to Modeling & Simulation (M&S) Concept
 • Image Processing Algorithms
 • Applications of Audio Information Systems
 • Big Data
 • Cloud Computing: Technology and Business
 • Social Media Analytics
 • Mobile and Pervasive Computing
 • Software Architecture
 • Object-Oriented Analysis and Design
 • Information Security Management
 • Mobile Business

Başvuru Gereksinimleri

Enformatik Enstitüsü başvuru gereksinimleri

Başvuru için İletişim Bilgileri

Ayşe Nur Özdere Yüksel | A Blok, Z-16 | Tel: +90 (312) 210 3740 | eposta: aozdere@metu.edu.tr