Bilişim Sistemleri M.S./Ph.D (Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı tarafından sunulmaktadır)

Giriş

Tüm sektörlerde bilişim teknolojilerinin ve sistemlerinin yaygın kullanımı bu tür sistemleri geliştirecek ve kullanacak bir işgücü gereksinimi yaratmıştır. Sağlık bilişim sistemleri, yönetim bilişim sistemleri, coğrafi bilişim sistemleri ve komut-denetim-iletişim sistemleri, bu tür uygulamalardan yalnızca birkaçıdır.

Farklı yöntemler ile toplanan ve oluşturulan büyük miktardaki verinin, organizasyonlar için yararlı bilgi birikimine etkin dönüşümü gerekmektedir. Bir bilişim sistemi, karar vermeyi ve kontrolü desteklemek için, veriyi bilgiye ve bilgi birikimine dönüştüren bir dizi yöntem ve uygulamalardan meydana gelmektedir. Böyle sistemler ayrıca bilgiyi saklayıp, organizasyon içindeki veya dışındaki ilgili varlıklara dağıtabilir. Bilişim Sistemleri çalışma alanı, bu sistemlerin analizi ve tasarımı ile ilgilidir. Bu nedenle bilişim sistemleri, bilgi sisteminin teknoloji ve yönetim çalışmasını belirli bir alanda birleştiren disiplinlerarasi bir alandır.

Biliişim Sistemleri programı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bir lisansüstü programı olarak 1997’de kuruldu. 2000 yılında öğrenciler Bilişim Sistemleri Doktora Programı için ilk kez kabul edildiler. Bilişim Sistemleri Bölümü’nün ana amacı, toplumun koşullarını iyileştirmek için bilişim sistemlerinin kullanımını teşvik etmek, bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmaktır.

Program Hedefleri

Bilişim Sistemleri Bölümünün Ana Amacı:

- toplumun koşullarını iyileştirmek için bilişim sistemlerinin kullanımını teşvik etmek

- bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmaktır.

Bilişim Sistemleri Bölümü, bu amacı göz önünde bulundurarak bilim adamı yetiştirmek; endüstri, kamu ve özel sektörün disiplinlerarası mezun ihtiyaçlarını karşılamak için farklı disiplinlerden üniversite mezunlarına eğitim olanağı sağlar. Ayrıca ilgili bilimsel disiplinler arasında, disiplinler-arası araştırma ve teknoloji geliştirme çabalarını koordine eder.

Program Yapısı

Yüksek Lisans Ders Yükü -  Tezli YL Seçeneği

 • 3 Temel
 • IS 590 Lisansüstü Seminer
 • IS 599 YL Tez
 • 4 Seçmeli Ders

Yüksek Lisans Ders Yükü -  Tezsiz YL Seçeneği

 • 3 Temel
 • IS 590 Lisansüstü Seminer
 • IS 589 Dönem Projesi
 • 7 Seçmeli Ders

Doktora Ders Yükü

 • 3 Temel
 • IS 590 Lisansüstü Seminer
 • IS 699 Doktora Tezi
 • 4 Seçmeli Ders

Program Çıktıları

Lisansüstü öğrencilerimizin programı tamamladıklarında aşağıda verilen bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmaları hedeflenmektedir:

 • Bilişim sistemleri analiz, tasarım, gerçekleştirme ve işletme bilgisine sahiptir. Bunlarla ilgili prensipleri, metotları, araçları kullanır.
 • Bilişim ve bilgi teknolojileri alanının temel kavramlarını ve güncel teknikleri kapsayan genişlemesine bilgi sahibidir.
 • Bilişim ve bilgi teknolojileri konularında ileri uygulamaları yapacak düzeyde genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
 • Bilişim sistemleri alanında ve uygulamalarında yenilikçi fikir ve ürünleri yaratıcılıkla üretebilir; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 • Farklı nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini uygulama, bilimsel çalışmalar yürütebilme becerisi vardır.
 • Deneysel ve uygulamalı araştırma yapar.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili temel sorunları ve nedenlerini saptar, çözmek için yöntem geliştirir, elde edilen sonuçları hedefler doğrultusunda değerlendirir.  
 • Bilişim sistemleri ve teknolojileri alanında literatürü, güncel uygulamaları ve teknik gelişmeleri takip eder, eleştirel analizini yapar.
 • Çalışmalarını hem bağımsız hem de çok disiplinli takım ekip üyesi veya lideri olarak yürütür
 • Bilimsel etik değerlerini önemser ve çalışmalarında uygular.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek İngilizce ve Türkçe yazılı ve sözlü etkili biçimde aktarabilir

Başvuru Gereklilikleri

 • Başvuruzun değerlendirilmeye alınması için  ALES 75 (veya eşdeğeri), GPA 2.0, ODTÜ EPE 65 (veya eşdeğeri) sağlanması gereken minimum şartlardır.
 • İki referans mektubu gereklidir.
 • Adaylar görüşmelere ALES puanlarına ve Lisans Genel Not Ortalamalarına göre çağrılırlar. Son seçim ALES puanlarının, Lisans Genel Not Ortalamalarının ve adayın bölüme uygunluğunun bütüncül bir değerlendirmesine dayanır.
 • 1 sayfalık niyet mektubu ( İngilizce).

Kariyer Olanakları

Bilişim Sistemleri programı mezunları

 • Bilişim Sistemleri uzmanı ve danışmanı,  yönetim bilişim sistemi uzmanı, bilgi sistemleri ve sistem analisti, yazılım uzmanı, bilişim sistemleri proje yöneticisi olarak görev yaparlar.
 • bilişim alanında yenilikçi firmalar kurabilecek girişimcilerdir.
 • kurumların bilgi ve bilişim sistemleri araştırma birimlerinde tercih edilirler.
 • bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, savunma, sağlık, otomotiv, bankacılık sektörleri gibi bilişim teknolojileri uzmanlığı gerektiren özellikle disiplinler-arası kurumlar tarafından tercih edilirler.

Dersler

Bilimsel Hazırlık Dersleri

 • IS 503 Veritabanı Kavramları ve Uygulamaları / CENG 302
 • IS 504 Bilişim Sistemleri için Bilg. Ağ Oluşturma /  CENG 435 / EE 444 /CENG530
 • IS 507 Yazılım Mühendisliğine Giriş / CENG 350
 • IS 545 Nesne Yönelimli Programlama ve Veri Yapıları  / MIN 545/ OOP ( BIN 500 veya CENG 305) + (EE 441 veya CENG 301)
 • IS 500 İş Dünyasında Güncel Konular / BA 1101

Temel dersler

Kredili Temel Dersler

 • IS 501 Bilişim Sistemlerine Giriş
 • IS 502 Bilişim Sistemleri Projesi
 • IS 520 Bilişim Sistemlerinde Araştırma Yöntemleri

Kredisiz Temel Dersler

 • IS 589  Yüksek Lisans Projesi (Tezsiz YL öğrencileri tarafından alınmak üzere)
 • IS 590  Lisansüstü Seminer
 • IS 599  Yüksek Lisans Tezi (Tezli YL öğrencileri tarafından alınmak üzere)
 • IS 699  Doktora Tezi (Doktora öğrencileri tarafından alınmak üzere

Seçmeli Dersler

Ders Kataloğu

Başvuru için İletişim Bilgileri

Sibel Ergin | A Blok,Z-16 | Tel: +90(312)210 3740 | eposta: ssel@metu.edu.tr