Lisansüstü Ödülleri

Tez Ödülü

Son Başvuru Tarihi: 09 Ocak 2023

Amaç: Tez konularının ülkemizin gelişimine, kültür ve düşün dünyasına katkıda bulunmasını sağlamak ve ülkemizin temel bilimde araştırma gücünü ODTÜ olarak artırmak.

Bu ödül kapsamında;
Yayın ödülü kategorisi için 25 Eylül 2020 - 25 Eylül 2022 
Diğer kategoriler için 10 Eylül 2021 - 25 Eylül 2022
tarihleri arasında tamamlanmış Yüksek Lisans ve Doktora tezleri değerlendirmeye alınır.
Başvuru, tez sahibi/tez yöneticisi tarafından ilgili Enstitü'ye yapılır.
1. Enformatik Enstitüsü (EE) tez ödülleri her yıl İlkbahar döneminde verilir. Adaylık için başvurular doğrudan EE’ye yapılmalıdır.
2. Enformatik Enstitüsü tez ödülleri aşağıdaki kriterlerden bir ya da birden fazla kritere uygun  olan tezlere verilir.

 1. Bilimsel gelişmeye katkı,
 2. Teknolojik gelişmeye katkı,
 3. Topluma ve eğitime katkı,
 4. Çevre, sağlık, ekonomi ve sürdürülebilir gelişmeye katkı,
 5. Yayın/eser Ödülü.

3. Ödüle başvuracak tezlerin (Yayın Ödülü hariç) son bir yıl, Yayın Ödülü için başvuracak tezlerin son iki yıl içinde bitirilmiş olması gerekir. Hangi tarihler arasında tamamlanmış tezlerin aday gösterilebileceği her yıl EE tarafından ilan edilir.


4.  EE tez ödülleri için başvuru koşulları şunlardır:

 1. Yüksek Lisans ya da Doktora tezinin ODTÜ EE bünyesinde yer alan EABD’lerden birisinde tamamlanmış olması
      i. Tezin EE’ye teslim edilmiş ve onaylanmış olması gereklidir. Jüriye girmiş ama henüz EE’ye teslim edilmemiş tezlerden yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.
      ii. Öğrencinin diplomasını ya da çıkış belgesini almış olması şart değildir.
 2. Tezler sadece tez danışmanları ya da öğrenci tarafından aday gösterilebilir. Adaylık için öğrencinin ve tez danışmanlarının onayı gereklidir (Ankara dışında bulunan eş danışmaların e-posta ile vereceği onay yeterlidir).
 3. Tez danışmanının ODTÜ Akademik personeli olması mecburidir. Yardımcı tez danışmanı ODTÜ dışı bir kurum ya da kuruluştan olabilir.
 4. İlan edilen başvuru tarihi bittikten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez
 5. Başvuru için Madde 5’de belirtilen belgelerin sunulması gerekir. Eksik belgelerin tamamlanması için ek süre verilmez.
 6. Aday tezlerin daha önce EE tez ödülü almamış olması gereklidir.
 7. Tez ve tezden kaynaklanan yayınlar ile ilgili etik sorunların tespit edilmesi durumunda aday tez değerlendirmeye alınmaz. Ödül verildikten sonra etik sorunları olduğu ispatlanan tezlere verilen ödül geri alınır.
 8. Mezunun (tezi yapan öğrencinin) akademik konularla ilgili bir disiplin cezası almamış olması, akademik konular dışında ise uyarma ve kınama cezaları dışından bir ceza almamış olması gereklidir.


5. Başvuru için aşağıda belirtilen formların eksiksiz olarak doldurularak EE’ye ilan edilen tarihten önce başvurulması gereklidir:

 1. Form A: Tez ödülü başvuru formu
 2. Form B: Tez danışmanının tezi neden aday gösterdiğini açıklayan yazı
 3. Form C: Öğrencinin özgeçmişi
 4. Form D: Öğrenci tarafından hazırlanan en fazla 2000 sözcük olan İngilizce genişletilmiş özet. Genişletilmiş özet ekte belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır
 5. Tezin ciltli ve imzaları tam olan bir kopyası (değerlendirme süreci sonunda tez danışmanına/öğrenciye iade edilecektir
 6. Form E: Tezden kaynaklanan yayınlar

i. Makalelerin birinci sayfası (yayın adresi, yazar isimleri, yazarların kurumları ve özeti görünmelidir)
ii. Kongre/konferans tebliğlerin/özetlerin birinci sayfası (yayın adresi, yazar isimleri, yazarların kurumları ve özeti görünmelidir) ve tebliğ kitabının künyesi (kongre adı ve tarihi, basım tarihi ve editör ismi görünmelidir). Elektronik ortamda basılı özetler için ilgili web sayfasının adresi bulunmalıdır.
iii. Sergiler/fuar sunumları için organizasyonunu gösteren broşür/afiş ve katılım/davet belgesi
iv. Kitap ve kitapta bölümler için kitabın adı, künyesi, varsa editörünün ismini gösteren sayfaların bir kopyası, kitapta bölüm ise ilk sayfasının fotokopisi (bölüm başlığı ve yazarların isimleri görülecek şekilde)
v. Patentler için patent çıkmış ise patentin ilk sayfası (patentin ismi, yazarları ve kurumları, numarası ve hangi kurumdan olduğu görünmelidir), başvuru durumunda ise başvuruyu doğrulayan bir belge (bu belgede yazar isimleri ve kurumları,patent kuruluşunun adı yer almalıdır).
Ödül için sunulacak yayınların yayınlanmış olması ya da yayın için kabul edilmiş olması gerekir. Kabul edilmiş yayınlar için kabul edildiğini ispatlayacak belge sunulmalıdır. Hazırlanmakta olan, sunulmuş ve değerlendirme sürecinde olan yayınlar kabul edilmez.
vi. Öğrencinin (tez hariç) yayınlarında katkıda bulunan ODTÜ ya da başka bir üniversitede kayıtlı lisans ya da lisansüstü öğrencilerin, tez ve yardımcı tez danışmanı haricinde araştırmacıların adları olabilir. Başvurular sırasında diğer öğrencilerin ve araştırmacıların (tez ve yardımcı tez danışmanı hariç) adları işaretlenmeli ve yayındaki başlıca araştırmacı (eğer başlıca araştırmacı öğrenci ise tez danışmanı) tarafından bu kişilerin yayına katkı oranları yazılmalıdır. Ayrıca bu yayın kullanılarak daha önce başka bir öğrenci için tez ödülü başvurusu yapılıp yapılmadığı ve ödülün alınıp alınmadığı tez danışmanı tarafından beyan edilmelidir.