Genel Bilgi

1996’da ODTÜ’de kurulan Enformatik Enstitüsü, türünün, Türkiye’deki ilk örneklerinden biridir. Alanda öncülük eden durumumuz ve öğretme, araştırma ve hizmetteki alaşım üzerindeki vurgumuz, bizi bilişimde eşsiz liderler ve yenilikçiler olarak konumlandırmaktadır. Enformatik Enstitüsünün misyonu kapsamlı bir perspektiften yaratıcı ve yenilikçi disiplinler arası akademik araştırmayı teşvik etmek ve çok çeşitli vizyonlu, çok insan kaynakları yetiştirmektir. Disiplinler arası eğitim ve araştırma sağlamak için, bu alandaki yeni nesil araştırmacıları eğitmek için ve bu alanda lider olmak için, değişik disiplinlerden akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiriyoruz. Enformatik Enstitüsü bilişimde eşsiz bir ortak araştırma ve öğrenme ortamı sağlar. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz çok çeşitli deneyim ve ilgilere sahip farklı bir gruptur ve müfredatımız bilişimin tüm alanlarında çalışan araştırmacılar arasındaki etkileşimin ve değişimin önemini belirtmektedir. Enformatik Enstitüsü beş bölümde farklı uzmanlık alanları oluşturmaktadır. Her alan kendi akademik alanında öncü insiyatiflere sahiptir ve her biri üniversite içi ve dışındaki disiplinler arası işbirliklerine güçlü bir şekilde bağlıdır. Heyecanlı ve ileriye dönük öğretim ve araştırma programı ile ilgilendiğimize inanıyoruz ve endüstriyel sektörlerle yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde olan bağlantılarımızdan dolayı gurur duyuyoruz. Gelecek için amacımız, dünya çapındaki kurumlara gidecek daha çok öğrenciler eğitmek ve onların bilişim eğitimleri ile yaşam değiştiren-yaşam geliştiren farklılıkları beraberinde getirmektir. İlkemiz, yeni derslerin tasarımından uygulanmalarına ve verilmelerine, endüstri ile araştırma ve işbirliklerimize kadar, tüm aktivite düzeylerinde “yaratıcı yeniliktir”.