Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Aybar Can Acar, Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Bilişimi

Oda: B-206, Telefon: 7707, Email: acacar[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bilgi Entegrasyonu, Bilgi Kalitesi, Veri Madenciliği, Dağıtık Verilerde Güvenlik ve Gizlilik, Biyoinformatik

Cengiz Acartürk, Doç. Dr.

Bilişsel Bilimler

Oda: B-203, Telefon: 7704, Email: acarturk[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Göz takibi uygulamaları, Türkçe okumada göz hareketi kontrolü, çok kipli etkileşim tasarımı, Göz hareketi olay algılama algoritmaları

Ali Arifoğlu, Öğr. Gör. Dr.

Bilişim Sistemleri

Oda: A-207, Telefon: 3797, Email: sas[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bilgi Sistemleri, Bilgi Teknolojileri (IT) projelerinin yönetimi, Yazılım Geliştirme, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Kalite Güvencesi, Eğitim, BT yatırım maliyetlerinin belirlenmesi, BT Danışmanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi, E-Dönüşüm, e-Devlet

Yeşim Aydın Son, Doç. Dr.

Tıp Bilişimi

Oda: B-207, Telefon: 7708, Email: yesim[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Biyoinformatik; Hesaplamalı biyoloji, genomik ; GWAS, mikroarray veri analizi, genomik biyolojik belirteç araştırması, kişiselleştirilmiş tıp, tıp bilişimi, genomik, genomik ve risk duyarlılıkları, yeni nesil sıralama, nörogenetik, moleküler genetik

Nazife Baykal, Prof. Dr.

Bilişim Sistemleri

Oda: , Telefon: , Email: baykal[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Aysu Betin Can, Doç. Dr.

Bilişim Sistemleri

Oda: A-217, Telefon: 3746, Email: betincan[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Yazılım mühendisliği, güvenilir yazılım geliştirme, yazılım testleri, modüler doğrulama, eş zamanlılık, model kontrolü

Cem Bozşahin, Prof. Dr.

Bilişsel Bilimler

Oda: B-208, Telefon: 7758, Email: bozsahin[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Gramer

Murat Perit Çakır, Doktor Öğretim Üyesi

Bilişsel Bilimler

Oda: B-205, Telefon: 7706, Email: perit[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Bilgisayar Destekli İşbirliğiyle Öğrenme, Bilişsel Modelleme, Sosyal Etkileşimin ve Öğrenmenin Sinirbilimsel Temelleri

Rengül Çetin Atalay, Prof. Dr.

Tıp Bilişimi

Oda: B-217, Telefon: 7887, Email: rengul[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Protein sırası ve hücresel yol açıklamaları için hesaplama teknikleri, karaciğer kanseri hücresel stres mekanizmaları, karaciğer kanseri aday terapötik ajanlar olarak doğal veya sentetik sitotoksik bileşiklerin tanımlanması, moleküler karakterizasyon, kimyasal stres altında kanser hücresi mikroskopik görüntülerinin hesaplamalı analizi

Erhan Eren, Doç. Dr.

Bilişim Sistemleri

Oda: A-205, Telefon: 7757, Email: ereren[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Dijital dönüşüm, veri odaklı organizasyonlar, büyük veri, bulut bilişim, yönetim bilişim sistemleri

Banu Günel Kılıç, Doç. Dr.

Bilişim Sistemleri

Oda: B-220, Telefon: 7866, Email: bgunel[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Sinyal işleme temelli ses ve akustik uygulamaları (ses ayrıştırma, gürültü temizleme, kaynak konumlandırma), savunma ve güvenlik sistemleri, güvenli yazılım geliştirme ve gereksinim mühendisliği, sosyal ağ analizi ve uygulamaları

Hüseyin Hacıhabiboğlu, Doç. Dr.

Çokluortam Bilişimi

Oda: B-221, Telefon: 7889, Email: hhuseyin[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

akustik sinyal işleme, uzamsal ve 3B ses sistemleri, oda akustiği, sinyal işleme kuramı, müzik etkileşimi

Altan Koçyiğit, Doç. Dr.

Bilişim Sistemleri

Oda: A-204, Telefon: 3788, Email: kocyigit[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bilgisayar Ağları, Yazılım Mühendisliği, Büyük Veri, Bilgisayarla Öğrenme, Nesnelerin İnterneti

Ünal Erkan Mumcuoğlu, Prof. Dr.

Tıp Bilişimi

Oda: A-218, Telefon: 3753, Email: merkan[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

2D ve 3D Tıbbi ve Biyolojik Görüntü Analizi uygulamaları, Otomatik ve Yarı Otomatik Görüntü Bölümleme, Bilgisayar Destekli Tanı, Çok modlu Görüntü-Füzyon, Mitokondriyal algılama ve Elektron Mikroskopi görüntülerinde segmentasyon

Umut Özge, Doktor Öğretim Üyesi

Bilişsel Bilimler

Oda: B-208, Telefon: 7884, Email: umozge[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Biçimsel ve hesaplamalı doğal dil semantiği

Atilla Özgit, Dr.

Siber Güvenlik

Oda: A-210, Telefon: 5555, Email: ozgit[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Sibergüvenlik, Bilgisayar Ağları, Dağıtık Sistemler

Sevgi Özkan Yıldırım, Prof. Dr.

Bilişim Sistemleri

Oda: A-222, Telefon: 7711, Email: sevgiozk[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bilgi sistemleri değerlendirme, değerlendirme ve performans ölçümü, bilgi sistemleri etkinliği, e-öğrenme sistemleri değerlendirme, e-devlet sistemleri değerlendirme, dönüşüm devlet, elektronik kalite değerlendirme, elektronik etkinlik ölçütleri, İnternet ile ilgili bilgi iletişim teknolojileri (BİT), gelişmekte olan ülkelerde BİT

Tolga Esat Özkurt, Doç. Dr.

Tıp Bilişimi

Oda: B-219, Telefon: 7883, Email: ozkurt[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Sinir salınımları (EEG, LFP, MEG); Kognitif Sinirbilim; Biyomedikal sinyal işleme; İstatistiksel sinyal işleme; 1 / f işlemleri; Nöral ağlar; Örüntü tanıma; Konuşma İşleme

Elif Sürer, Doktor Öğretim Üyesi

Çokluortam Bilişimi

Oda: B-218, Telefon: 7888 / 6813, Email: elifs[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Ciddi Oyun, Prosedürel İçerik Geliştirme, Hareket Analizi, Makine Öğrenmesi, Bilgisayarla Görme

Tuğba Taşkaya Temizel, Doç. Dr.

Bilişim Sistemleri

Oda: A-211, Telefon: 7782, Email: ttemizel[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Veri madenciliği, metin incelemesi, bilgi çıkarma, grid hesaplama, bulut bilgi işlem, ikna edici teknolojiler, sosyal medya analitiği ve zamansal veri madenciliği

Alptekin Temizel, Prof. Dr.

Çokluortam Bilişimi

Oda: A-208, Telefon: 3754, Email: atemizel[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

video gözetleme, bilgisayarlı görü, makine öğrenmesi, GPU programlama

Ceyhan Temürcü, Dr.

Bilişsel Bilimler

Oda: A-221, Telefon: 7712, Email: temurcu[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Dinamik anlambilim, Bilişsel anlambilim, Biçimsel anlambilim, Edimbilim, Söylem analizi, Zaman-görünüş-kiplik ulamları, Dil felsefesi, Zihinsel temsil sorunları, Zihin felsefesi, Mantık-doğal dil ilişkisi

Cihangir Tezcan, Dr. Öğretim Üyesi

Siber Güvenlik

Oda: A-219, Telefon: 3789, Email: cihangir[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Siber güvenlik ve bilgi sistemleri, kriptografi, kriptanaliz, kablosuz iletişim güvenliği, blok zincir ve kripto para teknolojileri, paralel hesaplama, rasgelelik, sayı teorisi, cebirsel geometri

Özden Özcan Top, Dr. Öğretim Üyesi

Bilişim Sistemleri

Oda: A-224, Telefon: 7778, Email: ozdenoz[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Agile Yazılım Geliştirme, Tıbbi Cihaz Yazılımı Geliştirme Süreçleri, Safety Critical Systems Development, Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Süreçleri Geliştirme ve Yazılım Ölçümü

Nurcan Tunçbağ, Doç. Dr.

Tıp Bilişimi

Oda: B-204, Telefon: 7882, Email: ntuncbag[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

kanser sistem biyolojisi, yapısal biyoenformatik, protein etkileşimleri, bütünleyici biyoloji, çoklu omik veri entegrasyonu, hastaya özel ağ modelleme. proteinler arasındaki ve genomdaki etkileşim ve sinyal ağlarının çeşitli kanser tiplerinde nasıl değiştiği ve kişiye özgü tedavi stratejilerinin geliştirilmesi

Barbaros Yet, Dr. Öğretim Üyesi

Bilişsel Bilimler

Oda: B-224, Telefon: 3750, Email: byet[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bayes Ağları, Karar Destek, Modele Dayalı Yapay Öğrenme, Olasılıksal Programlama, Belirsizlik Altında Muhakeme

Deniz Zeyrek Bozşahin, Prof. Dr.

Bilişsel Bilimler

Oda: A-106, Telefon: 3741, Email: dezeyrek[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Korpus geliştirme, dilbilim açıklaması, Türk söylemi (söylem ilişkileri ve söylem ilişkisel aygıtlar), pragmatikler ve dil edinimi