Mustafa Parlar Vakfı Tez Ödülleri

Her sene lisanstüstü bir teze Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Vakfı ödülü verilir. Önceki sene olduğu gibi bu sene de;

  • Öncelik teknoloji üreten bir tez olmak üzere
  • 15 Eylül 2017 – 15 Eylül 2018 tarihleri arasında tamamlanan  bir tez ödül için başvurabilir.

Yazar (Öğrenci) veya tez danışmanı EE'ye (Enformatik Enstitüsü) tezin bir kopyası ve doldurulan onformu.doc formuyla en geç 12 Ekim  2018 tarihine kadar başvurmalıdır