URAP

Akademik Performans Araştırma Laboratuvarına Göre Üniversite Sıralaması (URAP)

Akademik Performans Araştırma Laboratuvarı, 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’nde kurulmuştur. URAP'ın temel amacı, dünya üniversiteleri için bilimsel yayınların kalitesine ve miktarına göre belirlenen akademik performansa dayalı bir sıralama sistemi geliştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, 2010 yılından bu yana 2000 yükseköğretim kurumunun Dünya Sıralamaları yayınlanmaktadır.

Yetiler

URAP sıralama yöntemleri URAP web sayfasında sunulmaktadır:

http://www.urapcenter.org/2016/methodology.php?q=1

Grup Üyeleri

URAP ekibi üyeleri, URAP Araştırma Laboratuvarı'nda gönüllü kamu hizmeti sağlamakta olan ODTÜ araştırmacılarıdır. Grup üyeleri URAP web sayfasında görülebilir:

(http://www.urapcenter.org/2016/team.php)

Yayınlar

Çakır, M. P., Acartürk, C., Alaşehir, O., & Çilingir, C. (2015). A comparative analysis of global and national university ranking systems. Scientometrics,103, 813-848, doi: 10.1007/s11192-015-1586-6.

Alaşehir, O., Çakır, M. P., Acartürk, C., Baykal, N., & Akbulut, U. (2014). URAP-TR: a national ranking for Turkish universities based on academic performance. Scientometrics, 101(1), 159–178. doi:10.1007/s11192-11014-11333-11194.

URAP hakkında makaleler ve URAP ekibi üyelerinden gelen tezler URAP web sayfasında görülebilir: http://www.urapcenter.org Üniversite Dışı İşbirlikleri URAP ekibi dünya çapında araştırmacılarla işbirliği yapmaktadır. URAP, araştırmacıları bir araya getirmek için iki yılda bir URAP sempozyumu düzenlemektedir.

Bağlantılar

http://www.urapcenter.org