Organizasyon

Müdür:

Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN

Müdür Yardımcısı:

Doç. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ

Müdür Yardımcısı:

Doç. Dr. Erhan EREN

Ana Bilim Dalı Başkanları:

Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı
Bilişim Sistemleri Prof. Dr. Yasemin YARDIMCI ÇETİN
Bilişsel Bilimler Prof. Dr. Cem BOZŞAHİN
Modelleme ve Simülasyon Doç. Dr. Alptekin TEMİZEL
Sağlık Bilişimi Doç. Dr. Yeşim AYDIN SON
Work Based Learning Studies Prof. Dr. Erkan MUMCUOĞLU
Siber Güvenlik Doktor Öğretim Üyesi Cengiz ACARTÜRK

Enstitü Kurulu

 • Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN
 • Doç. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ
 • Doç. Dr. Erhan EREN
 • Prof. Dr. Yasemin YARDIMCI ÇETİN
 • Doç. Dr. Alptekin TEMİZEL
 • Doç. Dr. Yeşim AYDIN SON 
 • Prof. Dr. Erkan MUMCUOĞLU
 • Prof. Dr. Cem BOZŞAHİN
 • Doktor Öğretim Üyesi Cengiz ACARTÜRK

Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN
 • Doç. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ
 • Doç. Dr. Erhan EREN
 • Prof. Dr. Erkan MUMCUOĞLU
 • Doktor Öğretim Üyesi Murat Perit ÇAKIR
 • Doktor Öğretim Üyesi Elif SÜRER