Organizasyon

Müdür:

Prof. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ

Müdür Yardımcısı:

Prof. Dr. Erhan EREN

Müdür Yardımcısı:

Doç. Dr. Murat Perit ÇAKIR

Ana Bilim Dalı Başkanları:

Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı
Bilişim Sistemleri Prof. Dr. Altan KOÇYİĞİT
Bilişsel Bilimler Dr. Ceyhan TEMÜRCÜ
Modelleme ve Simülasyon Doç. Dr. Elif SÜRER
Sağlık Bilişimi Doç. Dr. Yeşim AYDIN SON
Siber Güvenlik Doç. Dr. Cihangir TEZCAN
Veri Bilişimi Prof. Dr. Erhan EREN

 

Enstitü Kurulu

 • Prof. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ
 • Prof. Dr. Erhan EREN
 • Doç. Dr. Murat Perit ÇAKIR
 • Prof. Dr. Altan KOÇYİĞİT
 • Doç. Dr. Elif SÜRER
 • Doç. Dr. Yeşim AYDIN SON 
 • Dr. Ceyhan TEMÜRCÜ
 • Doç. Dr. Cihangir TEZCAN

Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ
 • Prof. Dr. Erhan EREN
 • Doç. Dr. Murat Perit ÇAKIR
 • Doç. Dr. Elif SÜRER
 • Doktor Öğretim Üyesi Aybar Can ACAR
 • Doç. Dr. Cihangir TEZCAN