Organizasyon

Müdür:

Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN

Müdür Yardımcısı:

Prof. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ

Müdür Yardımcısı:

Doç. Dr. Erhan EREN

Ana Bilim Dalı Başkanları:

Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı
Bilişim Sistemleri Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN YILDIRIM
Bilişsel Bilimler Dr. Ceyhan TEMÜRCÜ
Modelleme ve Simülasyon Doç. Dr. Elif SÜRER
Sağlık Bilişimi Doç. Dr. Yeşim AYDIN SON
Siber Güvenlik Doç. Dr. Cihangir TEZCAN
Veri Bilişimi Doç. Dr. Erhan EREN

 

Enstitü Kurulu

 • Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN
 • Prof. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ
 • Doç. Dr. Erhan EREN
 • Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN YILDIRIM
 • Doç. Dr. Elif SÜRER
 • Doç. Dr. Yeşim AYDIN SON 
 • Dr. Ceyhan TEMÜRCÜ
 • Doç. Dr. Cihangir TEZCAN

Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Deniz ZEYREK BOZŞAHİN
 • Prof. Dr. Banu GÜNEL KILIÇ
 • Doç. Dr. Erhan EREN
 • Doç. Dr. Elif SÜRER
 • Doktor Öğretim Üyesi Aybar Can ACAR
 • Doktor Öğretim Üyesi Murat Perit ÇAKIR