Araştırma Görevlileri

Mehmet Ali Akyol

Bilişim Sistemleri

Oda: B-106, Telefon: 7723, Email: aliakyol[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Buket Aran

Bilişim Sistemleri

Oda: B-111, Telefon: 7862, Email: aran_buk[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Alaz Aydın

Bilişsel Bilimler

Oda: B-120, Telefon: 7870, Email: alaz[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Görsel Biliş ve Algı

Hacer Bilü

Bilişim Sistemleri

Oda: B-110, Telefon: 3747, Email: hbilu[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Araştırma Tasarımı, Insan Bilgisayar Etkileşimi, Karma Gerceklik, Oyun Tasarımı, Ciddi Oyunlar, Eğitsel Teknoloji

http://users.metu.edu.tr/e166691/

Ece Çağlayan

Tıp Bilişimi

Oda: B-118, Telefon: 7879, Email: cece[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Ses/Görüntü Analizi, Makine/Derin Öğrenme, Sinirbilim, Bağlanımcılık

https://tr.linkedin.com/in/ececglyn

Latif Çandır

Bilişim Sistemleri

Oda: B-108, Telefon: 7881, Email: lcandir[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Makine Öğrenmesi, Büyük Veri, Veri Madenciliği, Veri Analizi, Bulut Bilişim

Selin Çoban

Bilişim Sistemleri

Oda: B-107, Telefon: 7724, Email: cselin[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Veri Bilimi, Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi

Habibe Cansu Demirel

Tıp Bilişimi

Oda: B-122, Telefon: 7725, Email: cansud[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Mustafa Erolcan Er

Bilişsel Bilimler

Oda: B-121, Telefon: 7871, Email: erolcan.er[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Hesaplamalı Dilbilim, Dil Teknolojisi

Ege Erdem

Çokluortam Bilişimi

Oda: B-110, Telefon: 3747, Email: egee[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Uzamsal ve 3B ses sistemleri, akustik sinyal işleme, oda akustiği

https://tr.linkedin.com/in/ege-erdem-8648a0a3

Mert Onuralp Gökalp

Bilişim Sistemleri

Oda: B-108, Telefon: 7881, Email: gmert[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Ece Işık Polat

Bilişim Sistemleri

Oda: B-105, Telefon: 7772, Email: eceisik[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi, Veri Analizi, Büyük Veri

Tunç Güven Kaya

Bilişsel Bilimler

Oda: B-120, Telefon: 7870, Email: ktunc[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Felsefe, Oluşumcu Zihin Teorileri, Evrimsel Epistemoloji, Fenomenolojist Zihin Teorileri, Bilişsel Bilimler, Problem Çözüm Süreçleri, Disleksi, Bilinçdışının Epistemolojisi, Dilin Ortaya Çıkışı ve Evrimi, Sosyoloji, Ivan Illich'te Otonomi Kavramı, Akademi/Bilim Dünyası Sosyolojisi, Yapay Görü, Yüz Bulma, Düzeltme ve Tanıma, Yüzsel Demografik Bilgiler, Obje Takibi, Obje Sınıflandırma

Kerem Kayabay

Bilişim Sistemleri

Oda: B-105, Telefon: 7772, Email: kayabay[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Büyük Veri, Bulut Bilişim, Girişimcilik

https://www.linkedin.com/in/keremkayabay

Özgün Ozan Kılıç

Bilişim Sistemleri

Oda: B-105, Telefon: 7772, Email: ozank[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Sosyal bilgi işleme, veri madenciliği, doğal dil işleme

https://www.linkedin.com/in/ozgunozankilic

Murat Koçak

Tıp Bilişimi

Oda: B-118, Telefon: 7879, Email: mkocak[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Esra Nalbat

Tıp Bilişimi

Oda: B-122, Telefon: 7725, Email: esra[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Biyoenformatik, Sistem Biyolojisi, Kanser Biyolojisi, İlaç Keşfi, İlaç Yeniden Konumlandırma

https://www.linkedin.com/in/esra-nalbat-67b0ba57/

Cihan Öngün

Bilişim Sistemleri

Oda: A-Z-09, Telefon: 7876, Email: congun[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

video ve görüntü işleme, bilgisayarlı görü, yapay zeka uygulamaları, makine öğrenmesi, paralele programlama, GPU programlama ve CUDA

Fırat Öter

Bilişsel Bilimler

Oda: B-120, Telefon: 7870, Email: foter[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

 sözdizim-anlambilim arayüzü, bilgi yapıları, soyutlama, dil felsefesi, bilişsel bilim felsefesi

Okan Bilge Özdemir

Bilişim Sistemleri

Oda: B-111, Telefon: 7862, Email: oozdemir[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Serkan Özdemir

Bilişim Sistemleri

Oda: B-107, Telefon: 7724, Email: serkano[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0

https://www.linkedin.com/in/serkan-%C3%B6zdemir-30938b13a/

Ali Can Sağ

Siber Güvenlik

Oda: B-104, Telefon: 7721, Email: salican[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Siber Güvenlik

Giray Songül

Bilişsel Bilimler

Oda: B-121, Telefon: 7871, Email: giray.songul[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Derin Öğrenme, Bilişsel Bilimler Felsefesi, Doğal Dil İşleme, Anlambilimsel Arama

Ali Kaan Sungur

Çokluortam Bilişimi

Oda: B-110, Telefon: 3747, Email: kaan.sungur[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Hiyerarşik Zamansal Bellek, Kortikal Öğrenme Algoritması, Çevrimiçi Gözetimsiz ve Biyolojik Makine Zekası, Otonom Oyuncu Olmayan Karakterler

Umut Şener

Bilişim Sistemleri

Oda: B-107, Telefon: 7724, Email: sumut[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bulut Bilişim, Yaygın Bilişim, İş Süreçleri Yönetimi, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Yöneylem Araştırması

Melih Şırlancı

Siber Güvenlik

Oda: B-104, Telefon: 7721, Email: melihs[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Zararlı Yazılımlar

Ayşegül Tombuloğlu

Tıp Bilişimi

Oda: B-111, Telefon: 7862, Email: aysegul.tombuloglu[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Aybuke Kübra Topçu

Bilişim Sistemleri

Oda: B-106, Telefon: 7723, Email: aybuket[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bulut Bilişim, IoT

Kerem Alp Usal

Bilişsel Bilimler

Oda: B-121, Telefon: 7871, Email: keremu[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Zaman Algısı, Ortak Hareket, Görsel Biliş, İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Serap Yağmur

Bilişim Sistemleri

Oda: B-104, Telefon: 7721, Email: yagmur[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Kullanılabilirlik, Göz-İzleme, Dinleme Çabası, Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Öğrenme, Dağıtılmış Bilişsellik, Mobile Öğrenme, E-Öğrenme, Uzaktan Eğitim

Yücelen Bahadır Yandık

Bilişim Sistemleri

Oda: B-108, Telefon: 7881, Email: yucelen[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

IoT, Akıllı Çevre

https://www.linkedin.com/in/y%C3%BCcelen-bahad%C4%B1r-yand%C4%B1k-31136783/

Bengi Ruken Yavuz

Tıp Bilişimi

Oda: B-122, Telefon: 7725, Email: bengiy[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Biyoenformatik, Veri Madenciliği

Mine Yoldaş

Oda: B-118, Telefon: 7879, Email: myoldas[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları: