Araştırma Görevlileri

Ahmet Faruk Acar

Bilişim Sistemleri

Oda: B-108, Telefon: 7881, Email: afacar[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Diyalog Sistemleri, Sağlık, Tıp Bilişimi


Mehmet Ali Akyol

Bilişim Sistemleri

Oda: B-106, Telefon: 7723, Email: aliakyol[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Said Altınışık

Bilişim Sistemleri

Oda: B-120, Telefon: 7870, Email: asaid[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

BT- İş Stratejik Uyuşumu, Sosyal Ticaret


Buket Aran

Bilişim Sistemleri

Oda: B-110, Telefon: 3747, Email: aran_buk[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Alaz Aydın

Bilişsel Bilimler

Oda: B-105, Telefon: 7722, Email: alaz[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Görsel Biliş ve Algı


Hacer Bilü

Bilişim Sistemleri

Oda: B-105, Telefon: 7722, Email: hbilu[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Oyun Tasarımı, Ciddi Oyun, Eğitsel Teknoloji, Kullanılabilirlik, Kullanıcı Deneyimi, Insan Bilgisayar Etkileşimi, Araştırma Tasarımı

http://users.metu.edu.tr/e166691/


Ali Can

Siber Güvenlik

Oda: B-111, Telefon: 7862, Email: salican[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Siber Güvenlik


Ece Çağlayan

Tıp Bilişimi

Oda: B-118, Telefon: 7879, Email: cece[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Ses/Görüntü Analizi, Makine/Derin Öğrenme

https://tr.linkedin.com/in/ececglyn


Umut Çınar

Bilişim Sistemleri

Oda: B-107, Telefon: 7724, Email: ucinar[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Habibe Cansu Demirel

Tıp Bilişimi

Oda: B-106, Telefon: 7723, Email: cansud[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Mert Onuralp Gökalp

Bilişim Sistemleri

Oda: B-108, Telefon: 7881, Email: gmert[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Gökhan Gönül

Oda: B-104, Telefon: 7721, Email: gokhan.gonul[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Abdullah Gümüşoğlu

Bilişim Sistemleri

Oda: B-110, Telefon: 3747, Email: gumusogl[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, İç Mekan Konumlandırma

https://www.linkedin.com/in/abdullahgumusoglu/


Ece Işık Polat

Bilişim Sistemleri

Oda: B-119, Telefon: 7869, Email: eceisik[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi, Veri Analizi, Büyük Veri


Tunç Güven Kaya

Bilişsel Bilimler

Oda: B-105, Telefon: 7722, Email: ktunc[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Felsefe, Oluşumcu Zihin Teorileri, Evrimsel Epistemoloji, Fenomenolojist Zihin Teorileri, Bilişsel Bilimler, Problem Çözüm Süreçleri, Disleksi, Bilinçdışının Epistemolojisi, Dilin Ortaya Çıkışı ve Evrimi, Sosyoloji, Ivan Illich'te Otonomi Kavramı, Akademi/Bilim Dünyası Sosyolojisi, Yapay Görü, Yüz Bulma, Düzeltme ve Tanıma, Yüzsel Demografik Bilgiler, Obje Takibi, Obje Sınıflandırma


Kerem Kayabay

Bilişim Sistemleri

Oda: B-109, Telefon: 7880, Email: kayabay[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Büyük Veri, Bulut Bilişim, Girişimcilik

https://www.linkedin.com/in/keremkayabay


Özgün Ozan Kılıç

Bilişim Sistemleri

Oda: B-122, Telefon: 7725, Email: ozank[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Doğal dil işleme, makine öğrenmesi, sosyal ağ analizi, sosyal bilgi işleme, veri madenciliği


Murat Koçak

Tıp Bilişimi

Oda: B-120, Telefon: 7870, Email: mkocak[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Şeyma Küçüközer Çavdar

Bilişim Sistemleri

Oda: B-117, Telefon: 7716, Email: kseyma[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

veri madenciligi, makine ogrenmesi, ikna edici sistemler, davranis degisikligi destek sistemleri, mobil saglik, insan-bilgisayar etkilesimi, e-ogrenme


Murathan Kurfalı

Oda: A-Z-27, Telefon: 7717, Email: kurfali[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Söylem Çalışmaları, Bilgisayarlı (Berimsel) Söylem analizi, Bilgisayarlı (Berimsel) Dilbilim


Oral Okan

Siber Güvenlik

Oda: B-111, Telefon: 7862, Email: oralokan[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Ağ Güvenliği, Sibergüvenlik, Kriptografi


Fatih Ömrüuzun

Bilişim Sistemleri

Oda: B-222, Telefon: 7867, Email: omruuzun[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Cihan Öngün

Bilişim Sistemleri

Oda: A-Z-09, Telefon: 7876, Email: congun[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

video ve görüntü işleme, bilgisayarlı görü, yapay zeka uygulamaları, makine öğrenmesi, paralele programlama, GPU programlama ve CUDA


Fırat Öter

Bilişsel Bilimler

Oda: B-120, Telefon: 7870, Email: foter[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

 sözdizim-anlambilim arayüzü, bilgi yapıları, soyutlama, dil felsefesi, bilişsel bilim felsefesi


Okan Bilge Özdemir

Bilişim Sistemleri

Oda: B-109, Telefon: 7880, Email: oozdemir[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Didem Nur Özışık Başkurt

Bilişim Sistemleri

Oda: B-117, Telefon: 7716, Email: bdidem[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Murat Salmanoğlu

Bilişim Sistemleri

Oda: B-122, Telefon: 7725, Email: musalman[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

http://www.muratsalman.com/


Umut Şener

Bilişim Sistemleri

Oda: B-107, Telefon: 7724, Email: sumut[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bulut Bilişim, Yaygın Bilişim, İş Süreçleri Yönetimi, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Yöneylem Araştırması


Ali Kaan Sungur

Çokluortam Bilişimi

Oda: B-119, Telefon: 7869, Email: kaan.sungur[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Hiyerarşik Zamansal Bellek, Kortikal Öğrenme Algoritması, Çevrimiçi Gözetimsiz ve Biyolojik Makine Zekası, Otonom Oyuncu Olmayan Karakterler


Damla Tıltak

Bilişim Sistemleri

Oda: B-118, Telefon: 7879, Email: damlatiltak[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Ayşegül Tombuloğlu

Tıp Bilişimi

Oda: B-111, Telefon: 7862, Email: aysegul.tombuloglu[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:


Aybuke Kübra Topçu

Bilişim Sistemleri

Oda: B-119, Telefon: 7869, Email: aybuket[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Bulut Bilişim, IoT


Serap Yağmur

Bilişim Sistemleri

Oda: B-104, Telefon: 7721, Email: yagmur[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Kullanılabilirlik, Göz-İzleme, Dinleme Çabası, Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Öğrenme, Dağıtılmış Bilişsellik, Mobile Öğrenme, E-Öğrenme, Uzaktan Eğitim


Yücelen Bahadır Yandık

Bilişim Sistemleri

Oda: B-108, Telefon: 7881, Email: yucelen[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

IoT, Akıllı Çevre

https://www.linkedin.com/in/y%C3%BCcelen-bahad%C4%B1r-yand%C4%B1k-31136783/


Bengi Ruken Yavuz

Tıp Bilişimi

Oda: B-122, Telefon: 7725, Email: bengiy[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Biyoenformatik, Veri Madenciliği


Gökçen Yılmaz

Bilişim Sistemleri

Oda: B-106, Telefon: 7723, Email: ygokcen[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları:

Yapı Bilgi Modellemesi, Yazılım Yetenek Oglunluk Modelleri, Yazılım Süreç İyileştirme, Yazılım Büyüklük Ölçümü

https://www.linkedin.com/in/gokceny


Mine Yoldaş

Oda: B-118, Telefon: 7879, Email: myoldas[at]metu.edu.tr

Araştırma Alanları: