Lisansüstü Ödülleri

Tez Ödülü

Amaç: Tez konularının ülkemizin gelişimine, kültür ve düşün dünyasına katkıda bulunmasını sağlamak ve ülkemizin temel bilimde araştırma gücünü ODTÜ olarak artırmak (Ek 4 Başvuru Formu).

Bu ödül, takvim yılı sonuna kadar (bir önceki yıl Kasım ayı başından içinde bulunulan yılın Ekim sonuna kadar) tez savunmasında başarılı bulunmuş Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden, yapılan çalışma ile

a) Ülkenin ekonomik, sosyal ve mekansal gelişmesine katkı sağlayan (3 teze)
b) İnsan sağlığı, güvenliği ve refahına katkı sağlayacak yeni bir ürünü ya da metodu deneysel ya da kuramsal olarak geliştiren (4 teze)
c) Kültür ve düşün dünyasına katkı sağlayan (3 teze) 
d) Kuramı uygulama ile bütünleştiren (2 teze) 
e) Temel bilimde yurt dışı yayın potansiyeli olan (4 teze)

Toplam 16 teze (8 Yüksek Lisans, 8 Doktora) belirlenen jüri kararları doğrultusunda, Enstitü Başkanları Kurulu tarafından son değerlendirilme yapılarak verilir. (a) – (e) kategorileri, her kategori için belirtilmiş olan tez sayıları ve Yüksek Lisans, Doktora tez sayıları öneri niteliğindedir.

Yüksek Lisans/Doktora sırasında, Yüksek Lisans/Doktora tezinden yurt dışı dergilerde yayımlanan makale* veya patent veya yurt dışı kongrelerde sunulan ve kongre kitapçığında basılan tebliğler veya yurt içi hakemli dergilerde yayımlanan makale veya yurt içi kongrelerde sunulan ve kongre kitapçığında basılan tebliğler, tezlere tercihte öncelik kazandırabilir.

Yayın Ödülü

Amaç: Tez çalışma konularının bilim dünyasında duyulmasını ve kullanılmasını sağlamak (Ek 4 Başvuru Formu).

Yüksek Lisans/Doktora sırasında, Yüksek Lisans/Doktora tezinden yabancı dergide* bir makale yayımlayan lisansüstü öğrencilerine (kabul edilmesi yeterli) bir yurt dışı kongreye bildiri/poster sunmak üzere katılmak için destek** verilir.

* ”Annual Performance Assessment Scheme and Minimum University requirements for an Academic Position” başlıklı (ÜYK 29.02.2000 tarih ve 2000/5-10 sayılı karar eki) faaliyetler listesinde yer alan 1.1.1.0.1 ve 1.1.1.0.2 kodları ile tanımlanan “full paper published in a peer reviewed journal covered by SCI, SSCI, AHCI core list” türü uluslararası yayınlar için
** Lisansüstü eğitimleri sırasında, ODTÜ-ÖYP, ODTÜ-BAP, ODTÜ-YUUP, DPT’den yurt dışı seyahat için destek alanlar bu ödül için başvuramazlar. Destek miktarı 5 Ekim 2004 tarih ve 2004/38 Nolu ÜYK Kararları doğrultusundadır.

NOT: Ödüllerin niteliği her yıl Enstitü Başkanları Kurulu tarafından belirlenir.

İlgili Formlar

Tez Ödülü

Yayın Ödülü