Önemli Tarihler & Başvuruya Açılacak Programlar

2022-2023 Bahar dönemi lisansüstü başvuruları 21 Kasım 2022 - 06 Ocak 2023 tarihleri arasında OİBS(Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.

 

ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi öğrenci başvurusu kabul eden programlar

 

 

· Tıp Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

· Tıp Bilişimi Doktora Programı

 

· Biyoenformatik Tezli Yüksek Lisans Programı