Önemli Tarihler & Başvuruya Açılacak Programlar

2022-2023 Güz dönemi lisansüstü başvuruları 25 Nisan 2022 - 24 Haziran 2022 tarihleri arasında OİBS(Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.

 

ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi öğrenci başvurusu kabul eden programlar

 

 

· Veri Bilişimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

· Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

 

· Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

· Bilişim Sistemleri Doktora Programı

 

· Bilişim Sistemleri Lisans Sonrası Doktora Programı

 

· Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

· Çoklu Ortam Bilişimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

· Çoklu Ortam Bilişimi Doktora Programı

 

· Tıp Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

· Tıp Bilişimi Doktora Programı

 

· Biyoenformatik Tezli Yüksek Lisans Programı

 

· Bilişsel Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

· Bilişsel Bilimler Doktora Programı