Önemli Tarihler & Başvuruya Açılacak Programlar

2019-2020 Sonbahar dönemi lisansüstü başvuruları 29 Nisan – 19 Haziran 2019  veya 2 Ağustos-16 Ağustos tarihleri arasında OİBS(Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.

ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı sonbahar dönemi öğrenci başvurusu kabul eden programlar

BİLİŞİM SİSTEMLERİ EABD BAŞKANLIĞI 

• Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

• Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

• Bilişim Sistemleri Doktora Programı

• Bilişim Sistemleri Lisans Sonrası Doktora Programı

Yazılım Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

SİBER GÜVENLİK  EABD BAŞKANLIĞI

• Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

SAĞLIK BİLİŞİMİ EABD BAŞKANLIĞI

Tıp Bilişimi Tezli Yüksek Lisans Programı

• Tıp Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

• Tıp Bilişimi Doktora Programı

Biyoenformatik Tezli Yüksek Lisans Programı

BİLİŞSEL BİLİMLER EABD BAŞKANLIĞI

• Bilişsel Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

• Bilişsel Bilimler Doktora Programı

MODELLEME VE SİMÜLASYON  EABD BAŞKANLIĞI

  • Çoklu Ortam Bilişimi Tezli Yüksek Lisans Program
  • Çoklu Ortam Bilişimi Doktora Programı