Önemli Tarihler & Başvuruya Açılacak Programlar

2017-2018 Bahar dönemi lisansüstü başvuruları 01-29 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılmaktadır

Detaylı bilgi icin ODTÜ Akademik Takvime bakınız.

ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi Öğrenci Başvurusu Kabul Eden Programlar

BİLİŞİM SİSTEMLERİ EABD BAŞKANLIĞI

  • Yazılım Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

SİBER GÜVENLİK EABD BAŞKANLIĞI

  • Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

SAĞLIK BİLİŞİMİ EABD BAŞKANLIĞI

  • Tıp Bilişimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Tıp Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Tıp Bilişimi Doktora Programı
  • Biyoenformatik Tezli Yüksek Lisans Programı

BİLİŞSEL BİLİMLER EABD BAŞKANLIĞI

  • Bilişsel Bilimler Doktora Programı
  • Bilişsel Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı