Önemli Tarihler & Başvuruya Açılacak Programlar

2023-2024 Bahar dönemi lisansüstü başvuruları 27 Kasım -29 Aralık 2023 tarihleri arasında OİBS(Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.

ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ 

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi öğrenci başvurusu kabul eden programlar

  • Tıp Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
  • Tıp Bilişimi Doktora Programı
  • Biyoenformatik Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Çokluortam Bilişimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Çokluortam Bilişimi Doktora Programı