Önemli Tarihler & Başvuruya Açılacak Programlar

2020-2021 Bahar dönemi lisansüstü başvuruları 21 Aralık 2020-29 Ocak 2021 tarihleri arasında OİBS(Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.

 

ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi öğrenci başvurusu kabul eden programlar

 

BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI

Yazılım Yönetimi Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim) 

MODELLEME VE SİMÜLASYON ANABİLİM DALI

Çoklu Ortam Bilişimi Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı

Çoklu Ortam Bilişimi Bölümü Doktora Programı

 

**Çoklu Ortam Bilişimi başvuruları için başvuracak adayların aşağıdaki alanlarda çalışma yapması beklenmektedir:

· Oyun Araştırmaları

· Sanal/Karma/Artırılmış Gerçeklik

· Pekiştirmeli Öğrenme