Önemli Tarihler & Başvuruya Açılacak Programlar

2019-2020 Bahar dönemi lisansüstü başvuruları 25 Kasım – 13 Aralık 2019 tarihleri arasında OİBS(Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı 8 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktır.

2020-2021 Güz dönemi lisansüstü başvuruları 27 Nisan – 1 Haziran 2020 tarihleri arasında OİBS(Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.

ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemi öğrenci başvurusu kabul eden programlar

 

 BİLİŞİM SİSTEMLERİ EABD BAŞKANLIĞI

        Yazılım Yönetimi İkinci Öğretim Tezsis Yüksek Lisans Programı

MODELLEME VE SİMÜLASYON EABD BAŞKANLIĞI

        Çoklu Ortam Bilişimi Tezli Yüksek Lisans Programı

        Çoklu Ortam Bilişimi Doktora Programı

SAĞLIK BİLİŞİMİ EABD BAŞKANLIĞI

        Tıp Bilişimi Doktora Programı