All Announcements

Tez Savunması Vatan Emen
Yeni Mezunlarımıza Başarılar Dileriz
ODTÜ Enformatik Enstitüsü 100/2000 Doktora Bursları
Tez Savunması Ali Kaan Sungur
Tez Savunması Ehsan Zabardast
Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları
Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans ve Doktora Programı Kabul Sonuçları
Sağlık Bilişimi EABD Mülakat Sonuçları
Yazılım Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kabul Sonuçları
Siber Güvenlik EABD Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kabul Sonuçları
Bilişim Sistemleri Mülakat Bilgisi
Siber Güvenlik EABD Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Başvuruları
Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Bilgileri
Çoklu Ortam Bilişimi (Oyun Teknolojileri) YL Programı Mülakat Sonuçları
Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı Mülakat Bilgileri
Sağlık Bilişimi EABD Mülakat Bilgileri
ÇOKLU ORTAM BİLİŞİMİ (OYUN TEKNOLOJİLERİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜLAKAT BİLGİLERİ
BİLİŞSEL BİLİMLER EABD (COGS) MÜLAKAT BİLGİLERİ VE İSİM LİSTELERİ AÇIKLANMIŞTIR
Görevlendirme ve Pasaport İşlemleri
Bilişim Sistemleri Mülakat Tarihi Bilgisi
Tez Savunması Mahdieh Farzin Asanjan
Bilişsel Bilimler EABD Mülakat Tarihi Bilgileri
Çoklu Ortam Bilişimi YL Programı Mülakat Tarihi Bilgileri
Tez Savunması Özgen Demirkaplan
Tez Savunması Umut Demirel
Tez Savunması Erdem Can Irmak
Tez Savunması Tacettin Sercan Pekin
Tez Savunması Fatih Özkan
Tez Savunması Özge Gürbüz
2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi Final Sınavları
Tez Savunması Sultan Nilay Can
Tez Savunması Gökhan Yılmaz
Tez Savunması Deniz Katırcıoğlu
Derin Öğrenmeye Giriş Sinan Kalkan
Sibergüvenlik Mülakatları