All Announcements

Siber Güvenlik EABD Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Başvuruları
100/2000 Doktora Bursu Başvuruları
2017-2018/2.Dönem Ders Programı ve Section Bilgileri
Siber Guvenlik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı
Tez Savunması Deniz Akdur
Tez Savunması Bengül Bayraktaroğlu
Tez Savunması Fatih Kurt
Tez Savunması Fatih Ünver
Siber Güvenlik EABD Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kabul Sonuçları
Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları
Sağlık Bilişimi EABD Mülakat Sonuçları
Bilişsel Bilimler EABD Mülakat Sonuçları
Tez Savunması Utku Kaya
YAZILIM YÖNETİMİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KABUL SONUÇLARI
Tez Savunması Arif Yılmaz
GATEWay'18
Tez Savunması Savaş Çetin
Siber Güvenlik EABD Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Tarihi Duyurusu
Bilişsel Bilimler EABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Mülakat Bilgileri
Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alım Sonucu
Tez Savunması Nevzat Göksan Güner
Sağlık Bilişimi EABD Tıp Bilişimi Doktora ve Yüksek Lisans Programları Mülakat Bilgileri
Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı Mülakat Bilgileri
Sanal Etmenler ve Robotlarla Etkileşimlerde İnsan Davranışı Analizi- Dr. Oya Çeliktutan
Sahte Renkler Kullanarak Görsel Gizliliğin Korunması -Yrd. Doç. Dr. Serdar Çiftçi
Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Sınav Sonucu
Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
Sosyal Sinyal İşleme Yaklaşımları- Dr. Çiğdem Beyan
2017-2018 Güz Dönemi Final Sınavları Hakkında
SAĞLIK BİLİŞİMİ EABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI
KanSİL ve Çinden Görünen Osmanlı Sergisi Açılışı
Sağlık Bilişimi EABD Başkanlığı Kasım 2017 Doktora Yeterlik Sınavı Duyurusu
Bilişsel Bilimler EABD Başkanlığı Kasım 2017 Doktora Yeterlik Sınavı Duyurusu
Derin Öğrenme Temelleri Atölyesi – 21 Ekim 2017
2017-2018/1.DÖNEM DERS PROGRAMI ve SECTION BİLGİLERİ
IS100
"100/2000 YÖK DOKTORA BURSU" YURT BAŞVURU DUYURUSU
SAĞLIK BİLİŞİMİ EABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI SINAVI HK.
SAĞLIK BİLİŞİMİ EABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI HK.
Tez Savunması Hacer Güner
Tez Savunması Ahmet Üstün
Tez Savunması Tuğçe Nur Bozkurt
Tez Savunması GİZEM GÖKTEPE
Tez Savunması Zuhal Ormanoğlu
Tez Savunması Mustafa Akkuşçu
Tez Savunması Ece Çağlayan
Tez Savunması Esragül Katırcıoğlu
SAĞLIK BİLİŞİMİ EABD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI HK.
Tez Savunması Ayten Yeşim Semchenko
Tez Savunması Vatan Emen
Yeni Mezunlarımıza Başarılar Dileriz
ODTÜ Enformatik Enstitüsü 100/2000 Doktora Bursları
Tez Savunması Ali Kaan Sungur
Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans ve Doktora Programı Kabul Sonuçları Hakkında
Tez Savunması Ehsan Zabardast
Bilişsel Bilimler EABD Mülakat Sonuçları
Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları
Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans ve Doktora Programı Kabul Sonuçları
Sağlık Bilişimi EABD Mülakat Sonuçları
Yazılım Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kabul Sonuçları
Siber Güvenlik EABD Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kabul Sonuçları
Bilişim Sistemleri Mülakat Bilgisi
Siber Güvenlik EABD Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Başvuruları
Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Bilgileri
Cybersecurity Department MSc Non-Thesis Program Interview Date Announcement
Çoklu Ortam Bilişimi (Oyun Teknolojileri) YL Programı Mülakat Sonuçları
Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı Mülakat Bilgileri
Sağlık Bilişimi EABD Mülakat Bilgileri
ÇOKLU ORTAM BİLİŞİMİ (OYUN TEKNOLOJİLERİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜLAKAT BİLGİLERİ
BİLİŞSEL BİLİMLER EABD (COGS) MÜLAKAT BİLGİLERİ VE İSİM LİSTELERİ AÇIKLANMIŞTIR
Görevlendirme ve Pasaport İşlemleri
Bilişim Sistemleri Mülakat Tarihi Bilgisi
Tez Savunması Mahdieh Farzin Asanjan
Bilişsel Bilimler EABD Mülakat Tarihi Bilgileri
Çoklu Ortam Bilişimi YL Programı Mülakat Tarihi Bilgileri
Tez Savunması Özgen Demirkaplan
Tez Savunması Umut Demirel
Tez Savunması Erdem Can Irmak
Tez Savunması Tacettin Sercan Pekin
Tez Savunması Fatih Özkan
Tez Savunması Özge Gürbüz
2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi Final Sınavları
Tez Savunması Sultan Nilay Can
Tez Savunması Gökhan Yılmaz
Tez Savunması Deniz Katırcıoğlu
Open Research Day
Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sertifika Programı
Sağlık Bilişimi EABD Başkanlığı Mayıs 2017 Doktora Yeterlik Sınavı
Adaptive Control of Behaviour: Complex Supervision or Simple Retrieval?
Derin Öğrenmeye Giriş Sinan Kalkan
Talk on Image & Video Compression by Prof. Gözde Bozdağı Akar
EyeTR Eye Movement Control Modeling in Turkish Reading
HIBIT 2017
Sibergüvenlik Mülakatları