Tez Savunması Bengül Bayraktaroğlu

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Bengül Bayraktaroğlu, "SOFT SYSTEMS METHODOLOGY FOR DESIGN PROCESS IMPROVEMENTkonulu tezini, 25 Ocak 2018 tarihinde saat 10:30'da A-108 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Bazı standart organizasyonları tarafından sertifikalandırılan, farklı sektörlerde yer alan küçük ve orta ölçekli kuruluşlar, ürünlerinin kalitesini artırmak için süreç güncelleme çalışmalarına artan ölçekte öncelik vermektedirler. Küçük ve orta ölçekli kuruluşlardaki süreç güncelleme çalışmaları temel olarak daha önceden geliştirilmiş olan araç ve tekniklerin geliştirilerek mevcutta bulunan süreçlerin iyileştirilmesidir. Bu tez çalışması, CMMI seviye 3 sertifikasyonu olan küçük ve orta ölçekli bir kuruluşun mühendislik tasarım süreçlerinin geliştirilmesi kapsamında Soft Systems Methodology (SSM) ‘nin uygulanmasını konu almaktadır. Bu metot aktif araştırma ve öğrenme döngüsü kapsamında problemli durumlara dâhil olan farklı insanların zihinlerinde yer alan çeşitli algılamalar için sistemsel düşünmeyi kullanır. Bu metot tez çalışması kapsamında teknik faktörlerin yanı sıra insan, sosyal ve kültürel faktörleri dâhil ederek tasarım ve geliştirme süreci ve alt süreçleri hakkında problemli durumların tanımlanmasına öncülük etmektedir. Tez çalışması, Gereksinimlerin Yönetimi, Teknik Çözüm, Entegrasyon, Doğrulama ve Geçerli Kılma olarak adlandırılan tasarım süreçlerinin alt süreçlerini analiz etmek için SSM’nin uygulandığı 4 vaka analizini içermektedir. SSM’nin yedi evresi vardır ve yedinci evre, uygulama evresi dışında tüm evreler tasarım süerci ve alt süreçelerine uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış röportajlardan toplanan bilgiler doğrultusunda alt süreçlerin zengin resimleri çizilmiş ve sonrasında CATWOE kuralı kullanılarak kök tanımı yapılmıştır. Tasaım alt süreçleri için kavramsal modeller oluşturulmuş ve önerilecek değişiklikleri adreslemek için gerçek dünyada uygulanmakta olan faaliyetler ile karşılaştırılmıştır.