Sağlık Bilişimi EABD Başkanlığı Kasım 2017 Doktora Yeterlik Sınavı Duyurusu

Doktora yeterlilik sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

23-24 Kasım 2017 perşembe ve cuma günleri B-116 no.lu toplanti odasinda yazılı sınav yapılacaktır.

Yazılı Sınav başlangıç saati 09:00

Sözlü sınav programı Doktora Yeterlik Komitesi tarafından daha sonra ilan edilecektir.