Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruların Mülakat Bilgileri

Tıp Bilişimi Doktora ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 16 Ocak 2023 / 13.30-15.30 / Mülakatlar çevrimiçi olarak yapılacaktır. (Adayların mail adreslerine çevrimiçi mülakat davetleri gönderilmiştir)

Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı : 17 Ocak 2023 / 13.00-15.30 / Mülakatlar çevrimiçi olarak yapılacaktır. (Adayların mail adreslerine çevrimiçi mülakat davetleri gönderilmiştir)