Tez Savunması Borabay Kadirdağ

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Borabay Kadirdağ, "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV PERFORMANSINDA BİLİŞSEL YENİDEN DEĞERLENDİRME VE DIŞAVURUMCU BASTIRMANIN ETKİSİ" konulu tezini, 26 Kasım 2018 tarihinde saat 11:30'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Bu tezin amacı, bilişsel yeniden değerlendirme ve dışavurumcu bastırmanın Türk üniversite öğrencilerinin sınav performansları üzerine etkisini incelemektir. Bu çalışma; bilişsel yeniden değerlendirmeyi duygulara yol açan bilişsel anlamlandırma olarak tanımlayan (Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam, 2015) ve Lerner ve Keltnere (2000) ait olan değerlendirme eğilimi taslağı temel alınarak yapılmıştır. Öte yandan dışavurumcu bastırma, bireylerin yüzle ilgili açığa vurumları maskeleyerek duygu durumlarını saklamak için kullandıkları bir duygu kontrol metodu (Niedenthal, P. M., Ric, F., & Krauth-Gruber, S. 2006) olarak tanımlanmıştır. Öğrencilerin bu iki duygu kontrol kabiliyeti temel alınarak, stresli bir sahneye sahip bir videoyu izlemeden önce ve izledikten sonra endişeye gösterdikleri duygusal tepkileri, duygu kontrol kabiliyetleri ile sınav performansı arasında bir ilişki olup olmadığını bulmak için ölçülmüştür. Sınav Stresi Anketi (Nist & Diehl, 1990) temel alınarak, 63 tane orta seviye sınav stresine sahip öğrenci katılım göstermiştir. Duygu kontrol kabiliyetlerinin sonuçları, sınav performansında dışavurumcu bastırmanın önemli bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Duygularını daha az bastıran öğrenciler, dönem başı ve sonundaki sınavları doğrultusunda puanlarını yükseltebilmektedir. PANAS skorları doğrultusunda ölçülen tepkiler ise, duygu kontrol kabiliyetleri arasında, sınav performansı üzerinden, kayda değer bir fark göstermemiştir. Anahtar kelimeler: duygu, sınav stresi, değerlendirme eğilimi