Tez Savunması Deniz Akdur

Bilişim Sistemleri EABD Doktora Programı öğrencisi Deniz Akdur, "MODELING PATTERNS AND CULTURES OF EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECTSkonulu tezini, 01 Şubat 2018 tarihinde saat 09:15'da A-108 no.lu salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Tasarım, geliştirme ve sınanması diğer yazılım sistemlerine göre daha karmaşık olan yazılım-yoğun gömülü sistemlerde, artan karmaşıklıkla başa çıkabilmek için kullanılan en etkin yöntemlerden biri yazılım modellemesidir. Ancak, gömülü yazılım endüstrisinde kullanılan diyagramların geliştirilmesi ve kullanımı sırasındaki öz niteliklerinin (örneğin, amaç, modelleme katılığı, kullanılan medya, modelleme paydaşlarının profilleri, hedef sektör, vb.) farklılaşması, modelleme yaklaşımlarının da hem sektörler hem de sistemler arasında değişiklik göstermesine neden olmaktadır. Uç bir örnek olarak, bir modelleme paydaşı kâğıt üstünde kabataslak diyagram çizip sadece fikir alışverişi yapmak isteyebilir. Diğer uç bir örnekte ise, yazılım modellemesi programlama diline dönüştüğünden yazılım geliştirme yaşam döngüsü (YGYD) çıktılarını (örneğin, kod, doküman, test simülatörü gibi) bu modeller aracılığıyla oluşturabilir. Dahası, aynı şirketteki farklı bölümlerki paydaşlar bile yazılım modelleme yaklaşımlarını farklı amaç ve YGYD evrelerinde kullanabilirler. Gömülü yazılım geliştirme projelerinde gözlemlenen modelleme yaklaşımı kalıpları ve kültürlerini belirleyen bu doktora savunması, öncelikle endüstrideki en son modelleme kullanımlarını ortaya çıkartarak modelleme sırasında kullanılan diyagramların öz niteliklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini karakterize etmiştir. Elde ettiği bu bilgiler ışığında, gömülü yazılım geliştirme projelerinde gözlemlenen modelleme yaklaşımı kalıp ve kültürlerini ortaya çıkaran çalışma, sonrasında bir model önermiştir. Bu model, gömülü yazılım geliştirme projelerinde kullanılan modelleme yaklaşım kalıpları ve kültürlerini ortaya çıkarmakla kalmamış, modelleme paydaşına maliyet-etkin bir modelleme yaklaşımı için öneriler de vermiştir. Son olarak, önerilen model yapılan çoklu vaka çalışmaları ile doğrulanmıştır.