Tez Savunması - Fatemeh Soleymani

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Fatemeh Soleymani, "FARSÇA OKUMADA GÖZ HAREKETLERİ KONTROLU: DERLEM-ÇÖZÜMLEMELİ BİR YAKLAŞIM" konulu tezini, 06 Eylül 2018 tarihinde saat 09:30'da A-108 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Latin dilleri ve özellikle İngilizce için okuma sırasında göz hareketi örüntülerini araştırma çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Farsça okumada göz hareketlerinin araştırılmasıdır. Bijankhan Farsça derleminden seçilen cümleler üzerinde bir dizi göz hareketi metriği analiz edilmiştir. Bu metrikler arasında ilk sabitmele konumu, ilk sabitleme süresi, toplam bakış süresi, ilk geçiş sabitleme sayısı, içeri geridönüş sayısı, dışarı geridönüş sayısı bulunmaktadır. Bu çalışmadaki kelime özellikleri ise kelime uzunluğu, kelime sıklığı, kelime tahmin edilebilirliği, kelime türü (opasite ve saydamlık), ve fonemlerdir. Katılımcı, cümle, kelime gibi rastgele istatistiksel etkilerdeki varyansı kontrol edebilmek amacıyla analizlerde LMM (Linear Mixed Models) kullanılmıştır. Sonuçları kelime uzunluğunun ilk sabitleme konumu üzerine etkisi olduğunu göstermektedir. Bunun yanında, tercih edilen gözleme konumu (PVL) analizleri ilk sabitlemelerin kısa kelimelerin sonuna, orta uzunluktaki kelimelerin ortasına ve uzun kelimelerin başına olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar literatürde raporlanan sonuçlar ile uyumludur. İlk odaklanma süresi analizinde orta uzunluktaki kelimelere kısa kelimelerden daha kısa süreyle sabitlendiği bulunmuştur. Bunun yanında, uzun gakış sürelerinin (GD) ve daha yüksek ilk geçiş sabitleme sayılarının (FRFC) uzun kelimelerle ilişkilendirilebileceği gözlenmiştir. İçeri geri dönüşler ile fonemler arasında da bir ilişki gözlenmiştir.